Džibuti: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Bilaterální obchodní výměna je zanedbatelná. Výjimkou pro český vývoz byl rok 2011, kdy jeho hodnota vylétla na 4,4 mil. USD. Dle údajů Českého statistického úřadu to bylo zapříčiněno vývozem 1 kusu letounu v hodnotě 4,1 mil. USD (pravděpodobně L-410).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis USD, dle ČSÚ):

 

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

90

335

744

356

473

dovoz

22

11

27

46

133

bilance

68

324

717

310

331

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2017 (tis. USD, dle ČSÚ HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

961900

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny

142

2.

110412

Zrna z ovsa drcená, ve vločkách

123

3.

392590

Výrobky stavební ostatní z plastů

76

4.

842833

Elevátory, dopravníky pásové

50

5.

391731

Trouby aj. z plastů ohebné, tlak nad 27,6 MPa

18

6.

851762

Zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, r. hlasu

17

7.

853630

Zařízení el. k ochraně el. obvodů ost do 1000 V

10

8.

841950

Výměníky tepla

7

9.

940320

Nábytek kovový ostatní, ne kancelářský

7

10.

453710

Rozvaděče ap. pro zařízení, rozvody el. do 100V

6

   

Celkem vývoz ČR do Džibutska 2017

331

Hlavní položky českého dovozu, r. 2017 (tis. USD, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

730459

Trouby, trubky ap z oceli legov, bezešvé

94

2.

730449

Trouby, trubky ap z oceli nerez, bezešvé

27

3.

830160

Části zámků, závěrů, rámů z kovů obecných

4

4.

330420

Přípravky na líčení očí

3

5.

620342

Kalhoty i krátké aj. pánské z bavlny

3

   

Celkem dovoz ČR z Džibutska 2017

133

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Džibutskem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Džibutsku.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR nemá s Džibutskem uzavřenu ani rozjednánu žádnou dohodu obchodně-ekonomického charakteru.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Za rok 2017 ČR neposkytla Džibutsku žádnou humanitární ani rozvojová pomoc. V r. 2007 věnovala ČR Džibutské republice humanitární dar ve výši 400 tis. Kč na vypořádání se s následky dlouhodobého sucha.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

148,6

147,8

162,6

169,6

185

K největším dárcům patří Francie, Japonsko, evropské instituce, Mezinárodní měnový fond, USA a arabské fondy (v tomto pořadí). Bilaterální rozvojová pomoc tvoří ¾ celkové rozvojové pomoci. Největší část rozvojové pomoci směřuje do finanční infrastruktury, vzdělávání a humanitární pomoci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: