Ekonomický růst roku 2017 přinesl více nových firem a méně bankrotů

23. 5. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Dobrá kondice české ekonomiky se loni projevila také poklesem insolvencí. Na druhou stranu ne všechny ukazatele byly pozitivní, skončilo nejvíce firem za posledních deset let. Mohlo se tak projevit EET.

Silný růst českého hospodářství se v roce 2017 projevil také v podnikové sféře. Odrazil se na extrémním zájmu podnikatelů o zakládání nových firem. Vloni vzniklo 32 187 nových společností, nejvíce od předkrizového roku 2007. Celkový počet firem v ČR přesáhl 475 000 a meziročně se zvýšil o 5,3 procent.

„Tuzemská podnikatelská základna z pohledu nově vznikajících a zanikajících firem vykazuje historicky nejvyšší dynamiku. Extrémní zájem o registraci nových firem ze strany podnikatelů a současně tisíce zanikajících subjektů naznačuje, že dochází k ‚pročišťování‘ tuzemské podnikatelské základny. Společnosti neschopné konkurence zanikají a na jejich místo přicházejí jiné,“ říká analytička společnosti Bisnode Petra Štěpánová.

Nejvíce firem vzniklo v březnu

Detailnější analýza dat dále ukázala, že absolutně nejvíc firem vzniklo v prvních třech měsících roku 2017, zatímco v posledních dvou měsících uplynulého roku jich zanikl nejvyšší počet. „To by pro následující měsíce mohlo naznačovat zpomalení,“ odhaduje Petra Štěpánová

Z geografického hlediska firmy vznikaly nerovnoměrně, hlavně v okolí metropolí, Praze, Brně a Ostravě. K nejčastějším předmětům činnosti patří služby, podnikání v oblasti nemovitostí a velkoobchod.

Výrazně méně firem loni rovněž skončilo v bankrotu. V roce 2017 bylo vyhlášeno 769 bankrotů obchodních společností, 6344 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 13 579 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 1347 návrhů na bankrot obchodních společností, 7049 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 14 639 návrhů na osobní bankrot.

Podle analýzy společnost CRIF tak byl počet bankrotů obchodních společností v roce 2017 nejnižší za posledních 10 let, když se oproti roku 2016 snížil o 135, tedy o 15 procent. „Výrazný meziroční pokles počtu vyhlášených bankrotů lze z větší části přičíst velmi dobrému stavu české ekonomiky,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF   Czech Credit Bureau.

Novela snížila počet bankrotů

O celou čtvrtinu se potom meziročně snížil počet návrhů na bankrot obchodních společností. Počet bankrotů podnikajících fyzických osob se snížil o 10 procent, respektive o 678 bankrotů a byl tak nejnižší za poslední 4 roky. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se snížil o 1 771, respektive o 20 procent. Počet bankrotů FOP bez započtení oddlužení klesl z 550 na 395, tedy o celých 28 procent.

„U prudkého poklesu počtu návrhů na bankrot podnikatelských subjektů o pětinu, respektive čtvrtinu, sehrála svoji roli také novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti v polovině roku 2017. Počet podaných návrhů na bankrot se ve druhé polovině roku snížil ve srovnání s první polovinou u fyzických osob podnikatelů i obchodních společností o více než dvě pětiny, zatímco počet vyhlášených bankrotů klesl pouze o 14 procent v případě obchodních společností a o 6 procent v případě fyzických osob podnikatelů,“ dodává Věra Kameníčková.

V prosinci bylo vyhlášeno pouze 39 bankrotů obchodních společností, což je vůbec nejméně za posledních 10 let. Na prosinec přitom tradičně připadá nejnižší počet bankrotů obchodních společností v rámci roku.

Insolvence klesly o pětinu

Klesaly také počty insolvenčních návrhů. Podle analýzy společnosti Creditreform se počty insolvenčních návrhů v roce 2017 snižovaly stejně jako v předchozích třech letech. Jejich pokles byl však výraznější, meziročně o 21,6 procenta.

„Vývoj počtu insolvenčních návrhů v roce 2017 kopíruje pozitivní vývoj ekonomiky. Současně se do jejich počtu bezpochyby odrazila i novela insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1. 7. 2017,“ konstatuje Miloslava Osvaldová ze společnosti Creditreform.

„Pokud se zaměříme na hodnoty insolvenčních návrhů platné od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008, můžeme vidět poměrně strmé nárůsty – a to až do roku 2013, kdy byla zaznamenána historicky nejvyšší roční hodnota počtu insolvenčních návrhů. Pak už zaznamenáváme jen poklesy, které jsou však méně razantní, než byly růsty do roku 2013,“ popisuje Miloslava Osvaldová. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8 procenta, v roce 2015 činil pokles 7,9 %, v roce 2016 o 8,8 procent a loni o zmíněných 21,6 procenta.

Loni se dařilo dobře nejen firmám, pozitivní trend se projevil také u živnostníků. V roce 2017 začalo v České republice podnikat téměř 58 tisíc fyzických osob a více než 48 tisíc jich své podnikání naopak ukončilo. V uplynulém roce tedy přibylo 9,5 tisíce fyzických osob podnikatelů. Počet nových podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby se oproti roku 2016 zvýšil o 1300, zatímco počet zaniklých oprávnění se naopak meziročně o 1100 snížil. V ČR tak přibylo o 2600 fyzických osob podnikatelů více než v roce 2016.

„Počet nových podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby se od roku 2014 příliš nemění a pohybuje se poblíž rozmezí 57 až 59 tisíc nových oprávnění ročně. Podobně stabilní je také počet lidí, kteří se svým podnikáním končí. Od roku 2014 je každoročně ukončeno mezi 48 a 50 tisíci podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby,“ říká Věra Kameníčková.

Nejvíce fyzických osob začalo se svým podnikáním v březnu, kdy jim bylo vydáno 6435 podnikatelských oprávnění. Nejméně naopak tradičně v prosinci, kdy začalo podnikat pouze 3150 fyzických osob. Nejvíce fyzických osob podnikatelů skončilo rovněž v březnu (6385), naopak nejméně jich svoji činnost ukončilo v červenci (2935).

Vysoká březnová čísla mohou, podobně jako u zakládání firem, souviset s nástupem elektronické evidence tržeb u obchodníků. Řada podnikatelů ukončila předchozí podnikání a začala nanovo, aby zakryla výrazný rozdíl v příjmech po zavedení elektronické evidence tržeb.

Statistiku kazí Praha

Jedna statistika však pozitivní obraz české ekonomiky v roce 2017 přeci jen kazí. A tou je zánik firem. Statistická data ukazují, že v loňském roce zaniklo nejvíc firem od roku 2012,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. „Z 10 437 společností, které v loňském roce ukončily podnikatelské aktivity, jich tři čtvrtiny byly zlikvidovány. Ostatní zanikly formou fúze s jiným podnikatelským subjektem nebo jiným způsobem,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

Negativní statistiku vede hlavní město. V loňském roce podnikatelé zavřeli rekordních 5352 pražských společností. Jde o více než polovinu ze všech zaniklých firem v České republice v roce 2017. Celkově podnikání loni ukončilo rekordních 10 437 společností, nejčastěji z oblasti pronájmu a správy nemovitostí nebo obchodu.

Ke konci loňského roku Bisnode ve svých databázích evidoval 475 618 firem, z toho 26 258, tedy 5,5 procenta, akciových společností a 449 360, tedy 94,5 procent, společností s ručením omezeným. Celkový počet kapitálových společností registrovaných v ČR meziročně vzrostl o 24 057, tedy o 5,3 procenta.

„I když v ČR zanikají rekordní počty firem, celkový meziroční přírůstek na podnikatelské základně byl vyšší téměř o 3500 subjektů. To znamená, že firmy vznikají větší rychlostí, než zanikají, což je příznivá zpráva pro tuzemskou ekonomiku,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek