Estonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

12. 12. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Česká i estonská ekonomika mají mnoho společného - obě jsou otevřené a proexportně orientované. Vzájemné obchodní vztahy mezi EE a CZ  jsou dlouhodobě dobré a od vstupu České republiky i Estonska do EU v roce 2004 se provádějí v podmínkách jednotného trhu EU. Množství vývozu a dovozu mezi Českou republikou a Estonskem neustále stoupá.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

ČR má s Estonskem trvale aktivní saldo zahraničního obchodu.
Čísla za poslední období ukazují, že propad v obchodní výměně mezi ČR a Estonskem, ke kterému došlo v krizovém roce 2009, byl překonán a v současné době jde o nejlepší ukazatele vzájemné obchodní výměny vůbec.

    

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz (z ČR)         

220 700

225 900 236 600 253 600 283 900

Dovoz (do ČR)    

41 300

66 200

82 200

87 900

91 500

Obrat

262 000 292 100 318 800 341 500

375 400

Saldo

179 400

159 700

154 400

165 700

192 400

V tis. EUR
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR v roce 2018 (v tis. EUR)

Název zbožíHodnota vývozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

180 294

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

41 009

Průmyslové spotřební zboží

31 961

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

20 626

Potraviny a živá zvířata

3 877

Nápoje a tabák 

2 323

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

1 579

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

410

Komodity a předměty obchodu jinde nezařaŽivočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

200

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

13,5

Zdroj: Český statistický úřad

 

Komoditní struktura dovozu do ČR v roce 2018 (v tis. EUR)

 

Název zboží

Hodnota dovozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

31 065

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 

22 660
Průmyslové spotřební zboží

14 490

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

8 099

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

5 015
Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené 

4 765

Potraviny a živá zvířata

2 858
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

1 489

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

1 064

Nápoje a tabák

1,15

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz z ČR

30 700

34 200 41 600 58 400 57 700

Dovoz do ČR

14 100

16 500 26 600 27 800 32 400

Obrat

44 800

50 700  68 200 86 200 90 100

Saldo

16 600

17 700 15 000 30 600 25 300

V tis. EUR
Zdroj: Estonská národní banka

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Celkový objem zahraničních investic České republiky realizovaných v Estonsku činil dle Estonské centrální banky v roce 2018 17,1 mil. EUR.

Z dostupných informací vyplývá, že česko-estonské joint-ventures v Estonsku nepůsobí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

  • Platnost: 26.5.1995
  • Publikace č.: 1995-08-31 184/1995
  • Publikace č.: 2004-01-30 17/2004

K 1. 5. 2004 přestala platit Dohoda o volném obchodu uzavřená v dubnu 1996.

V roce 2011 došlo k ukončení platnosti Dohody o ochraně investic s tím, že dále tato oblast podléhá komunitárnímu právu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje v daném teritoriu rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: