Estonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Česká i estonská ekonomika mají mnoho společného - obě jsou otevřené a proexportně orientované. Vzájemné obchodní vztahy mezi EE a CZ  jsou dlouhodobě dobré a od vstupu České republiky i Estonska do EU v roce 2004 se provádějí v podmínkách jednotného trhu EU. Množství vývozu a dovozu mezi Českou republikou a Estonskem neustále stoupá.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

ČR má s Estonskem trvale aktivní saldo zahraničního obchodu.
Čísla za poslední období ukazují, že propad v obchodní výměně mezi ČR a Estonskem, ke kterému došlo v krizovém roce 2009, byl překonán a v současné době jde o nejlepší ukazatele vzájemné obchodní výměny vůbec.

    

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz (z ČR)         

198,5

220,7 225,9 236,6 253,6

Dovoz (do ČR)    

39,9

41,3

66,2

82,2

87,9

Obrat

238,5 262,0 292,1 318,8

341,5

Saldo

158,5

179,4

159,7

154,4

165,7

V milionech EUR
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR v roce 2017 (v tis. EUR)

Název zbožíHodnota vývozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

142 021

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

44 236

Průmyslové spotřební zboží

36 618

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

23 539

Potraviny a živá zvířata

3 653

Nápoje a tabák 

1 996

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

1 853

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

305

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

201

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené

173

Zdroj: Český statistický úřad

Komoditní struktura dovozu do ČR v roce 2017 (v tis. EUR)

Název zboží

Hodnota dovozu v tis. EUR

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

29 021

Stroje a dopravní prostředky

22 387
Průmyslové spotřební zboží

20 317

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

8 747

Chemikálie a příbuzné výrobky jende nezařazené

4 204
Potraviny a živá zvířata

2 035

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

1 145
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

785

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené

48

Nápoje a tabák

33

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR

25,9

30,7 34,2 41,6 58,4

Dovoz do ČR

13

14,1 16,5 26,6 27,8

Obrat

38,9

44,8 50,7 68,2 86,2

Saldo

12,9

16,6 17,7 15,0 30,6

V milionech EUR
Zdroj: Estonská národní banka

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Celkový objem zahraničních investic České republiky realizovaných v Estonsku činil dle Estonské centrální banky v roce 2017 15,8 mil. EUR.

Z dostupných informací vyplývá, že česko-estonské joint-ventures v Estonsku nepůsobí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

  • Platnost: 26.5.1995
  • Publikace č.: 1995-08-31 184/1995
  • Publikace č.: 2004-01-30 17/2004

K 1. 5. 2004 přestala platit Dohoda o volném obchodu uzavřená v dubnu 1996.

V roce 2011 došlo k ukončení platnosti Dohody o ochraně investic s tím, že dále tato oblast podléhá komunitárnímu právu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje v daném teritoriu rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: