Egypt: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

6. 1. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

Egypt byl tradičním obchodním partnerem Československa již před druhou světovou válkou. České firmy se v uplynulých desetiletích aktivně podílely na realizaci celé řady rozvojových projektů a dodávek investičních celků. Zejména se jednalo o výstavbu projektů v oblasti energetiky, zavlažovacích systémů, cukrovarů, mlýnů na obilí a cementárenského průmyslu.

Česko - egyptské obchodní vztahy si vždy držely významné místo mezi rozvojovými a především arabskými zeměmi. Problematika československých pohledávek byla vyřešena v roce 1987 odprodejem české části ve výši 37 mil. USD švýcarské firmě.

Obchodní výměna mezi ČR a EAR vykazuje trvale vysoké aktivní saldo ve prospěch české strany. I když je vývoz do EAR pro ČR relativně významný (v měřítku celkového vývozu do rozvojových zemí), z hlediska EAR je marginální, neboť tvoří 0,6 % celkového egyptského dovozu. Přes jistý pokles obchodní výměny v minulých letech je Egypt stále jedním z největších českých obchodních partnerů nejen na africkém kontinentu a v oblasti Blízkého východu, ale i jedním z největších v rámci rozvojových zemí, a to nejen pro přímé vývozy českých výrobků do Egypta, ale i jejich další reexporty do zemí BV a Afriky. Ve srovnání s dalšími zeměmi EU byla ČR vždy na 15.-17. místě vývozů zemí EU do Egypta.

Rok 2014 byl historicky nejúspěšnějším rokem českého vývozu do země od roku 1993. Od roku 2015 je patrný pokles našeho exportu. Jde především o důsledek politiky egyptské vlády zaměřené na stabilizaci ekonomiky mj. prostřednictvím omezování dovozů, která se dotkla i ostatních zemí EU, jejichž export do Egypta se v daném období vesměs snižoval nebo stagnoval.

Významným krokem pro podporu českých exportérů do Egypta je zřízení kanceláře společnosti CzechTrade v Káhiře. Kancelář nabízí českým exportérům přímé asistenční služby a poskytuje základní informace např. o celních sazbách, podmínkách pro firemní registraci a zastupování místními agenty, provádí průzkum místního trhu z hlediska jeho specifik, obchodní zvyklostí a možností uplatnění konkrétních českých výrobků a napomáhá našim firmám v průniku na trh. Významnou aktivitou kanceláře je pomoc s výběrem a ověřováním nejvhodnějších potencionálních obchodních partnerů, zprostředkování účasti na výstavách a různé formy propagace českých výrobků a služeb.

Tak, jak ve většině arabských zemí, je u většiny obchodů realizovaných se státními odběrateli potřebná pomoc ze strany českého zastupitelského úřadu. V Egyptě je to naprosto běžná věc a lze konstatovat, že všechny země EU se snaží působit na egyptské úřady a státní firmy ve prospěch svých exportérů. Pozice českého zastupitelského úřadu v Egyptě ve vztahu k jeho oficiálním institucím je díky tradičně dobrým vztahům obou zemí a dlouholetým pozitivním zkušenostem Egypťanů s českými firmami a jejich produkty velmi dobrá.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

2012

222 424

47.

112,7

73 927

59.

97,1

296 351

57.

108,4

148 497

2013

286 427

44.

128,8

92 949

60.

126,3

379 376

55.

128,2

193 478

2014

454 451

39.

158,7 

95 992

62.

103,3 

550 443

52.

145,1 

358 459

2015

370 291

39.

81,6

77 607

65.

80,0

447 898

51.

81,3

292 638

2016

332 237

40. 90,1

78 486

65.

101,3

410 723

55. 91,1

253 002

2017 

261 784 

47. 78,8

83 958

67.

107,0

345 742

61. 84,2

177 826

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český dovoz z Egypta

2015

2016

2017

 DOVOZ

Název kategorie

Hodnota/tis. USD

Název kategorie

Hodnota/tis. USD

Název kategorie

Hodnota/tis. USD

1.

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny   žíněné

9 265

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

19 384

Vlna chlupy zvířecí příze tkaniny žíněné

23 506

2.

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

4 997

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

13 965

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

15 789

3.

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

6 577

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

8 642

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

5 338

4.

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

5 740

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

5 237

Bavlna

5 333

5.

Bavlna

5 358

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

4 925

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

4 598

6.

Výrobky chemické různé

4 350

Bavlna

3 732

Plasty a výrobky z nich

4 314

7.

Ovoce ořechy jedlé slupky citr. plodů melounů

4 051

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 588

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 128

8.

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkované

3 463

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 685

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 949

9.

Koberce aj. krytiny podlahové textilní

2 626

Plasty

2 568

Vata plst textilie netkané lana provazy apod.

2 718

10.

Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné

2 160

Výrobky chemické

2 140

Výrobky chemické

2 479
Český vývoz do Egypta

2015

2016

2017

Název zboží

Hodnota/tis. USD

Název zboží

Hodnota/tis. USD

Název zboží

Hodnota/tis. USD

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

282 257

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

163 287

Vozidla motorová traktory kola aj. vozidla

89 333

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

79 815

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

66 176

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

73 319

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

31 836

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

43 004

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

32 928

Sklo a výrobky skleněné

11 026

Sklo a výrobky skleněné

6 793

Sklo a výrobky skleněné

10 562

Cukr a cukrovinky

9 693

Plasty

6 615

Výrobky ze železa a oceli

8 025

Plasty a výrobky z nich

7 891

Výrobky ze železa

4 207

Plasty a výrobky z nich

6 860

Výrobky ze železa nebo oceli

15 193

Přístroje optické

4 036

Cukr a cukrovinky

4 765

Kaučuk a výrobky z něj

4 532

Kaučuk

3 242

Letadla a jejich součásti

4 439

Paliva oleje a výrobky živočišné

3 500 

Nábytek

3 206

Kaučuk a výrobky z něj

4 397

Zbraně střelivo části a součásti

3 257 

Lokomotivy vozy

3 184

Přístroje optické foto kinem., lékař. ap.

3 547

Zdroj: ČSÚ

Pozn.: Statistické údaje dle nomenklatury HS(2)

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V bilance výměny služeb je tradičně dominantní položkou cestovní ruch. Celkový úpadek turistického ruchu v Egyptě v důsledku porevoluční nestability a zhoršené bezpečnostní situace po roce 2015 dramaticky snížil český deficit, ale lze očekávat jeho opětovné prohloubení s postupným návratem českých turistů do egyptských letovisek, který je již od roku 2018 patrný.

Bilance vzájemné výměny v oblasti služeb (mil. CZK)

Název

2015

2016

2017

SLUŽBY

-1 526,9

85,6

-210,1

Doprava

24,2

96,8

-102,6

Námořní doprava

0,5

12,7

-1,6

Letecká doprava

-128,5

-60,3

-154,5

Ostatní doprava

152,2

144,7

53,5

Cestovní ruch

-1650

-6,9

-5,9

Pracovní cesty

-13,7

-11,7

-10,8

Soukromé cesty

-1636,2

4,8

4,9

Ostatní služby

     

Služby v oblasti stavebnictví

69,0

30,9

5,3

Pojišťovací služby

7,7

7,3

3,2

Finanční služby

-0,8

-0,2

0,1

Služby telekomunikační a informační

6,8

17,2

12,6

Ostatní služby obchodní povahy

-76,5

-67,2

-138,9

Osobní, kulturní a rekreační služby

7,4

0,1

0,2

Poplatky za využívání duševního vlastnictví

0,7

1,0

3,5

Nezařazené služby

-0,1

0,0

0,0

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ŠKODA AUTO a.s.

Na začátku roku 2017 došlo ke změně oficiálního distributora, místo společnosti ARTOC Group je jím firma Kayan Egypt for Trading and Investment, která v zemi nyní zastupuje všechny značky spadající do koncernu Volkswagen.

Pegas Nonwovens a.s.

Společnost Pegas Nonwovens je výrobcem netkaných textilií. Výrobní závod v Egyptě, první významná mezinárodní investice v Egyptě v porevolučním období, byl dostavěn v roce 2014. Hodnota investice se odhaduje na 100 mil. EUR. Společnost Pegas Nonwovens následovala do Egypta jednoho ze svých hlavních odběratelů a zvažuje rozšíření výroby a druhou výrobní linku.

SIGMAINVEST s.r.o.

Společnost je pokračovatelem bývalé Intersigmy, která dodala řadu vodohospodářských zařízení - čerpacích stanic a úpraven pitné vody. Sigmainvest  patří k tradičním českým výrobcům na egyptském trhu, na kterém v podstatě působí 50 let.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smlouvy ekonomického charakteru

 • Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z 19.1.1995. Smlouva vstoupila v platnost 4.10.1995. 
 • Smlouva o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu. Smlouva byla podepsána 23.3.1997.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 29.5.1993. Koncem roku 2006 byly projednány změny dohody, vzhledem k nutným úpravám bilaterálních smluv po vstupu ČR do EU. Egyptská strana vznesla námitky k textu, proces stále není dokončen, vyjednávání se ujala EU.
 • Dohoda o spolupráci ve veterinární oblasti mezi vládami České republiky a Egyptské arabské republiky ze dne 13.4.2000.
 • Dohoda o vědecké a technické spolupráci z 20.2.1966.
 • Dohoda o spolupráci Hospodářské komory ČR a Federace egyptských hospodářských komor z 21.1.1995. 
 • Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Federací egyptských průmyslových komor ze dne 3.6.1999. 
 • Dohoda o založení Česko-egyptské podnikatelské rady z 6.3.2000. Dohoda byla podepsána mezi Egyptian Businessmen´s Association a Česko-arabskou obchodní komorou se vstupem v platnost dnem podpisu a s platností na dobu neomezenou.
 • Dohoda o založení Česko-egyptské podnikatelské rady z 8.4.2008. Dohoda byla podepsána mezi Egyptian Businessmen´s Association a Hospodářskou komorou České republiky se vstupem v platnost dnem podpisu a s platností na dobu neomezenou.
 • Dohoda o spolupráci mezi Česko-arabskou obchodní komorou a Federací egyptských obchodních komor. Podepsána 5.3.2000.
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem energetiky a elektřiny EAR ze dne 27.11.1993.
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu EAR, včetně zřízení Smíšení obchodní komise (první zasednání se uskutečnilo v Káhiře v dubnu 2016) z května 2013.
 • Memorandum o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy a Egyptskou federací průmyslu, podepsáno 31.1.2016 v Káhiře.  

Česká republika přistoupila 1.5.2004 společně s dalšími devíti zeměmi k patnácti stávajícím členům Evropské unie a stala se tak jednou z unijních zemí. Tato významná skutečnost kromě jiného přinesla i změnu pravidel při obchodní výměně mezi ČR a třetími zeměmi. V případě Egypta je mezi EU a touto zemí již od 25.6.2001 podepsána Asociační dohoda, která upravuje mimo jiné rovněž pravidla vzájemné obchodní výměny mezi Egyptem a členskými zeměmi EU.

Asociační dohoda vstoupila v platnost 1.6.2004 a platí pro všechny členské země Evropské unie včetně ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V říjnu 2011 byly realizovány dva projekty transformační spolupráce v oblasti odborného a učňovského vzdělávání a ekologie. Oba projekty potvrdily, že se v Egyptě otevírá prostor pro další spolupráci, která by mohla být alespoň částečně realizována na komerční bázi.

V letech 2012 - 2014 se uskutečnily další rozvojové projekty týkající se učňovského vzdělávání – obnova výuky šperkařství, uměleckého kovářství a kovotepectví. Celková výše pomoci ČR tak dosáhla 1 mil. Kč.

V roce 2016 byl realizován projekt pomoci rodinám pacientů postižených rakovinou v oblasti oázy Dakhla s rozpočtem 300.000,- Kč. V roce 2017 byla pomoc v oáze Dakhla směrována do zdravotnictví, konkrétně byl uskutečněn nákup ultrazvukového přístroje, příspěvek ČR byl opět v hodnotě 300.000,- Kč.

Ve spolupráci s regionem oázy Dakhla pokračuje ZÚ ČR na bázi malých lokálních projektů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: