Estonsko: Zahraniční obchod a investice

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Vývoz zboží a služeb v roce 2017 vzrostl o 2,9 %. Na růstu exportu se nejvíce podílel vývoz služeb, který se zvýšil o 6,2 %. Import zboží a služeb se zvýšil o 3,5 %. Čistý vývoz dosáhl v roce 2017 výše 980 mil. eur, což tvořilo 4,3 % celkového HDP a jedná se o největší podíl na HDP za posledních šest let.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Roky

Vývoz

Dovoz

Saldo

2012 12 521,1

14 096,5

-1 575,4

2013 12 288,2

13 902,5

-1 614,4

2014

12 083,1

13 776,5

-1 693,3

2015

11 626,7

13 083,9

-1 457,2

2016

11 897,1 13 492,9 -1 595,8

2017

12 861,0 14 733,7 -1 872,7

V milionech EUR
Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura estonského vývozu a dovozu v roce 2017

Země (vývoz)

miliony EUR

%

Země (dovoz)

miliony EUR

%

1. Finsko

2 072,2

16,11

1. Finsko

2 070,4

14,05

2. Švédsko

1 733,2

13,48

2. Německo

1 584,4

10,75

3. Lotyšsko

1 174,6

9,13

3. Litva

1 378,1

7,35

4. Německo

932,7

7,25

4. Švédsko

1 278,3

8,68

5. Litva

747,2

5,81

5. Lotyšsko

1 249,3

8,48

6. Nizozemsko

473,9

3,68

6. Polsko

1 068,2

7,25

7. Dánsko

361,0

2,81

7. Nizozemsko

875,4

5,94

8. Velká Británie

286,8

2,23

8. Itálie

375,6

2,55

9. Polsko

273,9

2,13

9. Velká Británie

375,3

2,55

10. Francie

259,3

2,02

10. Francie

328,3

2,23

15. ČR

73,8

0,57

13. ČR

209,2

1,42

Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura estonského vývozu v roce 2017

Skupina zboží

Vývoz - miliony EUR

%

Stroje a elektrické spotřebiče

3 285,8

25,55

Dřevo a výrobky z něj

1 379,7

10,73

Minerální produkty

1 266,2

9,85

Ostatní průmyslové výrobky

1 129,4

8,78

Kovovýrobky

1 051,9

8,18

Dopravní zařízení

903,1

7,02

Výrobky chemického průmyslu

685,3

5,33

Předpřipravená hotová jídla, nápoje

493,1

3,83

Výrobky z plastů a pryže

416,6

3,24

Textil a výrobky z něj

401,5

3,12

Zdroj: Estonský statistický úřad

Komoditní struktura estonského dovozu v roce 2017

Skupina zboží

Dovoz - miliony EUR

%

Stroje a elektrické spotřebiče

3 686,3

25,02

Dopravní zařízení

1 912,9

12,98

Minerální produkty

1 448,7

9,83

Kovovýrobky

1 290,5

8,76

Výrobky chemického průmyslu

1 274,9

8,65

Předpřipravená hotová jídla, nápoje

834,6

5,66

Výrobky z plastů a pryže

800,0

5,43

Textil a výrobky z něj

661,6

4,49

Dřevo a výrobky z něj

486,8

3,30

Ostatní průmyslové výrobky

403,7

2,74

Zdroj: Estonský statistický úřad

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Estonsku se nacházejí 4 zóny volného obchodu: Muuga, Sillamäe, Paldiski (přístavy na severu a severovýchodě Estonska) a Valga  (město na jihu Estonska). Jsou otevřeny pro přímé zahraniční investice, zboží je zde považováno za zboží mimo celní území, re-exportované zboží není předmětem DPH, spotřební daně ani cla.

Zóna volného obchodu v přístavu Muuga u Tallinnu:
Většina výhod plyne při tranzitu v relaci moře-moře a Muuga je proto využívána zeměmi, ležícími při pobřeží Baltského moře.
Další informace o zóně Muuga lze získat na adrese Port of Tallinn
Maardu tee 57
74115 Maardu
e-mail: muuga@portoftallinn.com, muuga@ts.ee
tel.: +372 631 95 02
fax: +372 .696 77 27

Zóna volného obchodu v přístavu Sillamäe
Jedná se o nově budovaný přístav na severovýchodě poblíž města Narva. Zóna je na pozemku o rozloze 600 ha se zajištěnou infrastrukturou a 100% celní a daňovou úlevou při importu a exportu zboží.

AS Sillamäe Sadam
Kesk tn 2
Sillamäe 40231
e-mail silport@silport.ee
tel.: +372 640 5267
tel.: +372 392 9150
fax: +372 392 9177

Zóna volného obchodu v přístavu Paldiski
Paldiski South Harbour
Rae põik 10, 76806 Paldiski
e-mail paldiski@portoftallinn.com
tel.: +372 6 318 800
fax: +372 6 318 803

Zóna volného obchodu ve městě Valga
Valga free trade zone
Kesk tn 11, 68203 Valga
tel.: +372 767 98 00

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic do Estonska dosáhl v roce 2017 hodnoty 19,30 mld. eur. Výše estonských přímých investic do zahraničí dosáhla v roce 2017 hodnoty 6,42 mld. eur.

Teritoriální struktura přímých zahraničních investic v roce 2017

Příliv investic - země 

miliony EUR

%

Odliv investic - země

miliony EUR

%

1. Švédsko

5 425,8

28,11

1. Litva

1 498,3

23,34

2. Finsko

4 301,5

22,29

2. Kypr

1 158,6

18,05

3. Nizozemsko

1 549,5

8,03

3. Lotyšsko

1 157,2

18,02

4. Litva

772,8

4,00

4. Finsko

589,1

9,18

5. Rusko

718,6

3,7

5. Rusko

253,4

3,95

Zdroj: Estonská centrální banka


Komoditní struktura přímých zahraničních investic v roce 2017

Příliv investic - oblast

miliony EUR

%

Odliv investic - oblast

miliony EUR

%

1. Finančnictví a pojišťovnictví

5 365,9

27,80

1. Administrat. služby

1 149,9

17,91

2. Realitní trh

3 378,7

17,50

2. Finance a pojišťovnictví

1 028,5

16,02

3. Průmyslová výroba

2 630,2

13,63

3. Realitní trh

925,3

14,41

4. Velkoobchod a maloobchod

2 511,0

13,01

4. Průmyslová výroba

855,4

13,32

5. Věda a technologie

1 396,2

7,23

5. Velkoobchod a maloobchod

498,0

7,76

Zdroj: Estonská centrální banka

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu vytvářejí stejné konkurenceschopné prostředí pro všechny zájemce, domácí i zahraniční.

Investice jsou podpořeny průhledným daňovým systémem, poměrně vysokou vzdělaností  a dobrou jazykovou vybaveností. Důležitou pro zájem investorů je také skutečnost, že reinvestovaný zisk je osvobozen od daní.

Od 1. 1. 2011 je Estonsko členem eurozóny, což významným způsobem ovlivnilo investiční prostředí země.

Pokud jde o případné daňové prázdniny, lze je povolit jenom ve zvlášť odůvodněných případech a pro specifické oblasti podnikání a regiony.

Estonsko nezavedlo žádná restriktivní opatření, která by bránila přílivu zahraničních investic. Pouze u některých oblastí, jakými jsou například těžba nerostných surovin, správa veřejných prostředků, oprava drah, letišť, přístavů a přehrad, telekomunikací, prodej léků, výroba alkoholu, loterie a bankovnictví je nutné splnit požadavky příslušných zákonů o licencích.

Konkrétní informace k jednotlivým zákonům upravujícím výše uvedené oblasti podnikání poskytne Estonská agentura pro investice a obchod/Estonian Investment and Trade Agency na e-mailové adrese: invest@eas.ee

Další informace týkající se investování v Estonsku lze získat od agentury Enterprise Estonia, která zastřešuje jednotlivé estonské agentury pro investice i export.  

Enterprise Estonia
Lasnamäe 2
11412Tallinn
tel. +372 6279700
fax +372 6279 701
email: eas@eas.ee
web: http://www.eas.ee/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: