Estonsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Obchod mezi Českou republikou a Estonskem je poměrně rozmanitý a neustále se zvyšuje. Podle Českého statistického úřadu mezi nejvýznamnější položky českého vývozu patří stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu a průmyslové spotřební zboží.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Estonský trh je malý a jeho absorpční schopnost je omezena. Velkou část trhu ovládají firmy ze severských zemí a není proto jednoduché s českými výrobky do Estonska proniknout. I přes tyto skutečnosti je na trhu v Estonsku celá řada českých výrobků.

Viditelným produktem jsou v Estonsku osobní automobily Škoda, které zde často fungují jako firemní auta, taxi i policejní vozidla. V roce 2017 byla v Estonsku Škoda druhým nejprodávanějším automobilem, přičemž Škoda Octavia byla stejně jako v roce 2016 nejoblíbenějším vozidlem.

Tradičně se v Estonsku prodává české pivo, rozšiřuje se sortiment potravinářských výrobků z ČR, na trhu je české sklo.

Pokud jde o případné perspektivní oblasti pro české exportéry, mohly by jimi být oblast energetického průmyslu, dopravního průmyslu a infrastruktury, či železniční a kolejové dopravy.

V Estonsku je energetický průmysl klíčovým sektorem. Strategickým úkolem je zajištění energetické nezávislosti na Rusku a efektivní propojení s evropským energetickým trhem. Potenciál pro české energetické firmy vidíme v blízké výstavbě plynového propojení mezi Estonskem a Finskem – Balticconnector. V červenci 2016 bylo na půdě EU schváleno čerpání evropských peněz na tento projekt ve výši 187,5 mil. eur a dokončen by měl být do roku 2020. Dále se pak nabízí stále zvažovaný projekt modernizace vysokonapěťových sítí z ruských na evropské standardy.

V roce 2018 plánuje estonská vláda investovat 56,7 mil. eur do důležitých infrastrukturních projektů a do rozvoje životního prostředí, investice do silnic by pak měly dosáhnout výše 227 mil. eur. Jako zajímavé projekty se jeví výstavba první etapy železnice mezi Tallinnem a Haapsalu (město na západním pobřeží Estonska, 100 km od Tallinnu) a přestavba části dálnice na trase Tallinn – Tartu z dvouproudé na čtyřproudou. V delším časovém horizontu je pak zajímavá především plánovaná výstavba centrálního terminálu pro osobní dopravu v Tallinnu. Jedná se o vybudování hlavního vlakového nádraží pro mezinárodní i vnitrostátní spoje a hlavního uzlu městské a příměstské dopravy. Terminál by měl stát v bezprostřední blízkosti tallinnského letiště. V nedávné době byla rovněž dokončena tramvajová linka ze stanice Üllemiste na letiště a nyní se zvažuje i výstavba tramvajového depa. 

Oblast železniční a kolejové dopravy se jeví jako perspektivní zejména díky projektu Rail Baltika, tj. výstavbě nové železniční tratě evropských standardů z Tallinnu do Rigy, Kaunasu a Varšavy. Zásadní pro tento projekt je financování z fondů EU. Odhadovaný rozpočet celého projektu je cca 5 mld. eur, přičemž v letech 2014–2020 by EU měla financovat až 85 % vynaložených nákladů. Celková cena za estonskou část tohoto projektu by měla činit 1,3 mld. eur, Estonsko samotné by se pak na této částce mělo podílet 250 mil. eur. Konstrukce budou provedeny v několika fázích v letech 2019–2020, většina tendrů bude zveřejněna na "Tenders Electronic Daily" (online verze „Dodatku k Úřednímu věstníku EU“ vyhrazená pro evropské veřejné zakázky). Díky evropským standardům (rozchod 1 435 mm i evropské technické normy), se kterými mají estonské firmy minimální zkušenost (převládají ruské standardy a široký rozchod 1 520 mm), by měly mít české firmy na trhu výhodu. Potenciál se nabízí zvláště pro firmy, které mají zkušenost s European Rail Traffic Management System.

V roce 2018 má Tallinnský dopravní podnik v plánu vypsat tendr na nákup nových tramvají. Jedná se o nákup 8 nových nízkopodlažních tramvají, a dále pak možnost nákupu dalších až 20 tramvají – jejich konečný počet se bude odvíjet od zvolené trasy (nyní zvažovány 3 možné varianty). V plánu na rok 2018 je rovněž vypsání veřejné zakázky na modernizaci 4 tramvají.

Aktuální sektorové příležitosti pro Estonsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Září:

Říjen

Listopad:

  • 7. 11.–9. 11. 2018 Tallinn – INSTRUTEC (mezinárodní veletrh pro výrobní techniku, nářadí)

Prosinec:

  • začátek prosince 2018 Tallinn – Teeviit (Vzdělání, pracovní místa, kariéra)

Kontakty na pořadatele jednotlivých veletrhů lze najít na stránce tallinnského výstaviště www.fair.ee (v angličtině).

Konference

Červen:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: