Estonsko: Zahraniční obchod a investice

12. 12. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Vývoz zboží v roce 2018 vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 1 568,4 mil. EUR a dovoz o 1 469,8 mil. EUR. V porovnání s trendy předchozích let se saldo v roce 2018 mírně snížilo.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Roky

Vývoz

Dovoz

Saldo

2014 12 083,1

13 776,5

-1 693,3

2015

11 626,7

13 083,9

-1 457,2

2016

11 897,1

13 492,9

-1 595,8

2017

12 861,0 14 733,7 -1 872,7

2018

14 429,4 16 203,5 -1 774,1

V milionech EUR
Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura estonského vývozu a dovozu v roce 2018

Země (vývoz)

miliony EUR

%

Země (dovoz)

miliony EUR

%

1. Finsko

2 288

16

1. Finsko

2 088

13

2. Švédsko

1 574

11

2. Německo

1 694

10

3. Lotyšsko

1 377

10

3. Litva

1 567

10

4. USA

929

6

4. Švédsko

1 420

9

5. Německo

902

6

5. Rusko

1 414

9

6. Rusko

875

6

6. Lotyšsko

1 371

8

7. Litva

789

5

7. Polsko

979

6

8. Norsko

547

4

8. Nizozemsko

793

5

9. Dánsko

451

3

9. Čína

594

4

10. Nizozemsko

417

3

10. Velká Británie

431

3

Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura estonského vývozu v roce 2018

Skupina zboží

Vývoz - miliony EUR

%

Minerální produkty

2 164

15

Dřevo a výrobky z něj

1 531

11

Stroje a elektrické spotřebiče

1 212

8

Ostatní průmyslové výrobky

1 205

8

Předpřipravená hotová jídla, nápoje

1 153

8

Kovovýrobky

1 139

8

Dopravní zařízení

900

6

Výrobky chemického průmyslu

740

5

Výrobky z plastů a pryže

430

3

Textil a výrobky z něj

396

3

Zdroj: Estonský statistický úřad

Komoditní struktura estonského dovozu v roce 2018

Skupina zboží

Dovoz - milioMinerální pr

 

Minerální produkty

2 473

15

Stroje a elektrické spotřebiče

1 692

10

Dopravní zařízení

1 672

10

Předpřipravená hotová jídla, nápoje

1 545

10

Kovovýrobky

1 458

9

Výrobky chemického průmyslu

1 368

8

Výrobky z plastů a pryže

843

5

Textil a výrobky z něj

673

4

Dřevo a výrobky z něj

564

4

Ostatní průmyslové výrobky

397

3

Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Estonsku se nacházejí 4 zóny volného obchodu: Muuga, Sillamäe, Paldiski (přístavy na severu a severovýchodě Estonska) a Valga  (město na jihu Estonska na hranicích s Lotyšskem). Zóny jsou otevřeny pro přímé zahraniční investice a zboží je zde považováno za zboží mimo celní území; re-exportované zboží není předmětem DPH, spotřební daně ani cla.

Zóna volného obchodu v přístavu Muuga u Tallinnu:
Většina výhod plyne při tranzitu v relaci moře-moře a Muuga je proto využívána zeměmi, ležícími při pobřeží Baltského moře.
Další informace o zóně Muuga lze získat na adrese Port of Tallinn
Maardu tee 57
74115 Maardu
e-mail: muuga@portoftallinn.com, muuga@ts.ee
tel.: +372 631 95 02
fax: +372 .696 77 27

Zóna volného obchodu v přístavu Sillamäe
Jedná se o nově budovaný přístav na severovýchodě poblíž města Narva. Zóna je na pozemku o rozloze 600 ha se zajištěnou infrastrukturou a 100% celní a daňovou úlevou při importu a exportu zboží.

AS Sillamäe Sadam
Kesk tn 2
Sillamäe 40231
e-mail silport@silport.ee
tel.: +372 640 5267
tel.: +372 392 9150
fax: +372 392 9177

Zóna volného obchodu v přístavu Paldiski
Paldiski South Harbour
Rae põik 10, 76806 Paldiski
e-mail paldiski@portoftallinn.com
tel.: +372 6 318 800
fax: +372 6 318 803

Zóna volného obchodu ve městě Valga
Valga free trade zone
Kesk tn 11, 68203 Valga
tel.: +372 767 98 00

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic do Estonska dosáhl v roce 2018 hodnoty 21,26 mld. EUR. Výše estonských přímých investic do zahraničí dosáhla v roce 2018 hodnoty 6,94 mld. EUR.

Teritoriální struktura přímých zahraničních investic v roce 2018

Příliv investic - země 

miliony EUR

%

Odliv investic - země

miliony EUR

%

1. Švédsko

5 404,5

25,4

1. Litva

1 459,8

21

2. Finsko

4 921,1

23,1

2. Lotyšska

1 433,5

20,6

3. Nizozemsko

1 555,2

7,3

3. Kypr

1 113,0

16

4. Litva

868,1

4,0

4. Finsko

652,3

9,4

5. Rusko

596,0

2,8

5. Rusko

257,2

3,7

Zdroj: Estonská centrální banka


Komoditní struktura přímých zahraničních investic v roce 2018

Příliv investic - oblast

miliony EUR

%

Odliv investic - oblast

miliony EUR

%

1. Finančnictví a pojišťovnictví

6 527,2

30,7

1. Průmyslová výroba

1 202,5

17,3

2. Realitní trh

3 480,3

16,4

2. Realitní trh

1 148,8

16,5

3. Průmyslová výroba

2 812,1

13,2

3. Administrat. služby

1 127,0

16,2

4. Velkoobchod a maloobchod

2 521,2

11,9

4. Finančnictví a pojišťovnictví

935,8

13,4

5. Věda a technologie

1 422,5

6,7

5. Velkoobchod a maloobchod

575,4

8,3

Zdroj: Estonská centrální banka

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu vytvářejí stejné konkurenceschopné prostředí pro všechny zájemce, domácí i zahraniční.

Investice jsou podpořeny průhledným daňovým systémem, poměrně vysokou vzdělaností  a dobrou jazykovou vybaveností. Důležitou pro zájem investorů je také skutečnost, že reinvestovaný zisk je osvobozen od daní.

Od 1. 1. 2011 je Estonsko členem eurozóny, což významným způsobem ovlivnilo investiční prostředí země.

Pokud jde o případné daňové prázdniny, lze je povolit jenom ve zvlášť odůvodněných případech a pro specifické oblasti podnikání a regiony.

Estonsko nezavedlo žádná restriktivní opatření, která by bránila přílivu zahraničních investic. Pouze u některých oblastí, jakými jsou například těžba nerostných surovin, správa veřejných prostředků, oprava drah, letišť, přístavů a přehrad, telekomunikací, prodej léků, výroba alkoholu, loterie a bankovnictví je nutné splnit požadavky příslušných zákonů o licencích.

Konkrétní informace k jednotlivým zákonům upravujícím výše uvedené oblasti podnikání poskytne Estonská agentura pro investice a obchod (Estonian Investment and Trade Agency) na e-mailové adrese: invest@eas.ee

Další informace týkající se investování v Estonsku lze získat od agentury Enterprise Estonia, která zastřešuje jednotlivé estonské agentury pro investice i export:  

Enterprise Estonia
Lasnamäe 2
11412Tallinn
tel. +372 6279700
fax +372 6279 701
email: eas@eas.ee
web: http://www.eas.ee/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: