Estonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

9. 7. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Česká i estonská ekonomika mají mnoho společného - obě jsou otevřené a proexportně orientované. Vzájemné obchodní vztahy mezi EE a CZ  jsou dlouhodobě dobré a od vstupu České republiky i Estonska do EU v roce 2004 se provádějí v podmínkách jednotného trhu EU. Množství vývozu a dovozu mezi Českou republikou a Estonskem neustále stoupá.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

ČR má s Estonskem trvale aktivní saldo zahraničního obchodu.
Čísla za poslední období ukazují, že propad v obchodní výměně mezi ČR a Estonskem, ke kterému došlo v krizovém roce 2009, byl překonán a v současné době jde o nejlepší ukazatele vzájemné obchodní výměny vůbec.

    

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz (z ČR)         

220,7

225,9 236,6 253,6 283,9

Dovoz (do ČR)    

41,3

66,2

82,2

87,9

91,5

Obrat

262,0 292,1 318,8 341,5

375,4

Saldo

179,4

159,7

154,4

165,7

192,4

V milionech EUR
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR v roce 2018 (v tis. EUR)

Název zbožíHodnota vývozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

202 294

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

49 909

Průmyslové spotřební zboží

37 961

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

25 626

Potraviny a živá zvířata

4 877

Nápoje a tabák 

2 323

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

1 579

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

410

Komodity a předměty obchodu jinde nezařaŽivočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

200

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

13,5

Zdroj: Český statistický úřad

Komoditní struktura dovozu do ČR v roce 2018 (v tis. EUR)

Název zboží

Hodnota dovozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

39 065

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 

25 660
Průmyslové spotřební zboží

15 490

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

8 099

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

5 015
Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené 

4 765

Potraviny a živá zvířata

2 858
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

1 489

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

1 064

Nápoje a tabák

1,15

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz z ČR

30,7

34,2 41,6 58,4 57,7

Dovoz do ČR

14,1

16,5 26,6 27,8 32,4

Obrat

44,8

50,7 68,2 86,2 90,1

Saldo

16,6

17,7 15,0 30,6 25,3

V milionech EUR
Zdroj: Estonská národní banka

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Celkový objem zahraničních investic České republiky realizovaných v Estonsku činil dle Estonské centrální banky v roce 2018 17,1 mil. EUR.

Z dostupných informací vyplývá, že česko-estonské joint-ventures v Estonsku nepůsobí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

  • Platnost: 26.5.1995
  • Publikace č.: 1995-08-31 184/1995
  • Publikace č.: 2004-01-30 17/2004

K 1. 5. 2004 přestala platit Dohoda o volném obchodu uzavřená v dubnu 1996.

V roce 2011 došlo k ukončení platnosti Dohody o ochraně investic s tím, že dále tato oblast podléhá komunitárnímu právu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje v daném teritoriu rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: