Dunajská iniciativa a moldavský přístav Giurgiulesti – příležitost pro české firmy

13. 10. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 21. září 2017 se v rámci pracovní cesty ministra průmyslu a obchodu do Bulharska a Moldavska uskutečnilo v Kišiněvě jednání náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky Ing. Jiřího Koliby s generálním ředitelem společnosti ICS Danube Logistics Srl., která je provozovatelem Mezinárodního svobodného přístavu Giurgiulesti na řece Dunaji.

Mezinárodní svobodný přístav Giurgiulesti, jehož součástí je také 143 hektarová svobodná ekonomická zóna je situován na jihu Moldavska na řece Dunaji. Je necelý kilometr daleko od hranic s Ukrajinou a s Rumunskem. Je přístavem vhodným pro obousměrný podunajský říční transport zboží z regionu střední Evropy nejen do Moldavska, ale i do Černého a Středozemního moře. Nabízí tří-modální přepravu (voda, koleje, silnice) s návaznou leteckou přepravou ve vzdálenosti od 230-290km (Kišiněv, Bukurešť, Oděsa).

Thomas Moser je současně spolumajitelem a generálním ředitelem společnosti ICS Danube Logistics Srl. Přístav Giurgiulesti on sám popsal jako mezinárodně malý, ale pro Moldavsko velmi důležitý přístav, který má přímé spojení pro kontejnerovou přepravu s rumunským námořním přístavem v Konstanci. Přístav nabízí překládku na standardní (evropskou) i širokorozchodnou (sovětskou) železnici s možností dopravy zboží jak do zemí EU, tak i SNS. Na dotaz, zda by přístav mohl sloužit i k dopravě těžkých strojírenských součástí a celků z ČR uvedl, že to závisí na jeřábech a velikosti lodi, ale že k v současnosti instalovaným jeřábům je možné i pronajmout jeřáby se speciálním výkonem, což je ale věc pro případné další jednání při specifikaci konkrétní spolupráce.

Přístavní hloubka je na Dunaji 7 metrů, na řece Prut pak 5 metrů.
Problémy s dostatkem vody nastávají v pozdním létě.

Každoroční objemy přepravy přístavu Giurgiulesti mírně narůstají. V roce 2016 přijali 445 lodí a 876,3 tun zboží (118 tun v kontejnerech, dále 253 tun petrochem., 45 tun rostlinné oleje, 388 tun obilí, 58 tun stavebního materiálu, atd.). Kontejnery pocházely z 39 zemí, nejvíce z Číny (61 %), po 8 % z Turecka a Španělska atd. a byly naopak expedovány do 43 zemí. Nejvíce do Malajsie (32 %), Myanmaru (22 %), Indonésie (13 %) atd.

Ze 143 hektarové plochy, kterou má ekonomická zóna k dispozici,  se v současnosti využívá 55 hektarů. Podle Thomase Mosera je přístav dobrou volbou pro transit do Ukrajiny, Ruska, na Kavkaz ale i do Číny a zbytku světa. Společnost má investora, který v současné době staví depo pro organické plodiny (pěstované bez chemie). Jsou zde také možnosti pro přepravu cukru a melasy, neboť Moldavsko má s EU vyjednanou kvótu, ale i jiné možnosti. Společnost ICS Danube Logistics Srl. hledá další obchodní partnery.

Společnosti, které podnikají ve svobodné ekonomické zóně či využívají přístav Giurgiulesti, mají k dispozici:

 • tzv. Feeder Service jednou týdně do Konstance (Constanța, RO) pro přepravu kontejnerů do celého světa;
 • námořní lodě pro dopravu po Černém a Středozemním moři (např. za 7 dní do Barcelony či Alžíru);
 • říční čluny obsluhující 10 zemí na Dunaji až po Německo (UKR, MLD, RO – Konstanca 228km, BG, SRB, RH, HU, SK – Bratislava 1731km, A – Linec 1993km, Vídeň, D – Passau 2094km);
 • železniční přepravu do EU i SNS;
 • národní a mezinárodní silniční dopravu (Moskva – 1532 km, Minsk – 1238km, Kiev – 686 km);

Dále mohou profitovat z:

 • levné, vícejazyčné pracovní síly;
 • levných poplatků za služby (elektřina, voda,…);
 • přívětivých daňových podmínek (v současnosti zvýhodněná 3% corporate tax a později do roku 2030 6% namísto moldavské 12% sazbě daně ze zisku), bez cla a nepřímých daní v rámci bezcelní zóny;

Moduly v přístavu:

 • terminál pro petrochemické kapaliny (hloubka 7m);
 • terminál pro kontejnery, zboží (general cargo) a velkoobjemové (bulk cargo) zboží (hloubka 5m);
 • terminál pro rostlinné oleje (hloubka 7m);
 • terminál pro obilí (hloubka 7 a 5m);
 • železniční terminál pro oba rozchody;
 • Business Park (půda, kanceláře, skladiště, výroba);
 • ve výstavbě RORO terminál (roll on - roll off pro přepravu naložených aut apod.);

Moldavsko má následující obchodní dohody:

 • DCFTA s EU
 • CIS FTA s Ruskem, Ukrajinou, Běloruskem, Arménií, Kazachstánem
 • CE FTA se zeměmi západního Balkánu
 • bilaterální FTA s Tureckem, Ázerbájdžánem, Gruzií, Kyrgyzstánem, Uzbekistánem

Pan Moser z pozice prezidenta Asociace evropský firem v Moldavsku vyzval, aby se české firmy aktivně podnikající v Moldavsku zapojily do činnosti této asociace a vyměňovaly si zkušenosti z podnikání v Moldavsku.

Další informace naleznete v níže uvedených souborech. Případně kontaktujte teritoriálního experta ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Mgr. Helenu Hroník (hronik@mpo.cz).

Informaci poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Autor: Mgr. Helena Hroník, teritoriální expert, odbor 51500.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek