EBRD vypočítala, jakou částku posílají ukrajinští pracovní migranti domů

24. 7. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: UA - Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 24.07.2018

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) odhadla, že v roce 2017 příliv finančních převodů od ukrajinských pracovních migrantů, pracujících v zahraničí,  dosáhl 8,5 % HDP země (asi 10 mld. USD). Takový výsledek je důsledkem nárůstu pracovní migrace z Ukrajiny v průběhu několika minulých let. Zároveň EBRD poznamenala, že se v roce 2017 po pěti letech mírně zvýšil v reálných hodnotách vývoz zboží a služeb z Ukrajiny.
Podle studie, kterou provedl Mezinárodní institut sociologie v Kyjevě, 29,1 % obyvatel Ukrajiny přemýšlí o tom, aby odjeli za práci do zahraničí, přičemž 6,3 % se již rozhodlo pro tento krok a podnikají k tomu příslušná opatření. Celkové množství pracovních migrantů z Ukrajiny v období 2015-2017 se odhaduje na úrovni cca 4 mil. lidí.  Nejpopulárnějšími destinacemi migrace ukrajinských pracovníků jsou Polsko a Rusko. 

Zdroj: www.dt.ua   
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: