Ekonomický vývoj v Macau v roce 2017

31. 1. 2018 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Ekonomický vývoj v Macau v roce 2017 Ekonomika SAR Macao v roce 2017 masivně posílila a pokračovalo úsilí vlády o diverzifikaci hospodářství, resp. herního průmyslu. HDP vzrostl o 9,3 % za leden až září 2017 (za stejné období 2016 byl pokles o 0,9 %). To souvisí s oživením herního sektoru a s růstem počtu turistů.

Vývoj hospodářství v roce 2017

Za celý rok 2017 počet turistů vzrostl o 5,4 % na 32 mil. a příjmy z kasin vzrostly za prvních jedenáct měsíců o 19,1 % na 266 mld. MOP. Domácí poptávka stabilně rostla díky rostoucí soukromé spotřebě a mírnému růstu i na straně vládních výdajů. Naopak u soukromých investic došlo ve 3. kv. 2017 k propadu o 25,1 %.

Inflace poklesla z 2,5 % v roce 2016 na 1,23 % v roce 2017. Nezaměstnanost se již pět roků po sobě drží pod 2 %. Ekonomika je stále závislá na zahraničních dělnících, kteří tvoří 40 % celkové pracovní síly, přičemž 2/3 těchto dělníků pochází z kontinentální Číny. Pozn.: 1 MOP (Macanese Pataca) je přibližně 2,50 CZK.

Obrat zahraniční obchodu vykázal za 1–11/2017 růst o 6,1 % oproti stejnému období předchozího roku, celkový vývoz vzrostl o 11,7 %, z toho reexport o 16,9 %, zatímco domácí vývoz se propadl o 10 %. Dovoz se zvýšil o 5,3 %. V hodnotovém vyjádření celkový obrat zahraničního obchodu činil 78,4 mld. MOP, z toho vývoz 10,4 mld. MOP, dovoz 68 mld. MOP a deficit zahraničního obchodu činil 57,6 mld. MOP.

Mezi nejdůležitější vývozní položky patří: stroje a zařízení, hodinky, textil a oděvy, elektronické komponenty, diamanty a šperky. V dovozu jsou na prvním místě potraviny a nápoje a následují šperky ze zlata, palivo, oděvy a obuv, hodinky, mobilní telefony, kabelky a peněženky. Z teritoriálního pohledu je v exportu na prvním místě Hongkong, následuje Čína, EU, USA, Japonsko a Kambodža. V dovozu je nejvíce zboží z Číny a dále z EU (60 % z toho tvoří dovozy z Francie a Itálie), Hongkongu, Švýcarska, Japonska a USA.

Zatímco diverzifikace hospodářství je dlouhodobý cíl vlády, úspěšně se daří diverzifikovat herní sektor. Podíl VIP heren se snížil ze 70 % na 56 % v roce 2017. Ke dvěma velkým kasinům otevřeným v roce 2016 bude 5 dalších resortů otevřeno v roce 2018. Přibude celkem 9 tis. hotelových pokojů nad rámec současných 37 tisíc. Vláda oznámila, že upřednostní u žádostí pro obnovu 6 herních licencí, kterým končí platnost v letech 2020–2022, ty projekty, které podpoří turistiku mimo herní sektor (rodinná turistika, obchodní cestující apod.).

Dne 14. listopadu 2017 předseda výkonné rady Fernando Chui představil programové prohlášení pro rok 2018, kde potvrdil zájem vlády diverzifikovat hospodářství a zdůraznil význam iniciativy Belt & Road a Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area pro Macao. Z podporovaných oborů zmínil sektor výstavnictví a kongresové turistiky, turistický ruch, kreativní průmysl, finanční a leasingové služby. Dále pobídl malé a střední podniky v oblasti e-commerce pro spolupráci s kontinentální Čínou a portugalsky mluvícími zeměmi.

Fiskální pozice země byla i v roce 2017 stabilní a opět s vysokými rezervami. Země nemá žádný dluh a fiskální rezervy v objemu více než 130 % HDP. Na konci června 2017 měla aktiva a finanční rezervy hodnotu 478 mld. MOP, což je pro zemi s méně než půl milionem obyvatel výjimečný údaj. Platební bilance za rok 2016 (za rok 2017 nebyly dosud údaje zveřejněny) dosáhla kladné bilance 3,5 mld. MOP a běžný účet 97,6 mld. MOP, zatímco kapitálový účet vykázal deficit 18,9 mil. MOP.

Regionální hospodářská spolupráce

Macao v prosinci 2017 podepsalo s Čínou dvě smlouvy v rámci dohody CEPA (Mainland Macao Closer Economic Partnership Agreement), konkrétně investiční smlouvu a smlouvu o ekonomické a technické spolupráci. V říjnu 2017 SAR Macao a Hongkong podepsaly smlouvu o volném obchodu v rámci CEPA, která má podpořit rozvoj Greater Bay Area. V červenci 2017 bylo přemístěno vedení fondu na podporu spolupráce mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi z Pekingu do Macaa. Fond byl založen v roce 2013 čínskou rozvojovou bankou a macajským rozvojovým fondem.

Vzájemná výměna zboží ČR – Macao

Vzájemná výměna zboží za období leden – listopad 2017 dosáhla objemu 7 157 tis. USD (129. místo na světě v českém zahraničním obchodě), vývoz činil 6 033 tis. USD (122. místo) a dovoz 1 124 tis. USD (130. místo). Podle bilance zahraničního obchodu je Macao na 89. místě s kladnou bilancí v objemu 4 909 tis. USD.

Zhruba 91 % českého vývozu tvoří skupina zboží č. 8 podle SITC „Průmyslové spotřební zboží“. Z konkrétních komodit je možno uvést kufry a brašny, svítidla ze skla, herní automaty, nábytek, pianina a zbraně.

V českém dovozu tvoří 65 % rovněž skupina zboží č. 8 a z komodit je možno jmenovat zejména oděvy a dále tištěné obvody, části hudebních nástrojů a ovoce a zeleninu.

Vývoz z ČR do Macaa za 1–11/2017

Kód zboží

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

5

Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

1 190

26

6

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

13 498

139

7

Stroje a dopravní prostředky

12 145

384

8

Průmyslové spotřební zboží

87 012

5 480

9

Komodity a předměty obchodu, j.n.

3

4

 

Celkem

 

6 033

Dovoz z Macaa do ČR za 1–11/2017

Kód zboží

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

0

Potraviny a živá zvířata

7 412

36

5

Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.

81

2

6

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

60

6

7

Stroje a dopravní prostředky

15 297

349

8

Průmyslové spotřební zboží

18 072

731

 

Celkem

 

1 124

Firemní report

Generální konzulát ČR v Hongkongu neregistruje českou firmu registrovanou v SAR Macao. Mezi nejznámější české dodávky do teritoria patří svítidla z provenience firem Preciosa a Lasvit nebo pianina Petrof.

V roce 2017 generální konzulát připravil dvě účasti na veletrzích v SAR Macao:

Česká expozice na veletrhu MIECF

Generální konzulát uspořádal ve dnech 28. března až 1. dubna 2017 projekt ekonomické diplomacie „Prezentace českých environmentálních technologií a výrobků na veletrhu MIECF v Macau“, kterého se na ploše 72 m2 zúčastnilo celkem 12 českých subjektů, 8 firem (Solbien, Smart Heating Technology, UGP, SILVAPLANA, Hydra, Tradelin, Centrum pokrokových technologií při Palackého univerzitě, Czech Water Alliance) a 4 státní instituce (GK, MŽP, SPÚ, CzechTrade).

Byla to historicky největší účast českých firem na veletrzích v Macao. Součástí projektu byl specializovaný český seminář a jednání se státními institucemi v Hongkongu a Macau. České firmy uskutečnily přes stovku jednání s partnery z regionu delty Perlové řeky, Hongkongu a Macao i ze států JV Asie.

Macao International Trade and Investment Fair (MIF)

Veletrh ve dnech 19.–21. října 2017 se konal opět za účasti českých zástupců. Česká expozice byla součástí „Evropského pavilónu“ připraveného European Chamber of Commerce in Hong Kong ve spolupráci s partnerkou organizací v Macao.

Generální konzulát prezentoval příležitosti pro investování v naší zemi s využitím materiálů Asociace pro zahraniční investice (AFI) a dále poskytl prostor k propagaci české firmě United Green Power s.r.o., která představila ekologický čisticí prostředek. Firma Smart Heating Technology s.r.o. na své expozici představila technologie na využívání biomasy k výrobě elektřiny a tepla.

Bilaterální obchodní vztahy EU – Macao

V roce 2017 byla EU na druhém místě v dovozu zboží do SAR Macao za kontinentální Čínou. Naopak vývoz z Macaa hraje ve statistikách EU marginální úlohu. Místní trh má rostoucí trend zejména v segmentu evropského luxusního zboží (kožené zboží, oděvy, hodinky a šperky, potraviny a nápoje a automobily). Perspektivy EU – Macao obchodních vztahů jsou v turistice, herním průmyslu, stavebním průmyslu, energetice a dopravě, což souvisí s probíhající a plánovanou výstavbou řady infrastrukturálních projektů.

Podle macajských statistik za 1–11/2017 dovoz z EU činil 17 266 mil MOP/ 1 729 mil. EUR (+12,9 % oproti roku 2016) a vývoz do EU 175 mil. MOP/17,5 mil. EUR (+5,9 %). Pro srovnání EU statistiky za celý rok 2016: vývoz z EU do Macaa 602 mil. EUR a dovoz do EU 85 mil. EUR.

Dne 5. prosince 2017 EU zveřejnila seznam 17 jurisdikcí vč. SAR Macao, které nespolupracují v daňové oblasti. Zlepšená komunikace obou stran dospěla v polovině ledna 2018 k vyřazení 8 zemí vč. Macaa z tohoto seznamu.

Smíšená komise EU – Macao se v roce 2017 nesešla a nyní je hledán termín 22. zasedání, které se má uskutečnit počátkem roku 2018.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek