Džibuti: Vztahy země s EU

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Vztahy EU a Džibutska jsou ambivalentní. EU na jedné straně zemi kritizuje za autoritativní praktiky (viz například rezoluce Evropského parlamentu z 12. května 2016 č. 2016/2694), na druhou stranu považuje zemi za stabilizační prvek v regionu Rohu Afriky a jako partnera v boji proti terorismu, radikalizaci, pirátství a pašeráctví lidí. V Džibutsku kotví lodě mise EU Atalanta. Podobně Džibutsko preferuje vztahy se Saudskou Arábií a Čínou, které vnitropolitickou situaci nekritizují, na druhou stranu je dlouhodobým příjemcem rozvojové pomoci z mechanismů EU, jeho vazby na Francii jsou nadále nezanedbatelné.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci EU v Džibuti
Adresa: Quartier du Héron, Djibouti
Telefon: +253 21352619/21324440
Fax: +253 21350036
E-mail: Delegation-djibouti@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/djibouti/index_fr.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna EU - Džibutsko v roce 2017; klíčové ůdaje (dle EK)
indikátor jednotka období dovoz vývoz obrat bilance
objem miliony EUR 2017 19 334 353 315
pořadí jako partnera EU   2017 162 128 143  
podíl na obchodu s EU % 2017 0,0 0,0 0,0  
meziroční srovnání % 2016-17 -26,6 -4,6    
průměrné srovnání % 2016-17 19,9 15,0    
Obchodní výměna EU – Džibutsko v r. 2017 dle tříd SITC (mil. Euro, dle Eurostat):

 

 

Vývoz

Dovoz

SITC

Popis

hodnota

podíl   %

hodnota

podíl   %

 

celkem

334

100

19

100

0

potraviny a živá zvířata

79

23,7

8

44,4

1

nápoje a tabák

5

1,4

0

0,1

2

suroviny nepoživatelné, bez paliv

7

2,1

1

5,0

3

minerální paliva, maziva

3

0,9

0

0,0

4

oleje, tuky a vosky

1

0,4

0

0,0

5

chemikálie a příbuzné výrobky

29

8,6

0

0,4

6

tržní výrobky podle materiálu

54

16,1

5

28,7

7

stroje a dopravní prostředky

134

40,2

2

11,5

8

průmyslové spotřební zboží

17

5,1

1

3,6

9

ostatní předměty obchodu

3

1,0

1

6,1

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V období 2014–2020 získá Džibutsko 105 milionů euro v bilaterální pomoci z „European Development Fund“ (EDF), další prostředky pak získá ze Svěřeneckého fondu pro Afriku, mimo jiné 14 mil. euro na boj s následky klimatického jevu El Nino. Většina těchto projektů se zaměřuje na přístup k pitné vodě, sanitaci a potravinovou bezpečnost. V roce 2017 běžel projekt EUTF na podporu učňovského vzdělávání v Džibutsku, kterým by mělo projít na 3000 mladých lidí. Evropské rozvojové projekty se soustředí na oblasti vody (přístup k pitné vodě, úprava použité vody) a přístupu k energiím.

Další prostředky jdou do Džibutska od různých donorů soustředěných v „European Instrument for Democracy and Human Rights“ a „Instrument for Stability and Peace“.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: