Asociace oceňuje evropskou směrnici, která zakazuje dvojí kvalitu potravin

14. 3. 2019 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Evropský parlament schválil směrnici, která reguluje nekalé obchodní praktiky mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci po celé Evropské unii.

Ve směrnici je zahrnuta také tzv. dvojí kvalita potravin. Ke konečnému podpisu ze strany Evropského parlamentu by mělo dojít 17. dubna.

„Během procesu projednávání evropské směrnice jsme úzce spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi ze zahraničí. Některá navrhovaná ustanovení pro nás totiž byla zcela nepřijatelná a vysvětlovali jsme českým vyjednavačům skrytá rizika. To se nám povedlo a výsledná podoba směrnice je pro nás přijatelná,” uvádí Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).

AČTO podle Zdeňka Juračky považuje výslednou podobu směrnice za maximálně možný kompromis a věří, že pomůže odstranit i některé nešvary českého trhu.

“Budeme velmi bedlivě sledovat, jakým způsobem se schválená směrnice promítne do přípravy novely českého zákona o významné tržní síle. Za nejdůležitější považujeme, aby se zákon vztahoval na všechny účastníky trhu. Tedy nejen na obchodníky bez ohledu na výši obratu, ale i na producenty a výrobce, a zároveň aby postihoval nekalé praktiky, jako je používání podnákupních cen,“ dodává předseda AČTO Zdeněk Juračka.

Redakčně zpracovaná zpráva AČTO

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek