Egypt: Vztahy země s EU

6. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

3.1. Zastoupení EU v zemi

The European Union Delegation to Egypt
Nile City Towers, North Tower, 10th Floor
2005 C Corniche El Nil, Ramlet Boulaq, Cairo, Egypt
tel.: 0020 2 2461 9860
fax: 0020 2 2461 9883 
web: https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en 
Email: delegation-egypt@eeas.europa.eu
Ivan Surkoš - velvyslanec

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Výsledky vzájemného obchodu mezi EU a Egyptem dokazují pozitivní efekt implementace Asociační dohody, která je v platnosti od r. 2004 (dále Dohoda). EU je díky postavení Egypta jako přidružené země hlavním obchodním partnerem Egypta. 

Ve smyslu plánovaného snižování celních tarifů dle Asociační dohody byly výrobky pocházející ze zemí EU od 1. 1. 2007 zatěžovány postupně redukovanými sazbami, které byly snižovány až na nulu. Export automobilů evropské výroby a jejich dílů byl kvůli citlivosti této položky pro obě strany posledním průmyslovým oborem, který se dočkal snížení dovozních cel až na 0 % (ke konci roku 2018). Naopak cla na dovoz egyptských výrobků do EU byla odstraněna k okamžiku vstupu Dohody v platnost. V roce 2010 obě strany přijaly dodatek k Dohodě, kterým liberalizovaly obchod s 90 % sortimentu zemědělských výrobků, takže celnímu zvýhodnění se nyní těší téměř celý rozsah obchodu mezi oběma stranami.

V praxi dle provedeného šetření vývozci ze zemí EU možnosti uplatnění preferenčních celních sazeb dle Dohody v praxi v plné míře nevyužívají, což exporty zbytečně prodražuje. Pravděpodobně je to dáno jejich neznalostí (především postupné eliminace celních sazeb) a proto se vývozcům do Egypta doporučuje seznámení s věcně příslušnou partií Asociační dohody a trvání na jejím důsledném prosazování v celním řízení.

Obchodní bilance EU s Egyptem (mil. EUR)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018 

Dovozy z EAR

7 970

8 579

7 260

6 692

8 087

 8 503

meziroční změna (%)

-6,8

+7,6

-15,3

-7,8

+20,9

 +4,7

Export

14 899

16 881

20 403

20 644

19 846

 19 218

meziroční změna (%)

-4,1

+13,3

20,9

1,2

-3,9

 -3,0

Bilance

6 929

8 302

13 143

13 952

11 759

 10 715

Obrat

22 869

25 460

27 664

27 336

27 933

 27 721

Zdroj: EU Delegation, Eurostat

Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – dovoz (EUR)

 

2015

2016

2017                                                                    2018

Celkem

 

7 194 456 606

 

6 703 676 590

 

8 087 083 930 

 

  8 503 070 531

1.

Itálie

1 985 217 280

Itálie

1 563 835 574

Itálie

1 824 470 561

 Itálie

 2 106 545 637

2.

Německo

1 620 439 278

Německo

1 015 082 203

Německo

1 217 151 958

 Německo

 1 140 795 988

3.

UK

826 704 897

Španělsko

815 786 215

Španělsko

1 119 238 375

 Španělsko

 926 421 259

4.

Řecko

657 365 391

UK

761 681 565

UK

726 265 727

 UK

 879 183 976

5.

Francie

437 056 041

Řecko

577 441 743

Bulharsko

559 473 554

 Francie

 683 963 893

6.

Španělsko

419 398 915

Francie

428 710 211

Řecko

555 432 862

 Řecko

 636 182 251

7.

Nizozemsko

320 679 579

Bulharsko

358 369 782

Francie

549 634 917

 Bulharsko

 524 422 213

8.

Belgie

235 041 345

Nizozemí

314 459 878

Nizozemsko

385 659 739

 Holandsko

 392 768 198

9.

Bulharsko

103 667 202

Belgie

251 237 909

Belgie

329 139 361

 Belgie

 305 691 116

10.

Portugalsko

90 929 216

Rumunsko

89 908 090

Maďarsko

134 115 281

 Slovinsko

 153 720 668

11.

Rumunsko

73 498 362

Portugalsko

78 575 590

Rumunsko

114 169 061

 Maďarsko

118 397 061 

12.

Slovinsko

71 887 724

Polsko

70 945 776

Portugalsko

98 831 906

 Rumunsko

 101 894 231

13.

Polsko

60 842 610

Slovinsko

55 277 963

Polsko

82 235 636

 Polsko

98 038 382 

14.

Slovensko

40 916 083

ČR

52 693 337

Slovinsko

74 438 541

 Portugalsko

 94 002 155

15.

ČR

38 971 314

Malta

49 651 800

Slovensko

49 725 573

 ČR

 55 269 855

16.

Irsko

31 805 814

Chorvatsko

44 652 594

Kypr

47 275 200

 Slovensko

 45 549 580

17.

Rakousko

30 966 533

Slovensko

37 492 828

ČR

46 168 150

 Irsko

 39 732 584

18.

Švédsko

29 569 898

Švédsko

28 180 380

Irsko

40 884 443

 Malta

33 023 183 

19.

Kypr

19 700 882

Maďarsko

24 665 819

Malta

37 841 298

 Kypr

31 683 519 

20.

Maďarsko

19 157 892

Irsko

24 567 604

Švédsko

30 288 337

 Švédsko

 27 982 379

21.

Malta

18 866 488

Rakousko

23 482 748

Dánsko

21 010 930

 Rakousko

 24 890 287

22.

Dánsko

18 239 960

Kypr

18 660 824

Finsko

20 081 740

 Finsko

 24 712 329

23.

Finsko

14 661 140

Dánsko

16 542 638

Rakousko

19 423 564

Lotyšsko

 19 174 509

24.

Chorvatsko

12 073 765

Finsko

15 293 108

Litva

13 602 033

 Dánsko

 14 611 861

25.

Litva

9 758 843

Litva

8 350 841

Chorvatsko

11 595 481

 Chorvatsko

 13 040 845

26.

Lotyšsko

3 242 818

Estonsko

3 217 475

Estonsko

4 337 058

 Estonsko

 5 538 169

27.

Estonsko

2 526 664

Lotyšsko

1 888 856

Lotyšsko

2 453 860

 Litva

 3 434 466

28.

Lucembursko

1 252 672

Lucembursko

23 239

Lucembursko

948 990

 Lucembursko

 2 402 937

Itálie

Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – vývoz (EUR)
  2015 2016 2017                                                                                                                                                                                                   2018
Celkem   20 452 183 167   20 631 888 240   19 846 148 684
  19 218 944 301
1. Německo 3 356 019 702 Německo 4 400 00449 Německo 4 457 888 794 Německo  3 175 484 972
2. Franice 3 205 595 283 Itálie 3 087 325 287 Itálie 2 918 452 295  Itálie  2 687 787 840
3. Itálie 2 951 012 084 Francie 2 695 144 119 Francie 2 860 606 105 Francie  2 605 217 706
4. Nizozemsko 1 446 745 721 UK 1 475 043 594 UK 1 376 428 308 Španělsko  1 646 042 662
5. Španělsko 1 361 301 888 Nizozemsko 1 399 611 115 Nizozemsko 1 269 992 560  Nizozemsko  1 416 089 018
6. UK 1 351 778 549 Španělsko 1 395 899 370 Belgie 1 266 584 491  UK  1 295 498 660
7. Belgie 1 196 595 105 Belgie 1 178 542 212 Španělsko 1 265 356 613  Belgie  1 233 238 405
8. Řecko 1 044 157 851 Řecko 750 070 156 Řecko 755 529 305  Řecko  1 161 441 959
9. Rumunsko 716 960 718 Švédsko 679 906 445 Švédsko 651 264 937  Rumunsko  678 866 517
10. Švédsko 89 165 614 Rumunsko 530 720 270 Rumunsko 452 479 127  Švédsko  575 122 004
11. Bulharsko 379 254 000 Finsko 338 731 864 Bulharsko 365 953 139  Finsko  394 178 049
12. Polsko 353 290 636 Polsko 333 873 553 Finsko 356 941 445  ČR  331 215 157
13. Finsko 347 679 619 ČR 300 015 232 Rakousko 261 715 001  Polsko  269 520 557
14. ČR 332 599 286 Dánsko 295 597 095 Polsko 247 846 406  Dánsko  230 048 466
15. Irsko 305 057 148 Rakousko 282 655 576 ČR 229 663 871  Bulharsko  229 004 403
16. Dánsko 276 560 421 Bulharsko 282 143 783 Dánsko 207 691 866  Rakousko  224 952 750
17. Rakousko 244 266 408 Irsko 219 710 541 Irsko 161 412 000  Irsko  166 666 519
18. Maďarsko 232 531 026 Slovensko 205 138 774 Chorvatsko 149 594 387  Kypr  158 735 855
19. Slovensko 187 492 179 Maďarsko 173 097 177 Portugalsko 119 629 051  Portugalsko  133 621 844
20. Chorvatsko 127 157 030 Litva 147 746 096 Slovinsko 103 741 041  Slovensko  125 128 043
21. Portugalsko 103 151 321 Chorvatsko 130 569 677 Maďarsko 102 709 539  Slovinsko  111 408 731
22. Slovinsko 89 165 614 Portugalsko 114 032 198 Slovensko 83 380 914  Maďarsko  101 495 172
23. Kypr 58 119 297 Slovinsko 87 239 382 Kypr 59 027 089  Chorvatsko  77 022 985
24. Lotyšsko 55 160 885 Lotyšsko 56 397 707 Lotyšsko 53 462 900  Litva  76 798 170
25. Lucembursko 23 761 299 Kypr 31 195 886 Estonsko 31 513 055  Lotyšsko  48 168 428
26. Litva 18 745 552 Lucembursko 17 557 542 Litva 25 973 745  Estonsko  31 726 233
27. Malta 15 153 462 Estonsko 12 658 479 Lucembursko 15 826 555  Malta  19 530 563
28. Estonsko 13 826 376 Malta 11 296 661 Malta 14 780 779  Lucembursko  14 890 625

 Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU považuje Egypt za rozvojovou zemi a poskytuje mu soustavně rozvojovou pomoc v rámci několika rozvojových programů prostřednictvím různých finančních institucí a nástrojů, řada členských zemí EU v Egyptě realizuje vlastní rozvojové projekty. Projekty se týkají řady témat v oblastech transformační i ekonomické spolupráce. V současné době jsou pro české podnikatelské subjekty asi nejzajímavějšími příležitostmi k prosazení v Egyptě projekty rozvoje vodohospodářství, a to jak řízení využívání vodních zdrojů, tak zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, a rozvojové projekty v oblasti životního prostředí (odpadové hospodářství, zavádění nízkoemisních a bezodpadových technologií ve výrobě apod.).

Aktuální informace o rozvojových projektech EU v Egyptě jsou k dipozici na webu Delegace EU v Káhiře.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: