Ekvádor přijal novou regulaci bilaterálních smluv

13. 3. 2018

  • Země: EC - Ekvádor
  • Datum zveřejnění: 12.03.2018

Vláda tuto regulaci prezentovala 36 velvyslancům různých států. Základními elementy každé smlouvy má být dle ministryně zahraničních vztahů ochrana obecných zájmů podle ústavy země a Národního rozvojového plánu, a taktéž respekt k lidským právům.
Tento dokument zaručuje kombinaci nezbytné bezpečnosti s mechanismy strukturovaného dialogu mezi oběma stranami. Snaží se tak snižovat možné pochybnosti o interpretaci dohod a případného zneužití. Orientuje se na předejití a případné přátelské vyřešení vzájemných sporů. Ekvádor chce přilákat přímé zahraniční investice, které budou respektovat jeho normy jak v oblasti sociální, pracovní, tak i v oblasti životního prostředí, a budou tak přispívat k lepší produktivitě a vytvářet kvalitní pracovní místa. To vše s ohledem na udržitelný rozvoj. Cílem je také eliminovat zbytečné či nevýhodné smlouvy, díky kterým přichází země o milionové částky. Snahou je dojít k rovnováze mezi právy a povinnostmi mezi Ekvádorem a investory. Tyto nové smlouvy mají též předcházet možnému korupčnímu jednání.

Vypracoval: tým zahraniční kanceláře CzechTrade Lima
Zdroje: https://www.eltelegrafo.com.ec/

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: