EET: Nejmenší podnikatelé nemusejí evidovat elektronicky, schválila vláda

13. 6. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Vláda splnila slib a plánuje osvobodit část podnikatelů od EET. Týká se to však jen nejmenších podnikatelů a živnostníků, jejichž příjmy z evidovaných tržeb nepřesáhnou za rok 200 tisíc. Tato hranice se příliš nelíbí zaměstnavatelským svazům.

Zákon předložený ministerstvem financí musejí nyní schválit zákonodárci.

Vláda s návrhem novely souhlasila. Nová legislativa upravuje náběh původní 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší části podnikatelů možnost evidovat své tržby off-line a výrazně snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Podnikatelé, kteří spadají do těchto fází, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. „Pokud by zákon začal platit například v prosinci letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. července 2019. Přesný termín spuštění však bude záviset na délce legislativního procesu,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Výrazně nižší DPH

Úprava také snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 na 10 procent. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %.


Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže,“ říká ministryně financí. Hranice 200 tisíc ročních tržeb se ale příliš nelíbí zaměstnavatelským svazům. Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) chce v připomínkovém řízení posunout hranici ročních příjmů na půl milionu.

„Navrhované řešení nepředstavuje osvobození od zákona o evidenci tržeb, ale alternativní formu evidence pro nejmenší živnostníky a podnikatele. Jeho výhodou je, že si tito podnikatelé sami rozhodnou, zda budou evidovat on-line nebo prostřednictvím tohoto rozšířeného off-line modelu,“ upřesňuje Alena Schillerová.

Podnikatel v tomto režimu bude vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si vyzvedne zdarma na finančním úřadě (nebude si tedy muset pořizovat software k EET). Jednou za čtvrt roku pak pošle na berňák speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných či stornovaných účtenek.

Podnikatel ovšem musí splnit následující podmínky:

  • být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu,
  • nebýt plátcem DPH;
  • mít maximálně 2 zaměstnance;
  • výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících nesmí přesáhnout 200 000 Kč


Podle ministerstva se stanovené podmínky pro získání off-line režimu v navržené podobě vztahují na široký okruh podnikatelů – může jít prý až o 340 tisíc subjektů. Schillerové rezort ale věří, že jich bude výrazně méně, protože se velká část lidí rozhodne pro elektronickou evidenci dobrovolně.

„Evidování tržeb elektronickou pokladnou totiž přináší podnikatelům výhody. Ve svých interních procesech oceňují právě detailnější data o vstupech a výstupech, majetku, zboží, snazší organizaci a možnost lepší kontroly případného podvodného jednání ze strany zaměstnanců. Provoz EET je plně automatický a nepředstavuje žádné zdržení, ceny pokladních zařízení začínají na jednotkách tisíc korun, což spolehlivě pokrývá speciální sleva na dani z titulu jeho pořízení. Navrhovaná varianta vychází z toho, co podnikatel, který nemá EET, dělá již dnes. Když dnes přijdete k obchodníkovi, kterého se zatím evidence tržeb netýká, musí vám na požádání vystavit účtenku. V režimu EET vám ji vydá pokaždé,“ doplňuje Schillerová.

Zmíněná sleva je podle ministerstva hlavním důvodem, proč se v zákoně objevuje dvousettisícová roční hranice příjmů z tržeb. Aby totiž podnikatel mohl tento bonus uplatnit v plné výši, musel dosáhnout základu daně  199 tisíc korun. Podnikatelé, kteří měli menší zisk, na slevu nedosáhli. Podle novely zákona již budou moci využít off-line režim.

Novela také navrhuje ukotvit formou zákona výjimky z EET pro zrakově postižené podnikatele, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry. Dále novela vrací povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.

jap
s využitím tiskové zprávy Ministerstva financí ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek