Estonsko: Vztahy země s EU

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Estonsko je členským státem Evropské unie od 1. 5. 2004. V období od 1. 7. do 31. 12. 2017 poprvé předsedalo Radě EU.

Hlavními prioritami estonského předsednictví v Radě EU byly:

  • Otevřená a inovativní evropská ekonomika
  • Bezpečná a chráněná Evropa
  • Digitální Evropa a volný pohyb dat
  • Inkluzivní a udržitelná Evropa

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise:
Rävala 4
10143 Tallinn
Tel: (372) 626 4400
Fax: (372) 626 4401
E-mail: COMM-REP-TLL@ec.europa.eu

Informační kancelář Evropského parlamentu:
Rävala 4
10143 Tallinn
Tel. (372) 630 6969
E-mail: eptallinn@europarl.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2017 se země EU podílely 71 % na estonském exportu. Na estonském importu se podílely 82 %.

Hlavními estonskými obchodními parntery byly v roce 2017 Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Litva a Německo (podrobněji viz teritoriální struktura estonského obchodu v kapitole 2.2).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Estonsko by mělo ze strukturálních a investičních fondů EU v období 2014–2020 získat celkem 4,4 miliardy EUR.

V roce 2017 obdrželo následující platby: 1,1 mld. eur z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF); 602,5 mil. eur ze Strukturáních fondů pro období 2014–2020; dalších 258,7 mil. eur v rámci zemědělských benefitů pro roky 2014–2020 a 531 tis. eur z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: