Ekvádor: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

23. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Dovoz do ČR

52,64

50,89

48,52

43,90

48,77

Vývoz z ČR

13,87

14,02

13,21

15,65

17,16

Bilance

-38,76

-36,87

-35,31

-28,26

-31,61

Obrat

66,51

64,91

61,73

59,54

65,93

Zdroj: ČSÚ

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Ekvádorem dosáhla za rok 2018 celkové výše 65,9 mil. USD, což představuje nárůst o 9,7% oproti předchozímu roku. Největší podíl na tom mají ekvádorské dovozy do ČR, které výrazně převyšují české vývozy do Ekvádoru (17,16 mil. USD vývoz vs. 48,77 mil. USD dovoz). ČR má tak dlouhodobě s Ekvádorem pasivní obchodní bilanci, která se v r. 2018 prohloubila o 11,8%.

Ekvádorský dovoz do ČR v r. 2018 vzrostl o 11,8% a byl jednoznačně nejvíce zastoupen banány (44,6%). Po nich následovaly výrobky a konzervy z ryb (24,4%), koncentráty kávy a čaje (13,5%), řezané květiny, a ovoce (datle, fíky, ananas, avokádo apod.).

Hlavní podíl (11,5%) na českém vývozu do Ekvádoru, který v uvedeném období vzrost o 10,4%, měl vývoz osobních automobilů, kterému se daří díky postupnému odbourání dovozních kvót v souvislosti s přistoupením Ekvádoru k FTA s EU k 1. 1. 2017. Od té doby se dovoz českých osobních automobilů do Ekvádoru více než zčtyřnásobil. Dalšími položkami českého exportu do Ekvádoru byly: stroje a přístroje pro tisk (7,5%), elektrické přístroje a rozvaděče pro vysoké napětí (7,1%), buldozery, srovnávače, pásová rypadla a stavební materiál (potrubí z plastů apod.).

Český (i jiný) dovoz do Ekvádoru byl dosud stále brzděn existencí 5 % daně na vývoz deviz. Tu však odstranil nový zákon o produktivním rozvoji, přijatý v červnu 2018, což by se mělo pozitivně projevit na českém vývozu do Ekvádoru již od letošního roku.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Ekvádoru (v tis. USD)

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

5730

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

2607

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

2031

Plasty a výrobky z nich

1275

Sklo a výrobky skleněné

1007

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

686

Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků

665

Železo a ocel

605

Papír karton lepenka a výrobky

366

Výrobky ze železa nebo oceli

364

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Česká republika vyvážela v roce 2018 do Ekvádoru četné množství strojů a zařízení průmyslového i spotřebitelského charakteru. Jednalo se především o buldozery, čerpadla, stroje pro zpracování papíru, elektrická zařízení, osobní automobily atd. V rámci kategorie reaktory kotle přístroje nástroje mechanické došlo k největšímu meziročnímu nárůstu vývozu, a to 40 % k největšímu meziročnímu poklesu exportu ve sledované desítce nejvyváženějších komodit došlo v kategorii Výrobky chemické sloučeniny kovů zemin prvků, také o zhruba 40 %.

Český dovoz do Ekvádoru (v tis. USD)

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů

             22 884

Přípravky z masa ryb korýšů aj vod bezobratl

             11 478

Přípravky potravinové různé

               5 831  

Rostliny živé a výrobky květinářské

               4 172  

Přípravky ze zeleniny ovoce ořechů

               1 423  

Tabák náhražky tabákové vyrobené

                   944  

Ryby korýši měkkýši a ost vodní bezobratlovci

                   557  

Výrobky ze železa nebo oceli

                424  

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

                   321  

Plasty a výrobky z nich

                   169  

Kakao a přípravky kakaové

                   150  

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Největší podíl na českém dovozu z Ekvádoru, zhruba 43 %, měl i v roce 2018 tradiční ekvádorský vývozní artikl, banány. Značný podíl představovaly dále výrobky z ryb, ořechy, výtažky, koncentráty (kávy, čaje) a esence. Ve srovnání s rokem 2017 výrazně vzrostl dovoz přípravků ze zeleniny ovoce ořechů, a to přibližně o 59 %.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ekvádorské ministerstvo zahraničního obchodu ani jiné instituce údaje o výměně služeb s Českou republikou neevidují.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České produkty mají v Ekvádoru stále větší jméno. Na ekvádorském trhu jsou dostupné české automobily Škoda. Škoda Auto v Ekvádoru disponuje základní prodejní sítí (oficiální dealer jak pro Guyaquil, tak pro Quito: www.skoda.ec/contactenos/concesionarios/).

Poté, co se skupině českých investorů sdruženým ve společnosti Czech Brewery Pivovar Ltda. podařilo v regionálním městě Cuenca zrealizovat první českou investici spočívající ve vybudování minipivovaru s restaurací, je k dostání také české pivo. Slavnostní inaugurace investičního projektu proběhla za přítomnosti velvyslance 27. července 2017. Přítomni byli též zástupci místní obchodní komunity a vedení regionálních úřadů.

Na podporu obchodních zájmů českých firem v Ekvádoru proběhla v roce 2015 obchodní mise vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým. Zájem ČR o obchodní spolupráci byl prezentován na několika rezortech, zahrnujících například ministerstvo strategických sektorů, ministerstvo dopravy a ministerstvo výroby, které je odpovědné za industrializaci země a podporu podnikání. Jednání s Ekvádorem se od té doby zintenzivnila, zahrnovala bilaterální politické konzultace, obchodní jednání na různých úrovních, přičemž v roce 2016 byla v reakci na zemětřesení nastartována rozvojová a humanitární spolupráce (viz níže).

Hlavní obchodní případy českých firem se aktuálně soustřeďují do následujících oborů:

1/ Strategické sektory – energetika (zejména malá vodní)

Po celý rok 2017 usilovaly české firmy z tohoto sektoru o konkrétní náplň k Rámcové dohodě mezi českým Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem elektrické energie obnovitelných zdrojů Ekvádoru (platné od roku 2012). Od návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru v roce 2015 bylo toto téma předmětem všech bilaterálních jednání, včetně bilaterálních politických konzultací na úrovni MZV a specializovaných jednání na ministerstvu elektrické energie a obnovitelných zdrojů / MEER. Na ekvádorskou stranu bylo opakovaně apelováno, aby vytvořila pozitivní podmínky pro ČR k vybudování referenčního projektu v malé vodní energetice.

Do nejpokročilejší fáze jednání se v tomto sektoru dostala skupina českých investorů, zastoupená v Quitu českou společností INVESTA UNI.

2/ Potravinářské technologie

Jednání v tomto sektoru vychází z memoranda o porozumění mezi ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru (MIPRO) a o ekvádorskou stranou explicitně sdělený zájem o českou expertizu v oblasti minipivovarů (během jednání náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického se svým protějškem v rámci obchodní mise v roce 2015).

Obchodní / investiční spolupráci se snaží konkretizovat Pacovské strojírny, o jejichž technologie projevili ekvádorští partneři zájem již během obchodního fóra v Quitu v dubnu 2015.

3/ Obrana a civilní ochrana

Na ekvádorském trhu jsou známé palné zbraně České Zbrojovky Uherský Brod či munice Sellier&Bellot. O uplatnění v Ekvádoru se též snaží české firmy v oblasti vojenského i civilního letectví.

Zatímco klasické vyzbrojování není v situaci velkého zadlužení pro Ekvádor prioritou, jako perspektivní se ukázal bezpečnostní průmysl mj. v souvislosti s růstem závažné kriminality ve větších městech (úzce spojena s růstem pašování a konzumace drog v teritoriu).

Na příležitosti v oblasti civilní ochrany (riziko povodní, sesuvů půdy, zemětřesení apod.) reagovalo v roce 2018 výrobní družstvo Kovobel, které připravuje dodávky skládacích kontejnerů do teritoria. Ty mají velmi široké využití.

4/ Další sektory a české firmy s obchodními aktivitami v teritoriu

Řada českých firem v celém spektru oborů je v Ekvádoru zastupována obchodními firmami South America Connections / SAC se sídlem v ekvádorském městě Cuenca a centrálou v Praze a INVESTA UNIs kancelářemi v Quitu i v ČR. V oblasti veřejné infrastruktury byla v Ekvádoru aktivní firma Lamberga, dodavatel veřejného osvětlení na bázi úsporných technologií LED. Do Ekvádoru úspěšně dodává firma Vyrtych speciální nevýbušná svítidla na bázi LED, která se uplatnila zejména v důlním průmyslu. V oblasti spotřebního zboží do Ekvádoru úspěšně dodává česká sklářská firma Abglass (foukané zlacené perly pro dekorativní účely). Tradici v Ekvádoru mají též české textilní stroje.

Kromě výše uvedeného je třeba připomenout, že ve statistikách zahraničního obchodu zachycené relativně významné objemy vývozu železa a oceli jsou realizovány prostřednictvím evropských tradingových a velkoobchodních firem (Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke, Van Leeuwen aj.).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie od 1. 5. 2004 a změnami legislativních podmínek byla

ukončena Obchodní dohoda mezi ČR a Ekvádorem. Ve vzájemném vztahu platí dohody a ustanovení platná mezi EU a

Ekvádorem, resp. EU a Andským společenství (CAN).

  1. ledna 2017 vstoupila pro Ekvádor v platnost mnohostranná dohoda o volném obchodu (FTA) mezi EU a zeměmi andského společenství národů (do té doby Peru a Kolumbie). FTA se tak nově řídí i zahraniční obchod mezi Ekvádorem a ČR.

Od tohoto data nepodléhá 76 % produktů dovážených z EU do Ekvádoru s okamžitou platností žádnému clu (nově se sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva, např. močovina). Na základě FTA by měly být v dovozu do Ekvádoru postupně, v časovém úseku 5 až 10 let, odbourávány cla na zbývajících 24 % produktů z EU. Tato přechodná období se týkají zejména komodit, jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky. Dalším z důležitých bodů přístupového protokolu je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v případě evropské firmy působící na ekvádorském trhu, která by měla více než 10 zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského občanství.

Pokud jde o ryze bilaterální smluvní základnu, v roce 2012 byly během návštěvy ministra průmyslu a obchodu M. Kuby v Ekvádoru podepsány dva smluvní dokumenty:

  • Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky, jejímž cílem je podpořit spolupráci při rozvoji sektoru energetiky
  • MOU mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru, což je rezortní bilaterální dokument k podpoře hospodářské, průmyslové a technické spolupráce.

V červnu a červenci 2018 předala česká strana Ekvádoru návrh Dohody o ochraně investic, resp. Dohody o zamezení dvojího zdanění.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

S Ekvádorem se podařilo iniciovat spolupráci v oblasti protidrogového boje, kdy základem byl malý lokální projekt s názvem „Technická pomoc Peru a Ekvádoru – boj proti pašování kokainu do ČR, nákup, výcvik a následné darování dvou služebních psů na vyhledávání drog“. Kromě darování psa se jménem „Rocky“ pro ekvádorské potřeby v přístavech a na letištích absolvovali v rámci tohoto projektu specialisté ekvádorské celní správy v roce 2012 třítýdenní kurz ve Frýdlantu a Heřmanicích. Spolupráce po skončení projektu bohužel nepokračovala.

Velké zemětřesení o síle 7,8 stupňů, které zasáhlo Ekvádor dne 16. dubna 2016, otevřelo jako novou agendu bilaterální humanitární pomoc, v rámci které ČR nabídla 3 mil. Kč pro projekt k obnově postižených oblastí.

V roce 2017 byl v Ekvádoru realizován první malý lokální projekt (MLP) zaměřený na podporu výroby a odbytu řemeslné soli, v zemětřesením postiženém regionu Manabí (lokalita Las Gilces). Česká republika prostřednictvím projektu podpořila pořízení stroje a příslušenství pro sušení a míchání této komodity za účelem zvýšení přidané hodnoty výsledné produkce, posílení odbytu a zajištění stabilního zdroje příjmů v oblasti. V r. 2018 rozvojová spolupráce pokračovala formou druhého MLP ve stejné oblasti (Manabí), tentokrát však na podporu místních rybářů a pěstitelů škeblí a záchranu manglárového ekosystému. V r. 2019 se v Ekvádoru realizují dva MLP: podpora asociace malých zemědělských družstev zaměřených na pěstování kakaa v ekvádorské Amazonii a podpora řemesla kovového tesařství mezi sociálně slabšími komunitami v provincii Azuay, v rámci něhož bude využit materiál české firmy Kuhtreiber.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: