Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele

15. 1. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Od 1. října 2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je — podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele — do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku.

Aplikace elektronického podání JRF umožní:

  • vytvořit podání pro ohlášení nové živnosti fyzické a právnické osoby,
  • vytvořit podání pro ohlášení změny,
  • uložit na disk resp. načíst z disku počítače vyplněné nebo částečně vyplněné podání,
  • zkontrolovat podání na úplnost vyplnění položek,
  • podepsat podání elektronickým podpisem, odeslat do Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku a vytvořit pdf soubor ve formátu JRF k tisku odeslaného podání.

Aplikace umožní využít pro vyplnění podání číselníky a údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku a ověřit adresy vůči registru UIR–ADR.

Kromě vlastní aplikace najde podnikatelská veřejnost na veřejném webu Živnostenského rejstříku příručku s podrobným popisem instalace, obsluhy a možností využití této nové služby Živnostenského rejstříku.

Pro podnikatele, kteří nemají svůj počítač, nechtějí si pořizovat elektronický podpis nebo chtějí vyplnit složitější podání, je k dispozici obdobná aplikace na Centrálních registračních místech všech živnostenských úřadů. Pracovník úřadu ve spolupráci s podnikatelem vytvoří podání na počítači a vytiskne je ve formě JRF, podnikatel údaje v podání zkontroluje a vlastnoručně podepíše. Poté je podání, obdobně jako z počítače podnikatele, odesláno k vyřízení do Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Nová služba elektronického podání JRF je dalším krokem ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a ke zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady. Je přínosem i pro úřady veřejné správy. Klade sice větší nároky na znalosti pracovníků živnostenských úřadů, ale současně sníží chybovost údajů a náklady na zasílání papírových dokumentů dalším úřadům veřejné správy.

Pomocí elektronického podání JRF lze při ohlášení živnosti či žádosti o koncesi vůči živnostenskému úřadu ohlásit registraci resp. přihlášku do evidencí navazujících finančních úřadů, Úřadů práce, ČSSZ a zdravotních pojišťoven. Pokud jsou tyto registrační povinnosti podnikatele splněny, lze při ohlášení změn vůči živnostenskému úřadu prostřednictvím elektronického podání JRF ohlásit změny rovněž na tyto navazující úřady. Údaje z elektronického podání JRF jsou totiž elektronicky předávány – v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a dohodou mezi MPO, MF, MPSV, ČSSZ a VZP – z Živnostenského rejstříku do informačních systémů těchto navazujících úřadů.

Související informace najdete v článcích:

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek