Pracovní skupina pro legislativu

16. 12. 2008 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

Právní řád České republiky si vlivem zavedení eura jako jednotné měny vyžádá rozsáhlou změnu. Euro bude v legislativě zakotveno jako zákonné platidlo, tudíž novelizace v této věci je nevyhnutelná. Reakcí bylo vytvoření Pracovní skupiny pro legislativu spadající do gesce Ministerstva spravedlnosti.

Budoucí zavedení eura si vyžádá rozsáhlou změnu právního řádu České republiky. Euro bude legislativně zakotveno jako zákonné platidlo, v této souvislosti bude zapotřebí přijmout nové právní předpisy i novelizovat stávající legislativu tak, aby právní řád České republiky tuto významnou změnu plně reflektoval. Pro přípravy v legislativní oblasti byla vytvořena Pracovní skupina pro legislativu, jejímž gestorem je Ministerstvo spravedlnosti.

Členy pracovní skupiny pro legislativu jsou zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva práce a sociálních věcí, České národní banky, České bankovní asociace, Svazu měst a obcí a Úřadu vlády.

Hlavní úkoly pracovní skupiny pro legislativu jsou v obecnosti zadány Národním plánem zavedení eura v České republice.

V současné etapě probíhá plnění následujících úkolů:

  • zpracování rámcové analýzy právních předpisů České republiky a určení rozsahu a způsobu jejich novelizace;
  • projednávání obsahu Obecného zákona o zavedení eura v České republice;
  • příprava metodiky úprav místních vyhlášek a jiných právních aktů vydávaných orgány územní samosprávy.

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro legislativu

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek