Dubaj bojuje s odpadem

12. 2. 2018

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 11.02.2018

Nová vyhláška, která v emirátu Dubai vstoupí v platnost dne 17. května 2018, se bude týkat zavedení poplatků za likvidaci odpadu, správních deliktů a pokut za porušení této vyhlášky. Na základě vyhlášky budou poplatky za likvidaci různých druhů odpadů na tunu stanoveny na období tří let, přičemž každoročně bude jejich výše růst.

Například komunální odpad na skládkách bude v roce 2018 účtován částkou 80 AED* za tunu, 90 AED v roce 2019, 100 AED za tunu v roce 2020 a dále. Poplatky za bioodpad budou zprvu 30 AED za tunu, recyklovatelný odpad taktéž 30 AED za tunu. Veškeré poplatky se uplatní na jakýkoliv odpad vzniklý komerčními provozovnami, továrnami, soukromými a veřejnými institucemi, stejně jako obyvateli rezidenčních nemovitostí, které aktuálně patří developerům a které jsou obsluhovány soukromými společnostmi určenými pro sběr odpadů.

Na druhou stranu, rezidentní oblasti, ze kterých municipalita v současné době shromažďuje odpad samostatně, budou od poplatků osvobozeny. Obec bude tyto poplatky vybírat od společností, které jsou oprávněny shromažďovat a přepravovat odpad na skládky, čističky odpadních vod a dalších zařízení určených pro likvidaci odpadů. Smyslem je nastolit udržitelný proces zpracování a třídění odpadů v Dubaji a sjednotit systém nakládání s nimi do budoucna. Tato iniciativa je také v souladu s pláne Dubaje snížit denní produkci tuhého odpadu na obyvatele do plánované výši 900 gramů.

*1AED = 5,9 CZK

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: http://www.shortlistdubai.com/ 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: