Dva roky od spuštění Režimu Ukrajina. Program pomohl řadě firem

10. 10. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Český trh práce je vyčerpán, nezaměstnanost dosahuje rekordně nízkých hodnot a nedostatek zaměstnanců s odpovídající kvalifikací je velkou brzdou rozvoje českých firem. Díky spolupráci zástupců zaměstnavatelů v čele s Hospodářskou komorou ČR a státní správy byl před dvěma lety spuštěn tzv. Režim Ukrajina.

Jaké jsou zkušenosti zaměstnavatelů s pracovníky z Ukrajiny? Jaká jsou největší úskalí při náboru a vyřizování žádostí? Jaké mají firmy náborové plány a požadavky? I na tyto otázky se zaměřilo červencové šetření.

Po splnění řady podmínek (např. test trhu práce, tedy prokázaná neobsaditelnost nabízeného místa domácím uchazečem, velikost nad 10 zaměstnanců, zveřejňování účetních závěrek a minimálně dvouletá existence firmy) mohou tuzemští zaměstnavatelé díky projektu získat vhodného zaměstnance s danou kvalifikací z Ukrajiny rychleji a efektivněji než dříve. Nejedná se o systémové řešení, spíše jen o dočasnou a částečnou „záplatu“, i tak ale dle naší zpětné vazby již zaměstnanci z Ukrajiny stačili celé řadě podnikatelů vytrhnout „trn z paty“.

Zaměstnanecké karty jsou pracovníkům z Ukrajiny vydávány na dva roky. Pracovníci z Ukrajiny se stávají kmenovými zaměstnanci podniků a mají i na stejných pozicích stejné mzdové podmínky jako Češi. Nijak neohrožují mzdovou úroveň Čechů ani jim neberou práci. Program zabraňuje nejen tomu, aby se na jednom místě koncentrovaly vysoké počty cizinců, eliminuje také tzv. zastřené pracovní agentury a mafiánské struktury, za kterými stojí nelegální ubytovny, vybírání desátků apod.

Velký zájem podnikatelů

Díky intenzivní spolupráci Hospodářské komory s vládou a dalšími orgány došlo k výraznému zkrácení čekacích lhůt v průměru na 5 měsíců i navýšení kapacit na dvojnásobek, tj. na 20 tisíc Ukrajinců za rok. Ani nově schválená kapacita ale nedostačuje v situaci, kdy v České republice je více než 300 tisíc volných pracovních míst. Stejně tak aktuálně dosahovaná doba od podání žádosti do nástupu zaměstnance výrazně zaostává za představami zaměstnavatelů o pružném nástupu vyhlédnutých zaměstnanců.

Co nejčastěji oceňujete u pracovníků z Ukrajiny?

Hospodářská komora za dva roky vyřídila přes tři tisíce žádostí o více než 17 tisíc kvalifikovaných pracovníků. Jen za poslední rok Hospodářská komora vyřídila přes dva tisíce žádostí firem o 11 tisíc zaměstnanců. Zájem firem o pracovníky z Ukrajiny se tak meziročně téměř zdvojnásobil, tento trend bude podle odhadů Hospodářské komory kvůli napjatému trhu práce ještě zesilovat. V současnosti v ČR tak prostřednictvím programu pracuje už více než 13 tisíc pracovníků.

Největší poptávka zaměstnavatelů je právě po technicky orientovaných pracovnících, jako jsou kovodělníci nebo strojírenští dělníci. Obrovská poptávka firem je po řemeslnících, jako jsou truhláři, tesaři, omítkáři, štukatéři, podlaháři, kamnáři, kameníci nebo malíři. Firmy postrádají ale i pekaře, cukráře, kuchaře, řezníky, švadleny, ošetřovatele skotu, přetrvává vysoká poptávka po skladnících a řidičích.

Zkušenosti firem s Ukrajinci

Hospodářská komora provedla v červenci 2018 šetření mezi podnikateli, kteří s asistencí Hospodářské komory požádali o zařazení do projektu Režim Ukrajina. Právě prostřednictvím Hospodářské komory je vyřizován největší počet žádostí (cca 80 %). Anketa cílila primárně na ty firmy, které již s využitím projektu zaměstnance z Ukrajiny získaly a mají s nimi zkušenosti. Celkem odpovědělo 233 zaměstnavatelů ze všech krajů ČR.

Podle výsledků šetření jsou zaměstnavatelé se zaměstnanci z Ukrajiny spokojeni, oceňují hlavně jejich pracovitost (82 %), vstřícnost (41 %) a snadnou integraci do pracovního kolektivu (33 %) - viz Graf č. 1. Více než dvě pětiny podnikatelů také uvedly, že zaměstnancům z Ukrajiny byla zvýšena mzda, přičemž v průměru o 11 %, a to u malých, středních i velkých firem. Výjimkou však nebyl ani růst mezd o více než 20 %.

Uvažujete o tom, že do konce roku 2018 začnete hledat další pracovníky z Ukrajiny?

Dle šetření tři pětiny podnikatelů (61 %) plánují zaměstnancům prodloužit pracovní poměr po uplynutí platnosti zaměstnanecké karty. Jen 2 % firem odpověděla, že prodloužení smluv neplánuje. V ostatních případech ještě firmy nejsou rozhodnuty - mají tyto zaměstnance jen krátce, nebo nedokážou ještě odhadnout své budoucí personální potřeby.

Celkem 71 % firem odpovědělo, že do konce roku 2018 začnou hledat další pracovníky z Ukrajiny (viz Graf č. 2). Nárůst by měl být největší u malých firem, avšak v absolutních číslech budou nejvíce nabírat velké firmy. Souvisí to s pozitivním ekonomickým vývojem v České republice i na našich hlavních trzích, silnou domácí poptávkou a historicky nízkou nezaměstnaností. I proto jen pouhá 3 % podnikatelů neplánují hledat další pracovníky z Ukrajiny.

Výzvy pro další období

Šetření mezi zaměstnavateli také potvrdilo, že největším problémem při náboru zaměstnanců je délka celého procesu, na tu si stěžuje 88 % firem. Dalšími problémy je administrativní náročnost režimu a špatná komunikace s českými úřady.

Spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v rámci projektu Režim Ukrajina hodnotí 90 % podnikatelů jako výbornou nebo velmi dobrou. Podnikatelé také ve velké míře projevili zájem o to, aby se Hospodářská komora více angažovala v procesu přijímání ukrajinských zaměstnanců.

TOP 5 největších problémů fi rem při náboru zaměstnanců a při vyřizování žádostí v rámci projektu

Celkem 64 % firem by tak mělo zájem o to, aby Komora pomáhala nejen s vyřizováním žádostí firem jako dosud, ale i s vyhledáváním vhodně kvalifikovaných uchazečů na Ukrajině nebo v Srbsku a aby poskytla také uchazečům o zaměstnání administrativní podporu. Komora proto pracuje na možném návrhu řešení, jak zaměstnavatelům vyhovět, a to přímo na Ukrajině i v Srbsku.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Karina Kubelková

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek