Estonsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

29. 10. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Obchod mezi Českou republikou a Estonskem je poměrně rozmanitý a neustále se zvyšuje. Podle Českého statistického úřadu mezi nejvýznamnější položky českého vývozu patří stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu a průmyslové spotřební zboží.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Estonský trh je poměrně malý a jeho absorpční schopnost je tedy omezená, přičemž velkou část ovládají firmy ze severských zemí. Na počátku sice není jednoduché s českými výrobky do Estonska proniknout, ale mnoho českých firem bylo velmi úspěšných a jejich produkty jsou na estonském trhu široce rozšířeny.

Viditelným příkladem jsou osobní automobily Škoda, které zde často fungují i jako firemní auta, taxi nebo policejní vozidla. Pozice Škody je na estonském trhu dlouhodobě na nejvyšších místech prodejů - v roce 2018 stejně jako v roce 2017 se jednalo o druhý nejprodávanější automobil s nejoblíbenějším typem Škodou Octavia.

Tradičně se v Estonsku prodává české pivo, rozšiřuje se sortiment potravinářských výrobků z ČR, na trhu je české sklo.

Pokud jde o případné perspektivní oblasti pro české exportéry, mohly by jimi být oblast energetického průmyslu, dopravního průmyslu a infrastruktury, či železniční a kolejové dopravy.

V Estonsku je energetický průmysl klíčovým sektorem. Strategickým úkolem je zajištění energetické nezávislosti na Rusku a efektivní propojení s evropským energetickým trhem. Potenciál pro české energetické firmy vidíme v zahajované výstavbě plynového propojení mezi Estonskem a Finskem – Balticconnector, které má schváleno čerpání evropských peněz ve výši 187,5 mil. eur; dokončení se plánuje na rok 2020. Dále se pak nabízí stále zvažovaný projekt modernizace vysokonapěťových sítí z ruských na evropské standardy.

Estonská vláda rovněž plně podporuje investice do životního prostředí a silnic. K realizaci plánů na výstavbu první etapy železnice mezi Tallinnem a Haapsalu (město na západním pobřeží Estonska, 100 km od Tallinnu) a na přestavbu části dálnice na trase Tallinn – Tartu z dvouproudé na čtyřproudou však buď stále ještě nedošlo, nebo jsou ve zpoždění. V delším časovém horizontu je rovněž zajímavá plánovaná výstavba centrálního terminálu pro osobní dopravu v Tallinnu (hlavní vlakové nádraží pro mezinárodní i vnitrostátní spoje a hlavní uzel městské a příměstské dopravy), který by měl stát v bezprostřední blízkosti tallinnského letiště. K nedávno dokončené tramvajové lince ze stanice Üllemiste na letiště se zvažuje i výstavba tramvajového depa.  K dlouho diskutovanému tunelu mezi Tallinnem a Helsinkami vznikly dokonce dva projekty, ale zahájení konkrétních prací je odhadováno na nejméně jedno desetiletí.  

Oblast železniční a kolejové dopravy se jeví jako perspektivní zejména díky projektu Rail Baltika (výstavba nové železniční tratě evropských standardů z Tallinnu do Rigy, Kaunasu a Varšavy). Zásadní je financování z fondů EU. Odhadovaný rozpočet celého projektu se pohybuje kolem 5 mld. eur, přičemž v letech 2014–2020 by EU měla financovat až 85 % vynaložených nákladů. Celková cena za estonskou část tohoto projektu má činit 1,3 mld. eur a Estonsko samotné by se mělo na této částce podílet 250 mil. eur. Konstrukce budou provedeny v několika fázích v letech 2019–2020 a většina tendrů bude zveřejněna na "Tenders Electronic Daily" (online verze „Dodatku k Úřednímu věstníku EU“ vyhrazená pro evropské veřejné zakázky). Konkrétní realizace projektu včetně vypisování tendrů se však neustále zpožďuje.  Protože v Estonsku převládají ruské standardy a široký rozchod 1 520 mm a estonské firmy mají minimální zkušenost s evropskými standardy, technickými normami i evropským rozchodem 1 435 mm, může to pro české firmy představovat výhodu. Potenciál se nabízí zvláště pro firmy, které mají zkušenost s European Rail Traffic Management System.

Plány Tallinnského dopravního podniku na nákup nových tramvají a na modernizaci stávajících byly v závislosti na stále probíhajících jednání o nových trasách posunuty na příští rok.

Aktuální sektorové příležitosti pro Estonsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Říjen

  • 3.-25.10. 2019 - Tallinn -  FOOD FAIR (Veletrh jídla)

Listopad:

  • 6. 11.–8. 11. 2019 Tallinn - INSTRUTEC (mezinárodní veletrh pro výrobní techniku a nářadí)

Kontakty na pořadatele jednotlivých veletrhů lze najít na stránce tallinnského výstaviště www.fair.ee (v angličtině).

 

Konference

Listopad:

  • 27.-29.11. 2019 Tallinn - Robotex International Conference

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: