Eritrea: Zahraniční obchod a investice

9. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 Obchodní bilance

2014

2015x

2016x

2017x

2018x

Vývoz (jako % HDP)

15,2

11,4

9,7

9,6

8,9

Dovoz (jako % HDP)

21,3

20,3

18,9

17,7

14,0

Bilance (jako % HDP)

- 6,1

-8,9

-9,2

-8,2

-5,1

Zdroj: African Economic Outlook; x = odhad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři
 Dovoz 2017 2018

1

Čína (ČLR)

 62 %

Čína (ČLR)

317,4 mil. USD

2

Jižní Korea  28 %

Jižní Korea

58,7 mil. USD

3

Španělsko  19,8 mil. USD Jemen 10,8 mil. USD

4

Filipíny  6,9 mil. USD Džibutsko

3,3 mil. USD

5    

Itálie

1,6 mil. USD

Vývoz

1 SAE (U.A.E.)  14,5 % Saúdská Arábie 72,1 mil. USD

2

Čína (ČLR)  13,2 %

SAE (U.A.E.)

60,4 mil. USD
3 Saúdská Arábie  13,2 % Čína (ČLR) 50,4 mil. USD

4

Itálie  12,9 %

Itálie

32,5 mil. USD

5

Turecko  5,6 %

JAR

18,6 mil. USD

Zdroj: The Observatory of Economic Complexity; IMF

 

Hlavní obchodní partneři ze zemí EU (údaje v mil. EUR)
DOVOZ 2014  2015  2016  2017  2018                    
1.

Německo

19,0 Itálie 17,4 Itálie 16,0 Itálie 28,2 Itálie 28,9
2. Itálie 12,8 Německo 14,1 Belgie 9,8 Německo 9,2 Německo 12,4
3. Švédsko 5,7 Belgie 8,3 Německo 8,0 Belgie 5,9 Švédsko 7,5
4. Belgie 4,6 Nizozemsko 4,06 Nizozemsko 5,0 Španělsko 3,9 Belgie 6,8
5. Velká Británie 4,0 Švédsko 4,05 Francie 2,9 Rakousko 3,0 Velká Británie 6,5
VÝVOZ 2014  2015  2016  2017  2018
1. Bulharsko 5,050 Bulharsko 34,8 Bulharsko 8,7 Španělsko 19,06 Itálie 1,39
2. Itálie 2,800 Německo 5,6 Itálie 2,0 Itálie 2,06 Velká Británie 0,04
3. Francie 0,206 Itálie 2,5 Francie 1,9 Německo 0,06 Německo 0,035
4. Španělsko 0,158 Francie 2,1 Velká Británie 0,24 Nizozemsko 0,02 Nizozemsko 0,027
5. Švédsko 0,042 Lucembursko 0,094 Dánsko 0,076 Velká Británie 0,01 Švédsko 0,009

Zdroj: Eurostat, IMF (2018, 1 EUR = 1,12437 USD)

 

Pozn. Vývozem se rozumí export z Eritreje, dovozem eritrejský import.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zahraniční obchod v roce 2017
 

Vývoz   

(mil. USD)

Dovoz

 (mil. USD)

1

zinková ruda

206,0

pšeničná mouka

49,1

2 měděná ruda

37,2

čirok

18,9

3

ostatní barevné kovy

19,1

těstoviny

16,5

4

léčiva

4,2

sojový olej

15,9

5 textilní výrobky       1,5

cukr

15,5

6 pepř

0,8

strojní zařízení

14,0

Zdroj: The Observatory of Economic Complexity

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 2001 byla v přístavním městě Massawa zřízena zóna volného obchodu. O jejím skutečném fungování chybí informace, ale operuje zde několik společností, zájem projevuje především Čína.

Uvažuje se i o zóně volného obchodu na Dahlackých ostrovech.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (čistý příliv, mil. USD)

Rok        

Hodnota             

2012

41,4

2013

43,9

2014

46,5

2015

49,3

2016

52,3

2017

55,5

2018

0,9% HDP *

Zdroj: World Bank; * IMF

 

Údaje o odvětvové a teritoriální struktuře nejsou k dispozici.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Právo na soukromý majetek je nedotknutelné. Vlastnictví půdy zahraničními investory je vyloučeno, pronájem je možný. Investičními pobídkami se v eritrejském případě rozumí nízké clo na dovoz zařízení a surovin a možnost přesunout ztráty z prvních dvou let do dalších tří let. Jinak nemá eritrejská vláda o působení zahraničních investorů zvláštní zájem a jejich přítomnost v zemi nemá snahu ulehčovat, patrně spoléhá na to, že všeobecný hlad po surovinách je sám o sobě dostatečnou pobídkou pro zahraniční investory. Objevily se též náznaky možné privatizace státních podniků v některých oborech (telekomunikace, hotely, potravinářství), ale zatím spíše ve formě vládních deklarací.

Dle srovnávací studie Světové banky „Ease of Doing Business“ sledující podmínky pro podnikání a investice se Eritrea v roce 2017 umístila opět na 189. místě z měřitelných zemí, byla tedy předposlední, když předstihla toliko sousední Somálsko. Ještě v roce 2012 byla 185. Organizace Transparency International jí zase v roce 2017 přisoudila 169. příčku v indexu vnímání korupce (ze 183 sledovaných zemí). Tyto informace jsou jako vodítko pro zájemce o investování dostatečně vypovídající.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: