EGAP pokryje ztrátu za rok 2015 z pojistných fondů

28. 4. 2016 | Zdroj: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP)

motiv článku - EGAP pokryje ztrátu za rok  2015 z pojistných fondů EGAP v roce 2015 pojistil export a investice do 35 zemí světa v objemu 40,5 mld. korun. Hospodaření Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) ale kvůli řešení starších obchodních případů skončilo v loňském roce ztrátou 5,447 mld. Kč.

Hlavní příčinou tohoto velkého propadu byla tvorba rezerv na pojistná plnění a vyplacená pojistná plnění, především na případy v Rusku a na Ukrajině. Vyplacené pojistné plnění se v roce 2015 vyšplhalo na více než 4 mld. korun.

Ke krytí ztráty EGAP použije pojistné fondy vytvořené v minulých letech.

Rok 2015 byl pro EGAP ve znamení stabilizace společnosti, kvalitních nových transakcí a nástupu na nových trzích, ale také boje s problémovými staršími obchodními případy (zejména z Ruské federace a Ukrajiny). Právě ty bohužel stojí za negativním hospodářským výsledkem, který není překvapením a EGAP jej avizoval už na začátku tohoto roku.

Situace v zemích mimo Evropskou unii, tedy v zemích, do kterých EGAP cílí svoji podporu, nebyla ani v loňském roce jednoduchá. Stále uzavřené pojišťování Ukrajiny, platnost sankcí a negativní vývoj ekonomiky v Rusku, válka v zemích Blízkého východu a propad cen ropy měly výrazný dopad na podporu českého exportu. Přesto se díky aktivitě českých exportérů a bank podařilo uzavřít nové obchodní případy za 40,5 miliardy korun. EGAP v roce 2015 vybral na předepsaném pojistném 1,5 mld. Kč.

Teritoriální jedničkou se historicky poprvé stal v portfoliu EGAP Ázerbájdžán, především díky zakázce společnosti M Steel Projects a.s. na další etapu stavby železnice. Výhodou uzavírání nových případů do Ázerbájdžánu bylo poskytování státních záruk především ze strany ázerbájdžánského ministerstva financí.  Na druhém místě skončilo i ve složité situaci Rusko. EGAP avizoval, že nepřeruší pojišťování do této země, podpoří však pouze transakce, kde budou partnery systémové ruské banky a stabilní ruské společnosti, které mají příjmy i v jiných měnách než v rublech.

Do první desítky zemí podle objemu podpořeného exportu se dostaly dvě úplně nové země – Laos a Papua Nová Guinea. V obou případech EGAP podpořil výstavbu nemocnic a u obou byla poskytnuta státní záruka. Oba projekty mají společné i to, že na subdodávkách při stavbě a vybavení nemocnic se podílí více než 25 českých firem, z nichž několik je řazených do kategorie malých a středních podniků.

Jenom v segmentu malých a střední podniků se EGAP podařilo uzavřít více než 60 obchodních smluv, což je oproti roku 2014 nárůst o více než 30 %. Hmatatelné výsledky tak začíná nést dva roky uplatňovaná koncepce cílená právě na podporu exportu malých a středních podniků. Právě do této kategorie pak patří i první projekt programu na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje, který EGAP realizuje společně s Technologickou agenturou ČR.

Obdobně jako v předchozích letech byly i v roce 2015 hlavními klienty EGAP banky nabízející exportní financování. Pro tento rok je charakteristické, že oproti předchozím letům významně poklesla váha České exportní banky, a.s. (ČEB) na celoročním objemu pojištění, a to z cca 24 % v roce 2014 na necelých 7 % v roce 2015. Souhrnně se banky podílely na novém pojištění v roce 2015 přibližně z 56 %, největší podíly připadly na UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Českou spořitelnu, a.s.

Velmi úspěšný byl EGAP v oblasti vymáhání pohledávek a zábraně škod. Vymoženo bylo 562 milionů korun, největší podíl na této částce připadl na tzv. „refresh“ kubánských dluhů, kde výnos dosáhl částky téměř 400 milionů korun. Především díky restrukturalizacím se pak podařilo zabránit škodám ve výši téměř jedné miliardy korun.

Zásadní změnou v oblasti fungování podpory exportu bylo nastavení nových pravidel spoluúčasti bank a exportérů, která jsou platná od září 2015. Nejrizikovější transakce tak mají vyšší spoluúčast, naopak nejméně rizikové mají spoluúčast nižší.

Pro rok 2015 i pro další období stále platí to, že naším nejdůležitějším cílem je dlouhodobě životaschopný model fungování EGAP, instituce, která podporuje český export, českou konkurenceschopnost, zaměstnanost a minimalizuje dopady své činnosti na státní rozpočet. V této oblasti jsme v roce 2015 dosáhly dohody akcionářů a České národní banky v oblasti zákonné úpravy v souvislosti se zaváděním pravidel Solvency II. EGAP legislativně zůstává pojišťovnou pod dohledem regulátora – tedy ČNB, ovšem pojišťovnou „sui generis“. I v roce 2016 tak může podpořit exportéry a pojistit ekonomicky smysluplné projekty v rizikových teritoriích.

Hospodaření firmy prověřil externí auditor, společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., který vydal výrok „bez výhrad“.

Souhrnný objem všech vývozních úvěrů, investic českých právnických osob a bankovních záruk, které EGAP pojistil se státní podporou za uplynulých 23 let své činnosti společnosti (tj. za roky 1992 – 2015), dosáhl již celkem 758 mld. Kč.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek