Euromed Trade Helpdesk je vítaným pomocníkem při vstupu na rychle se rozvíjející trhy ve Středozemí

26. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Mechanismus na usnadňování euro-středomořského obchodu a investic (EuroMed Trade Helpdesk/EuroMed Trade and Investment Mechanism – TIFM) byl předběžně spuštěn dne 30. června 2017.

Tento projekt, který vznikl díky iniciativě ministrů obchodu Unie pro Středomoří (Union for the Mediterranean, UfM) a za finančního přispění Evropské komise, má za cíl na jedné straně podpořit rozvoj ekonomických vztahů mezi Evropskou unií a zeměmi jižního Středomoří a na straně druhé prohloubit ekonomickou integraci mezi státy severní Afriky a Středního východu prostřednictvím poskytování informací nezbytných pro vstup na trh.

Do Mechanismu, jež je spravován Mezinárodním obchodním centrem (ITC), tedy společnou agenturou Organizace spojených národů (OSN) a Světové obchodní organizace (WTO), se sídlem v Ženevě, je v současné době zapojeno 9 států Středomoří, konkrétně Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Stát Izrael, Tunisko a Turecko.

Oblast Středomoří představuje jedno z nejméně ekonomicky integrovaných teritorií na světě, přičemž vnitroregionální komerční výměna činí pouze přibližně 5 % celkových obchodních toků. Tento stav je významnou měrou způsoben nízkou transparentností a nedostupností ekonomických informací nezbytných pro rozvoj obchodu a investic. Mnoho malých a středních podniků často nemůže využít exportní příležitosti ve Středomoří, neboť náklady spojené s vyhledáváním obchodních pravidel a postupů při vstupu na třetí trhy jsou často příliš vysoké.

EuroMed Trade Helpdesk byl navržen po vzoru asistenční služby EU pro otázky exportu (EU Export Helpdesk) s cílem bezplatně poskytovat firmám údaje o obchodních statistikách, uplatňovaných celních sazbách, preferenčních režimech, osvědčeních o původu zboží, výši daní z přidané hodnoty, obchodních kontaktech, ekonomickém zpravodajství a aktuálních událostech.

Informace jsou dostupné ve třech jazycích – angličtině, francouzštině a arabštině. Během 10. zasedání ministrů obchodu Unie pro Středomoří, které je plánováno na 19. března 2018, se bude jednat o širším využití tohoto praktického nástroje na usnadňování obchodu v rámci Středomoří.

Instruktážní videa je možné nalézt na webových stránkách EuroMed Trade Helpdesk.

Přílohy ke stažení:

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek