Džibuti: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

U moci je již 18 let prezident Ismail Omar Guelleh (narodil se v etiopské Dire Dawě). Volby v roce 2016 vyhrál počtvrté a jeho rodina drží moc od získání nezávislosti na Francii v roce 1977. V roce 2017 a 2018 politickou scénu v zemi se svou stranou "Rassemblement populaire pour le progres" prezident opět dominuje. Poslední legislativní volby se konaly v únoru 2018 a vyhrála je vládní kolalice "Union pour la majorité présidentielle" jíž je prezidentova strana hlavní součástí. Hlavní opoziční strany volby bojkotovaly. Výrazné neshody a tenze mezi vládní koalicí a opozicí v letech 2017 a 2018 přetrvávají, protesty jsou potlačovány. Riziko výrazných bezpečnostních incidentů je však dle EIU malé. Tenze se objevují také uvnitř vládní koalice, i ty se daří prezidentovi tlumit.

Mezibnárodní kritiku eroze demokracie v Džibutsku, tedy kritiku Guellehova represivního režimu, do určité míry tlumí velký geopolitický význam země a skutečnost, že je zde umístěno několik zahraničních vojenských posádek (tyto posádky mohou být teoretickým terčem islamistů ze sousedního Somálska, riziko navíc zvyšuje skutečnost, že Džibutsko přispívá svými vojáky do mise AU v Somálsku; k incidentům zatím nedošlo).

V roce 2017 rostlo džibutské hospodářství o 6,9 %. Pro rok 2018 je předpoklad růstu nižší. Důvodem je dokončení několika významných investic, které růst ze značné části táhly.  Předpokládá se, že pokles přílivu kapitálu v roce 2018 bude prohlouben i poklesem přímých zahraničních investic, k němuž dochází v důsledku "převzetí" přístavu Doraleh džibutskou vládou. Džibutská vláda v únoru 2018 jednostranně vypověděla 30 letý kontrakt se společností DP World (SAE) a China Merchant Holdings. To dle analytiků podminovalo obchodní prostředí v zemi - zchladily se vztahy se SAE - jedním z důležitých investorů v zemi, a potenciální zahraniční investoři si mohou klást otázku, zda jim džibutská vláída neudělá v budoucnosti totéž.

Džibutsko je členem "Organizace společného trhu pro Jižní a Východní Afriku" (COMESA) a sídelní zemí "Mezivládního úřadu pro rozvoj" (IGAD).  V červnu 2018 se v Burundi uskuteční 20. summit COMESA, jehož hlavní agendou má být digitální hospodářská integrace, což by mělo podpořit džibutský "digitální transformačí program".

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

  • Džibutská republika
  • Republic of Djibouti
  • Jumhūriyyat Jībūtī (arabsky)
  • République de Djibouti (francouzsky)
  • Gabuutih Ummuuno (afarsky)
  • Jamhuuriyadda Jabuuti (somálsky) 

Složení vlády:

Prezdent Ismail Guelleh je moci již 18 let. Opozice je potlačována bezpečnostnímí složkami. Podobně jsou potlačována média, v zemi působí minimum nezávislých či mezinárodních novinářů, žádné z místních médií není soukromé. Vláda vlastní největší noviny, rádio i televizi. V lednu 2016 byl uzavřen hlavní opoziční deník L’Aurore. Od listopadu 2015 jsou zakázána veřejná shromáždění (oficiálně jako proteroristické opatření). Poslední parlamentní volby proběhly v únoru 2018 a i po nich drží prezident a jeho stramna moc v rukou. Výrazná změna kurzu se - m.j. pro roztříštěnost opozice - nepředpokládá.

  • Předseda vlády - Abdoulkader Kamil Mohamed
  • Ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce, vládní mluvčí - Mahmoud Ali Youssouf
  • Ministr hospodářství, financí a průmyslu - Ilyas Moussa Dawleh
  • Ministr vnitra - Hassan Omar Bourhan
  • Ministr pro rozpočet - Bodeh Ahmed Robleh
  • Ministr obrany - Ali Hassan Bahdon
  • Ministr zdravotnictví - Djama Elmi Okieh
  • Ministr vysokého školství a výzkumu - Nabil Mohamed Ahmed
  • Ministr zemědělství, hospodářských zvířat a rybolovu - Mohamed Ahmed Awaleh
  • Státní ministryně pro bydlení při Ministerstvu sídel, plánování a životního prostředí - Amina Abdi Aden
  • Ministr spravedlnosti, trestních věcí a lidských práv - Moumin Ahmed Cheikh
  • Ministr v úřadu prezidenta pro investice - Ali Guelleh Aboubaker
  • Ministr infrastruktury a dopravy - Moussa Ahmed Hassan
  • Ministr národního školství a odborného vzdělání - Moustapha Mohamed Mahamoud
  • Ministr komunikací pro poštu a telekomunikace - Abdi Youssouf Sougeh
  • Ministr muslimských záležitostí, kultury a islámských nadací - Moumin Hassan Barreh
  • Ministr energetiky a přírodních zdrojů - Yacin Houssein Bouh
  • Ministr práce a pro reformu státní správy - Hassan Idirss Samireh
  • Ministryně pro záležitosti žen a rodiny - Moumina Houmed Hassan
  • Ministr sídel, urbanismu a životního prostředí - Moussa Mohamed Ahmed
  • Státní ministrině pro bydlení - Amian Abdi Aden
  • Státní ministr pro národní solidaritu - Zarah Youssouf Kayad
  • Státní ministr pro mládež a sport - Badoul Hassan Badoul

Guvernér centrální banky - Ahmed osman Ali

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 940 000 (MMF, 2016)

Hlavní město: Djibouti, 530 000
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,3 %
Demografické složení: 50,2 % muži, 49,8 % ženy
Národnostní složení: Issa (60 %) a Afar (35 %): zbylých 5 % tvoří Francouzi, Arabové (hlavně Jemenci), Etiopové
Náboženské složení: sunnitští muslimové (94 %), křesťané (6 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ekonomika Džibutska je založena na službách spojených se strategickou polohou země a jejím statutem coby zóny volného obchodu v Rohu Afriky. Hlavní město Džibuti je přístavem, který zprostředkovává 70 % obchodu sousední Etiopie, žijí zde 3/4 obyvatelstva země (zbytek jsou většinou pastevci). Motorem ekonomiky je sektor služeb, který představuje 3/4 HDP. Klíčová je tranzitní doprava do sousední Etiopie. Zemědělská výroba je vzhledem k suchému klimatu omezena na ovoce a zeleninu a většina potravin se dováží. Džibutsko je dlouhodobě závislé na zahraniční pomoci.

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB):

2013

2014

2015

2016

2017

1 617

1 764

1 920

1 950

1970

Vývoj reálného HDP (%, SB, 2017 MMF)
2013 2014 2015 2016 2017
5,0 6,0 6,5 6,5 6,9
Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB, 2017 dle MMF):

2013

2014

2015

2016

2017

1 455

1 588

1 727

1 804

1 901

Skladba HDP dle zdroje, 2017
1. služby 76,1 %
2. průmysl 21,0 %
3. zemědělství   2,8 %
Míra inflace spotřebních cen (%, dle SB, 2017 dle MMF):

2013

2014

2015

2016

2017

2,4

1,3

-0,8

2,7

0,6

Míra nezaměstnanosti:

Odhady míry nezaměstnanosti se pohybují na vysoké úrovni 60 %.

Očekávaný vývoj v teritoriu

Výhled fiskální politiky (dle EIU):

Fiskální účet bude nadále deficitní zejména s ohledem na výstavbu infrastruktury, nicméně deficit se bude snižovat, protože byly v roce 2018 dokončeny významné investice. Současně by z těcto investic mělo nabíhat zvyšování vládních příjmů.

Výhled monetární politiky:

Banque Centrale de Djibouti plánuje zavedení reservních požadavků s cílem lépe řísit likviditu v místním bankovním sektoru.

Inflace:

V roce 2017 se inflace snížila na 0,6 % a počátkem roku 2018 došlo k deflace, což napovídá, že trh je velmi dobře zásoben. V roce 2019 je předpokládáno zpomalení inflace na 0,2 %. 

V roce 2017 rostlo džibutské hospodářství o 6,9 %. Pro rok 2018 je předpoklad růstu nižší. Důvodem je dokončení několika významných investic, které růst ze značné části táhly.  Předpokládá se, že pokles přílivu kapitálu v roce 2018 bude prohlouben i poklesem přímých zahraničních investic, k němuž dochází v důsledku "převzetí" přístavu Doraleh džibutskou vládou. Džibutská vláda v únoru 2018 jednostranně vypověděla 30 letý kontrakt se společností DP World (SAE) a China Merchant Holdings. To dle analytiků podminovalo džibutské obchodní prostředí - zchladily se vztahy se SAE, jedním z důležitých investorů v zemi, a potenciální zahraniční investoři si mohou klást otázku, zda jim džibutská vláída neudělá v budoucnosti totéž.

V roce 2019 je EIU předpokládán další pokles růstu HDP na 5,2 %. Tuto předpověď by ale mohlo ovlivnit zahájení budování sporného projektu multimiliardového (USD) potrubí pro transport plynu z Etiopie do přístavu a budování zkapalňovací stanice (projekt je zpožděn a je stále ve stádiu plánování, silný ekonomický růst v Číně nícméně jeho realizaci přispívá).

Podnikatelské prostředí je nadále problematické (viz převzetí přístavu Doraleh vládou). Dle ročenky Světové banky Doing Business 2017 se Džibutsko umístilo na 171 pozici (ze 189 hodnocených zemí), kdy získalo negativní ohodnocení v klíčových kategoriích (zahájení podnikání, dostupnost úvěru, přístup k elektrické energii či dodržování smluv).

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle MMF, 2017 tradingeconomics.com):

 

2013

2014

2015

2016

2017

příjmy

31,8

35,6

37,0

32,5

na

výdaje

37,7

46,0

48,5

48,3

na

saldo

-6,1

-10,4

-11,5

-15,8

-15,5

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017 odhad

běžný účet

-148,0

-308,5

-394,5

-547,7

-170,0

-142,7

kapitálový účet

52,4

50,5

64,8

94,4

33,9

 

finanční účet

934,0

-96,6

-354,7

-320,7

-283,6

 
Devizové rezervy (mimo zlata, mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2011

2013

2014

2015

2016

2017 odhad EIU

244,1

410,5

380,9

354,6

398,5

499,0
Veřejný (vládní) dluh vůči HDP (%; tradingeconomics.com):
2013 2014 2015 2016 2017
48,1 53,7 68 86 90,7
Zahraniční zadluženost (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2013

2014

2015

2016

2017

831,8

957,4

1 222,2

1 519

1 554
Dluhová služba (% vývozu zboží, služeb a prvotních důchodů, dle SB):

2013

2014

2015

2016

2017

8,2

6,1

7,2

6,5

7,0

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

  • Banque Nationale de Djibouti

Komerční banky:

  • Banque Indosuez Mer Rouge (BIS-MR)
  • Banque pour le Commerce et l´Industrie Mer Rouge (BCI-MR)
  • Banque de Développement de Djibouti / Bank of Africa

Pojišťovny:

  • Boucher Assurances
  • AMERGA
  • Pobočka Ethiopian Insurance Corporation

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Vláda zavedla systém daně z přidané hodnoty v roce 2009. Plátci daně ve výši 7 % jsou všechny firmy s ročním obratem nad 50 milionů DJF (cca 280 000 USD). Odvede-li firma DPH, ostatní existující daně jsou souhrnně sníženy o 7 %. Dále se vybírá se daň ze zaměstnaneckého příjmu (progresivně 2–32 %), zdravotní a sociální pojištění (15,7 % platí zaměstnavatel, 4 % zaměstnanec), daň z vyšších příjmů (nad 60 tis. DJF měsíčně) a 8 % vlasteneckého příspěvku (contribution patriotique). Firmy odvádí 25 % daň ze zisku.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: