Egypt: Vztahy země s EU

1. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

3.1. Zastoupení EU v zemi

The European Union Delegation to Egypt
Nile City Towers, North Tower, 10th Floor
2005 C Corniche El Nil, Ramlet Boulaq, Cairo, Egypt
tel.: 0020 2 2461 9860
fax: 0020 2 2461 9883 
web: https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en 
Email: delegation-egypt@eeas.europa.eu
Ivan Surkoš - velvyslanec

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Výsledky vzájemného obchodu mezi EU a Egyptem dokazují pozitivní efekt implementace Asociační dohody (dále Dohoda). EU je díky postavení Egypta jako přidružené země hlavním obchodním partnerem Egypta. 

Ve smyslu plánovaného snižování celních tarifů dle Asociační dohody jsou výrobky pocházející ze zemí EU od 1. 1. 2007 zatěžovány postupně redukovanými sazbami. Některé průmyslové výrobky jsou nyní vyváženy z EU do Egypta bezcelně (např. strojírenské výrobky, příslušenství a náhradní díly pro železniční a jinou dopravu, výrobky z oceli aj.). Další průmyslové výrobky nyní mají prospěch ze snížení celních sazeb o 10 % (jedná se např. o vrtací nástroje, elektrické přístroje a zařízení, náhradní díly do automobilů). Zpracované zemědělské produkty mají nyní rovněž lehčí přístup na egyptský trh. Velký význam pro export automobilů evropské výroby může mít snižování cel na dovoz automobilů a jejich dílů, která by v průběhu roku 2018 měla klesnout až na 0 %, avšak egyptská strana uplatnění této klauzule Dohody odkládá až na konec roku.

V praxi dle provedeného šetření vývozci ze zemí EU možnosti uplatnění preferenčních (snížených) celních sazeb dle Dohody v praxi v plné míře nevyužívají, což exporty zbytečně prodražuje. Pravděpodobně je to dáno jejich neznalostí (především postupného snižování sazeb) a proto se vývozcům do Egypta doporučuje seznámení se současnou platnou výší celních sazeb na jejich výrobky a jejich důsledné prosazování v celním řízení.

Obchodní bilance EU s Egyptem (mil. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dovozy z EAR

8 516

7 970

8 579

7 260

6 692

8 087

meziroční změna (%)

-11,4

-6,8

+7,6

-15,3

-7,8

+20,9

Export

15 537

14 899

16 881

20 403

20 644

19 846

meziroční změna (%)

10,0

-4,1

+13,3

20,9

1,2

-3,9

Bilance

7 021

6 929

8 302

13 143

13 952

11 759

Obrat

24 053

22 869

25 460

27 664

27 336

27 933

Zdroj: EU Delegation, Eurostat

Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – dovoz (EUR)

 

2014

2015

2016

2017

Celkem

 

8 568 000 000

 

7 194 456 606

 

6 703 676 590

 

8 087 083 930 

1.

Itálie

2 395 890 277

Itálie

1 985 217 280

Itálie

1 563 835 574

Itálie

1 824 470 561

2.

Německo

1 437 784 615

Německo

1 620 439 278

Německo

1 015 082 203

Německo

1 217 151 958

3.

UK

1 014 536 867

UK

826 704 897

Španělsko

815 786 215

Španělsko

1 119 238 375

4.

Francie

1 007 465 109

Řecko

657 365 391

UK

761 681 565

UK

726 265 727

5.

Řecko

840 681 507

Francie

437 056 041

Řecko

577 441 743

Bulharsko

559 473 554

6.

Španělsko

584 199 320

Španělsko

419 398 915

Francie

428 710 211

Řecko

555 432 862

7.

Nizozemsko

264 295 084

Nizozemsko

320 679 579

Bulharsko

358 369 782

Francie

549 634 917

8.

Belgie

236 601 114

Belgie

235 041 345

Nizozemí

314 459 878

Nizozemsko

385 659 739

9.

Bulharsko

154 467 533

Bulharsko

103 667 202

Belgie

251 237 909

Belgie

329 139 361

10.

Slovinsko

71 058 397

Portugalsko

90 929 216

Rumunsko

89 908 090

Maďarsko

134 115 281

11.

Portugalsko

86 728 551

Rumunsko

73 498 362

Portugalsko

78 575 590

Rumunsko

114 169 061

12.

Rumunsko

76 685 267

Slovinsko

71 887 724

Polsko

70 945 776

Portugalsko

98 831 906

13.

Polsko

66 933 642

Polsko

60 842 610

Slovinsko

55 277 963

Polsko

82 235 636

14.

ČR

44 625 012

Slovensko

40 916 083

ČR

52 693 337

Slovinsko

74 438 541

15.

Rakousko

69 940 811

ČR

38 971 314

Malta

49 651 800

Slovensko

49 725 573

16.

Slovensko

46 727 965

Irsko

31 805 814

Chorvatsko

44 652 594

Kypr

47 275 200

17.

Švédsko

33 957 028

Rakousko

30 966 533

Slovensko

37 492 828

ČR

46 168 150

18.

Maďarsko

17 371 471

Švédsko

29 569 898

Švédsko

28 180 380

Irsko

40 884 443

19.

Irsko

19 257 917

Kypr

19 700 882

Maďarsko

24 665 819

Malta

37 841 298

20.

Finsko

11 796 148

Maďarsko

19 157 892

Irsko

24 567 604

Švédsko

30 288 337

21.

Dánsko

13 731 119

Malta

18 866 488

Rakousko

23 482 748

Dánsko

21 010 930

22.

Kypr

26 550 548

Dánsko

18 239 960

Kypr

18 660 824

Finsko

20 081 740

23.

Litva

9 292 407

Finsko

14 661 140

Dánsko

16 542 638

Rakousko

19 423 564

24.

Malta

22 151 303

Chorvatsko

12 073 765

Finsko

15 293 108

Litva

13 602 033

25.

Lotyšsko

3 030 551

Litva

9 758 843

Litva

8 350 841

Chorvatsko

11 595 481

26.

Estonsko

2 588 513

Lotyšsko

3 242 818

Estonsko

3 217 475

Estonsko

4 337 058

27.

Lucembursko

283 020

Estonsko

2 526 664

Lotyšsko

1 888 856

Lotyšsko

2 453 860

28.

Chorvatsko

8 857 773

Lucembursko

1 252 672

Lucembursko

23 239

Lucembursko

948 990

Obchodní bilance jednotlivých členských zemí EU s Egyptem – vývoz (EUR)
  2014 2015 2016 2017
Celkem   16 948 000 000   20 452 183 167   20 631 888 240   19 846 148 684
1. Itálie 2 875 194 611 Německo 3 356 019 702 Německo 4 400 00449 Německo 4 457 888 794
2. Německo 2 783 939 546 Franice 3 205 595 283 Itálie 3 087 325 287 Itálie 2 918 452 295
3. Francie 1 638 895 619 Itálie 2 951 012 084 Francie 2 695 144 119 Francie 2 860 606 105
4. Nizozemsko 1 477 246 206 Nizozemsko 1 446 745 721 UK 1 475 043 594 UK 1 376 428 308
5. UK 1 290 882 155 Španělsko 1 361 301 888 Nizozemsko 1 399 611 115 Nizozemsko 1 269 992 560
6. Belgie 1 165 527 881 UK 1 351 778 549 Španělsko 1 395 899 370 Belgie 1 266 584 491
7. Španělsko 1 149 001 487 Belgie 1 196 595 105 Belgie 1 178 542 212 Španělsko 1 265 356 613
8. Řecko 775 562 760 Řecko 1 044 157 851 Řecko 750 070 156 Řecko 755 529 305
9. Švédsko 761 283 691 Rumunsko 716 960 718 Švédsko 679 906 445 Švédsko 651 264 937
10. Rumunsko 592 592 829 Švédsko 89 165 614 Rumunsko 530 720 270 Rumunsko 452 479 127
11. ČR 341 191 829 Bulharsko 379 254 000 Finsko 338 731 864 Bulharsko 365 953 139
12. Finsko 301 873 315 Polsko 353 290 636 Polsko 333 873 553 Finsko 356 941 445
13. Rakousko 312 109 195 Finsko 347 679 619 ČR 300 015 232 Rakousko 261 715 001
14. Polsko 207 581 297 ČR 332 599 286 Dánsko 295 597 095 Polsko 247 846 406
15. Slovensko 203 365 883 Irsko 305 057 148 Rakousko 282 655 576 ČR 229 663 871
16. Maďarsko 203 253 449 Dánsko 276 560 421 Bulharsko 282 143 783 Dánsko 207 691 866
17. Dánsko 185 296 103 Rakousko 244 266 408 Irsko 219 710 541 Irsko 161 412 000
18. Bulharsko 184 564 452 Maďarsko 232 531 026 Slovensko 205 138 774 Chorvatsko 149 594 387
19. Irsko 166 691 322 Slovensko 187 492 179 Maďarsko 173 097 177 Portugalsko 119 629 051
20. Chorvatsko 86 891 964 Chorvatsko 127 157 030 Litva 147 746 096 Slovinsko 103 741 041
21. Portugalsko 79 799 411 Portugalsko 103 151 321 Chorvatsko 130 569 677 Maďarsko 102 709 539
22. Slovinsko 72 447 525 Slovinsko 89 165 614 Portugalsko 114 032 198 Slovensko 83 380 914
23. Litva 68 789 217 Kypr 58 119 297 Slovinsko 87 239 382 Kypr 59 027 089
24. Lotyšsko 66 686 897 Lotyšsko 55 160 885 Lotyšsko 56 397 707 Lotyšsko 53 462 900
25. Kypr 32 766 976 Lucembursko 23 761 299 Kypr 31 195 886 Estonsko 31 513 055
26. Lucembursko 17 672 154 Litva 18 745 552 Lucembursko 17 557 542 Litva 25 973 745
27. Malta 13 831 796 Malta 15 153 462 Estonsko 12 658 479 Lucembursko 15 826 555
28. Estonsko 12 609 028 Estonsko 13 826 376 Malta 11 296 661 Malta 14 780 779

 Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU považuje Egypt za rozvojovou zemi a poskytuje mu soustavně rozvojovou pomoc v rámci několika rozvojových programů prostřednictvím různých finančních institucí a nástrojů, řada členských zemí EU v Egyptě realizuje vlastní rozvojové projekty.

Aktuální informace o rozvojových projektech EU v Egyptě jsou k dipozici na webu Delegace EU v Káhiře.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: