EET: Prezidentka SOCR stojí za Babišem

16. 1. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Už dávno nejsme v 90. letech, kdy byl v ČR Klondike, ve kterém bylo „sexy“ se vyhýbat placení daní a ti, kteří to zvládali, byli považováni za hrdiny, říká prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Marta Nováková.

Předseda Asociace manažerů a podnikatelů Radomil Bábek kritizuje například i vaši organizaci za to, že dostatečně nebojuje za malé a střední podnikatele a že zrazuje ty, kterým stát zaváděním EET údajně bere nezávislost….
novakova-socrProtože sama podnikám od roku 1990 dobře vím, o čem mluvím, na rozdíl od pana Bábka.

Vzhledem k tomu, že můj typ podnikání nikdy neumožňoval hotovostní tržby, ani náznakem jsme tržby nemohli zakrývat a viděla jsem a stále vidím obrovské rozdíly ve výši placení daní na základě přiznaných příjmů u podnikatelů, kteří mají hotovostní příjmy a u těch, kteří je nemají. Právě proto se osobně zasazuji za to, abychom si v této oblasti vyrovnali podmínky ve všech oborech podnikání a daně do „společného rozpočtu“ platili skutečně všichni podle výše svých příjmů.

Pokud si máme poškozovat jméno u živnostníků, kteří podvádějí a daně zcela záměrně neplatí na základě toho, že nepřiznávají své příjmy, tak mi to vůbec nevadí. V civilizovaných společnostech se okrádání státu a tím potažmo nás všech na daních, považuje za zločin, a pokud se chceme přiřadit k civilizovaným společnostem, musíme tuto situaci řešit.

EET je jednou z vhodných možností a to především díky celosvětovému trendu digitalizace procesů. I česká státní správa snad konečně nastupuje tuto cestu a zavedení EET do budoucnosti poskytne podnikatelům výrazné snížení administrativy a tím i snížení nákladů, například na zpracování daňových přiznání nebo provázání EET s další povinnou administrativou, kterou již dnes máme a nebude nutno nic speciálně hlásit či evidovat. 

Našla byste ještě další výhody či pozitiva?
Další významný benefit občanům ČR by mohla EET přinést, kdyby přenášená datová věta byla rozšířena o položku spotřební daně a tato jednoduchá operace by pomohla chránit obyvatele před nebezpečnými produkty jejich dostatečnou evidencí a kontrolou, mám na mysli evidenci spotřební daně u alkoholu. Zabránili bychom i tomu, co se stalo před pár lety – tedy že umírali lidé jen proto, že evidence alkoholu na vstupu i výstupu (při prodeji) u nás doposud stále není dostatečná.

Nemáte pocit, že EET rozděluje společnost více než samotné podnikatele? Jaký je aktuálně převažující pohled na tuto novinku mezi vašimi členy?
Téma je především naprosto hloupě živeno politickými stranami, které rozhodně nehájí zájmy obyvatelstva, a to ani podnikatelů ani nepodnikatelské veřejnosti! Jsem léta konzervativní pravicový volič a jsem absolutně rozladěná z toho, jak k tomuto tématu přistupují tzv. pravicové strany.

Populismus nejvyššího ražení, kdy se tyto strany snaží apelovat na nejnižší pudy a nestydí se chránit ty, co nás všechny společně okrádají pod zástěrkou svobody podnikání! Ti podnikatelé, kteří podnikají korektně, kteří daně platí se všichni shodnou na tom, že je zapotřebí nalézt cestu proti nekalé konkurenci, která vzniká tím, že daně neplatí řádně nebo vůbec. Cest k tomuto cíli může být více, není pochopitelně jediná možná cesta ke korektnímu placení daní pomocí evidence tržeb prostřednictvím EET, nicméně v dobách, kdy tyto strany měly možnost tento nekorektní proces ovlivnit, neudělaly nic a nyní kritizují vše.

Několikrát jsem politiky vyzývala, aby hledali konsensus v oblasti evidence tržeb, protože je to náš společný zájem. Musím konstatovat, že jsem nebyla úspěšná a mohu to hodnotit pouze tak, že politické vymezování se koalice a opozice, mnohdy i koalice mezi sebou je pro politiky daleko důležitější než obsah, který hájí! Toto by mělo být varování pro všechny voliče před nadcházejícími parlamentními volbami.

Co především trápí podnikatele v souvislosti se zavedením EET? Měli by od státu za zavedení EET od státu požadovat například snížení daní nebo i další kompenzace, jak navrhovala Hospodářská komora ČR?
Jako u většiny regulací, podnikatele trápí především obavy z „jepičího života“ a nejednoznačnosti přijaté legislativy, a to platí i u zákona o EET. Sotva se zákon dostal do fáze realizace, již jej všichni chtějí měnit, což podnikatele maximálně znejišťuje. Bohužel to platí u většiny přijímané legislativy – nejednoznačnost, nestabilita názorů.

Politici všech parlamentních stran se chtějí nějak zalíbit určitým skupinám svého voličského spektra, což vede k legislativnímu chaosu téměř u všech přijímaných zákonů, především díky obrovskému množství pozměňovacích návrhů jak z poslanecké sněmovny, tak ze senátu. Tyto pozměňovací návrhy neprocházejí  standardním legislativním procesem a jsou bez ekonomické analýzy dopadů jak do státního rozpočtu, tak do podnikatelské sféry, tj argumentuje se většinou pouze domněnkami, dohady a odhady, nikoliv na základě seriózních dat. Zároveň tento způsob tvorby legislativy vede k významnému legislativnímu chaosu, kdy jeden zákon mnohdy popírá či vylučuje jiné nařízení a znovu to vede k dalším a dalším změnám či úpravám.

Neukázal první měsíc fungování EET, že v systému ještě existují určité problémy a nedorazy, a v legislativě budou nutné jisté změny?
To, co se jeví, že jsou problémy v EET a vyvolává požadavky na změny je především způsobeno politiky – viz mé předchozí argumenty. V případě EET ovšem do jisté míry mohli podnikatelé sami, respektive přes své podnikatelské asociace, v zákonu o EET včas leccos ovlivnit a v čase přípravy zákona mohli některé technické problémy, které jsou dnes avizovány, eliminovat. Dle mého názoru je spuštění EET velkým úspěchem ministerstva financí (MF) a oproti minulosti, kdy byly implementovány aplikace s výrazně nižším dosahem jak co do objemu dat, tak co do rozsahu legislativy, se neobjevily žádné zásadní problémy s výkonností a funkcionalitou systému. Nicméně, každý máme své zkušenosti s IT a víme, že drobnosti, které nám „neladí“ s našimi představami jsou naprosto běžné a hlavně jednoduše řešitelné, a to platí i v případě EET.  Skutečnou zátěž na centrální systém MF přinese až připojení podnikatelů z maloobchodu a velkoobchodu, a my si všichni přejeme, aby tato etapa proběhla taktéž bez zásadních problémů.

Podrobnosti čtěte ve speciálu EET – elektronická evidence tržeb na BusinessInfo.cz.

Kdybyste mohla změnit některá ustanovení zákona o evidenci tržeb, která by to byla? Připadá vám současné znění jako přijatelný kompromis mezi zájmy státu a podnikatelské veřejnosti?
Nejsem politik, a proto nejsem příznivcem politických kompromisů. Má-li zákon naplnit očekávání seriozních podnikatelů a konečně po 25 letech nastavit stejná pravidla pro placení daní jak pro hotovostní tak pro bezhotovostní příjmy podnikatelů, vyžadujeme minimum výjimek. Zákon by naopak měl být dle mého názoru daleko důslednější a možná i důraznější – uvítala bych například povinnost odebírat účtenku pro zákazníka nebo rozšíření datové věty o položky se spotřební daní, aby byla konečně zajištěna důsledná evidence především u alkoholu.

Pokud se týká současně vedené diskuze nad změnami zákona ze všech stran politického spektra, jsme zásadně proti těmto úpravám zákona, snad s výjimkou evidence tržeb u plateb přes platební brány v e-shopech. Tam určitý technologický problém vidím, byl ovšem způsoben buď nedorozuměním, nebo horší komunikací v průběhu přípravy zákona, kdy byly právě tyto technologické problémy s pracovníky MF poměrně důkladně projednávány. Všechny ostatní požadované změny na vynětí z povinnosti evidovat tržby jsou politicky účelové a pro nás neakceptovatelné.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek