Evropská Unie pomáhá Peru v průmyslovém rozvoji

31. 8. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: PE - Peru
  • Datum zveřejnění: 29.08.2018

Diego Mellado, velvyslanec EU v Peru vyjádřil snahu sdílet s regionem Latinské Ameriky poznatky o „oběhové ekonomice“. Evropský blok dlouhodobě usiluje o změnu v myšlení spotřebitelů a změnách v průmyslovém rozvoji. „Již nadále nelze pokračovat v modelu spotřeby, kdy se něco vyrobí, poté použije a poté vyhodí. Mají-li se vyrábět telefony, auta, nebo pračky je zapotřebí počítat s tím, že veškeré vstupy ať už se jedná o chemické nebo minerální výrobky by mělo být možné opětovně použít.“
Problém recyklace a trvale udržitelného rozvoje se v nejbližších letech stane jedním z klíčových problémů světa, který bude mít dopad na všechny obyvatele a ačkoliv realita je pořád komplikovaná v citlivých otázkách jako třeba používání plastů, kterého je v Peru více než dost, prezident Vizcarra podpořil tuto snahu ve svém projevu z 28. července, kdy řekl, že je načase změnit myšlení spotřebitelů.
Evropská Unie zahájila strategii k omezování výroby a užívaní plastů v roce 2018 naplno a očekává se, že do roku 2030 to povede k vytvoření více než dvou milionů zelených pracovních míst v důsledku 30% zvýšení produktivity zdrojů. V Peru zároveň zahájí svou činnost environmentální orgán, který bude debatu o tomto tématu iniciovat napříč celým regionem přes Kolumbii, Chile a Mexiko. Hlavní akce se bude konat letos 12. a 13. září.

Vypracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade v Limě.
Zdroj: www.gestion.pe.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: