Expo Astana očekává pět milionů návštěvníků z více než 110 zemí

3. 5. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kapitoly článku

Světová výstava v kazachstánské metropoli EXPO 2017 začíná 10. června a potrvá do 10. září. Koná se v novodobém hlavním městě Astaně, která proslula originální architekturou. Hlavními tématy jsou moderní způsoby získávání energie, boj proti znečišťování ovzduší a zajištění dostupnosti energie pro všechny obyvatele planety. Pořadatelé očekávají přes pět milionů návštěvníků ze 115 zemí.

Kazachstán postavil pro potřeby výstavy nový areál. Jeho centrální část na ploše 25 hektarů navrhlo americké studio Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Kazachstánská vláda na výstavbu nové čtvrti původně vyhradila 250 milionů eur, ale kvůli pomalejšímu hospodářskému růstu země se průběžně snažila náklady snížit. Další víc než miliardu eur spolkla stavba nových silnic, železnic a další infrastruktury. Astana leží relativně blízko ruských a čínských hranic, takže se očekává velký počet byznysmenů z těchto dvou klíčových trhů.

Bohatá může být účast samotných Kazachstánců, kteří jsou na vrcholnou akci velmi hrdí. Energetika jakožto téma je pro ně navíc důležitá, takže je budou velmi zajímat nové technologie. Celkový rozpočet české účasti činí 98 milionů korun. Zahrnuje zejména náklady na vybavení pavilonu, dopravu exponátů, organizační výlohy či propagaci české účasti. Protože bylo na přípravu relativně málo času, generální komisař české účasti Jan Krs zvolil pro přípravu přímočarou strategii.

Příprava českého pavilonu byla vypsána jako jedna velká, jednotná zakázka. Cílem bylo předejít zdlouhavé koordinaci mezi drobnými subdodavateli a také snížení nákladů na vybavení českého pavilonu. Ve výběrovém řízení vyhrála zkušená společnost Arteo, která se podílela už na přípravě českého pavilonu pro EXPO 2015 v Miláně i pro dřívější světové výstavy. Hodnota zakázky byla 64 milionů korun. Za ty připravila firma Arteo českou expozici takříkajíc na klíč. Stavbu budov, kam byly ta česká i ostatní národní expozice umístěny, na své útraty zajistil hostitelský Kazachstán.

Češi mají k dispozici celkem 292 metrů čtverečních výstavní plochy. Další stejně velký prostor v zázemí zahrnuje mimo jiné restauraci a konferenční sál pro zhruba 45 lidí. Přímá komerční prezentace bude sice na výstavě zakázána a organizátoři to hodlají přísně kontrolovat, Češi ale dostanou šanci při neformálních jednáních v kuloárech. Onen jednací sál mohou čeští podnikatelé využít pro svou prezentaci partnerům, tam už firmy smějí normálně představit svou komerční nabídku. Podmínkou ovšem je, že to budou akce za zavřenými dveřmi a hosté dostanou speciální pozvánku.

Podle pravidel výstavy to nesmí být akce volně přístupná všem návštěvníkům Expo. Sál je pro české firmy k mání zdarma, stačí se zaregistrovat u organizátorů české expozice. Volných termínů je zatím dostatek. Slavnostního zahájení výstavy se má mimo jiné zúčastnit český prezident Miloš Zeman. Dvakrát hodlá na výstavu letět v doprovodu českých podnikatelů také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Národní den bude mít Česká republika na EXPO 15. července.

Důležité termíny

10. června - zahájení výstavy

Na zahájení má přiletět několik hlav států včetně českého prezidenta Miloše Zemana. Ten také symbolickým přestřihnutím pásky otevře český pavilon.

19. až 20. června – kongres Energie budoucnosti

Významnou událostí doprovodného programu Expo bude dvoudenní mezinárodní kongres Energie budoucnosti. Součástí bude mimo jiné propojení energetiky a myšlenky trvale udržitelného rozvoje nebo problematika vzdělávání nové generace inženýrů pro energetický průmysl.

10. a 13. července – konference o české energetice

Na období před českým národním dnem je naplánována konference s titulem „Zkušenosti české energetiky“. V prostorách sálu umístěného v českém pavilonu se setkají odborníci z Česka i dalších zemí nad tematikou moderních českých technologií využívaných k získávání energie z jádra, plynu, uhlí, ale i vody a dalších obnovitelných zdrojů.

15. července – národní den České republiky

Součástí českého dne bude průvod zvoucí k návštěvě českého pavilonu a speciální český kulturní i odborný program. Účast na akci přislíbil také ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček.

10. září – ukončení Expo

Slavnostní ceremoniál zakončí světovou výstavu po třech měsících.


Převzato ze speciálu deníku E15 – Energie budoucnosti. Autor článku: Tomáš Stingl.

Název výstavy EXPO 2017 v Astaně Energie budoucnosti odráží zřejmě nejaktuálnější problém pro lidstvo, spojený s racionálním využíváním a rozvojem energetických zdrojů. Vyřešení tohoto problému se pak stává strategickým cílem pro celou řadu zemí.

Na ploše 174 hektarů představí své expozice 115 zemí světa a 22 mezinárodních organizací. Očekává se, že během tří měsíců si výstavu prohlédne až pět milionů návštěvníků.

Tato rozsáhlá akce poslouží jakožto platforma pro diskuzi a inovování světové energetiky, podpoří rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, umožní také ve velkém stylu představit v Astaně přední světové technologie a know-how.

Právě tím je vyvoláno přání Kazachstánu pozvat mezinárodní společenství ke společnému hledání nových řešení v rámci snah o zajištění bezpečného a ekologicky nezávadného životního prostředí.

Pro Kazachstán jsou velice důležité zkušenosti českých společností s takovými oblastmi, jako je úspora energií, energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů či rozvoj energetických technologií.

Víme, že české společnosti z celé řady sektorů, ať už působí v oblasti čisté energie, „zeleného“ stavebnictví, telekomunikací, ekologicky udržitelného chemického průmyslu, logistických systémů s nulovými emisemi oxidu uhličitého či se zaobírají výrobou minielektráren, elektrických automobilů a dopravních prostředků s palivovými články atd., pracují na vývoji celého komplexu nových technologií, služeb a produktů, které by mohly být úspěšně uplatněny v naší zemi.

Jsem přesvědčen, že český pavilon bude patřit mezi nejvíce navštěvované objekty v rámci výstavy, a to i z toho důvodu, že zde bude představena tradiční česká kuchyně a pivo.

S cílem vytvořit vhodné podmínky pro pobyt zahraničních turistů v Kazachstánu bylo od 1. ledna 2017 umožněno občanům členských zemí OECD včetně České republiky přicestovat do Kazachstánu bez povinnosti vyřizovat si vstupní vízum, a to až na 30 kalendářních dní. To proto, aby zahraniční hosté mohli spojit svůj pobyt v naší zemi právě s návštěvou výstavy EXPO.

Na turisty čekají zajímavé trasy, které představí hostům historické a přírodní památky Kazachstánu. Jejich prohlídky bude možné spojit také s návštěvou výstavy EXPO 2017.

Krom toho výstava nabídne bohatý a zajímavý kulturní program, s nímž je možné se obeznámit na internetové stránce Expa.

Převzato ze speciálu deníku E15 – Energie budoucnosti. Autor článku: Serzhan Abdykarimov, velvyslanec Republiky Kazachstán v České republice a Slovenské republice.

S revolučním efektivním letounem dorazí do Astany český důvtip a um

Energie je to, co vše uvádí do pohybu, mohu konstatovat s Aristotelem. Dvojnásobně to platí v případě energie budoucnosti, která aktuálně uvedla do pohybu Českou republiku – a s ní více než stovku dalších zemí, aby na výstavě EXPO 2017 v Astaně poměřily své nápady a vynálezy. Budoucnost energetiky bývá často spojována s obnovitelnými zdroji a jadernou energií, lze však na ni pohlížet i obecně jako na hledání způsobů efektivního využívání energií. Nejde přitom o jednu geniální technologii, která vyřeší vše, ale o trvalé zvyšování účinnosti a výkonnosti spotřebičů, efektivní řízení technologických procesů, účinnější kogenerační jednotky nebo nová řešení pro skladování energie.

Téma EXPO 2017 se tak dotýká celé řady průmyslových odvětví a oblastí společenského života, kdy významné inovace můžeme najít nejen v samotném procesu výroby energie, ale například i v dopravě, městské infrastruktuře nebo technologiích pro domácnost. Vývoj jde mílovými kroky dopředu a je dobře, že Česká republika v něm nestojí stranou. Přestože naše země nepatří mezi energetické giganty, může nabídnout velmi zajímavé portfolio špičkových technologií a produktů, které přispívají k rozvoji energetiky i dalších souvisejících odvětví.

Právě tato myšlenka stojí také za konceptem připravovaného českého pavilonu na EXPO 2017 v Astaně. Ten má za cíl představit pod mottem „Důmyslnost řešení“ typický český um a důvtip promítající se do vědy, výzkumu i konkrétních produktových aplikací. Jako centrální exponát byl pro tento účel vybrán prototyp sportovního letadla na elektrický pohon, které je revoluční zejména svou úsporností a efektivitou.

Kromě toho představí český pavilon návštěvníkům například elektrárnu získávající energii ekologickým zpracováním odpadu, elektrobus s automatickou rychlonabíjecí infrastrukturou nebo největší převodovku na světě určenou pro větrné elektrárny. Záměrem české účasti na EXPO 2017 je vedle představení produktů světové úrovně i nalezení vhodných obchodních příležitostí pro jejich praktické uplatnění na zahraničních trzích. Z tohoto důvodu ministerstvo průmyslu a obchodu navázalo úzkou spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS.

Společně připravujeme podnikatelské mise a odborný doprovodný program a v duchu Aristotelovy myšlenky tak usilujeme o to, aby energie budoucnosti byla hnacím motorem také pro český export.

Autor článku: Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Kazaši berou výstavu velmi vážně

Letošní mezinárodní výstava EXPO, která se koná v kazachstánské Astaně, bude ohromnou příležitostí, jak ukázat světu vyspělost energetických technologií, které jsou naše firmy v současné době schopné nabídnout. Hlavním tématem bude budoucnost energetiky, hledání způsobů, jak snižovat emise nebo jak hledat alternativní zdroje energie. U tohoto oboru platí, že po technologické stránce patříme tradičně ke světové špičce. Není to přitom otázka posledních let, ale jde opravdu o dlouholetou tradici.

Místo konání EXPO 2017 právě s touto tematikou nebylo vybráno náhodou. Právě v tomto prostoru patří energetika k nejperspektivnějším oborům. Naší výhodou je, že historicky máme v tomto regionu velmi dobrou pověst a mezi tamními a našimi firmami existuje řada příkladů úspěšné spolupráce. Máme tedy velkou šanci navázat na tuto pověst i díky mezinárodní výstavě EXPO 2017.

Já osobně jsem se byl v Astaně podívat v únoru letošního roku při návštěvě zemí tohoto regionu. Byl jsem překvapený jak rozsahem a velkorysostí ve výstavbě celého areálu budoucího výstaviště, tak i pokročilým stupněm budování výstavních areálů, zázemí i ubytovacích kapacit. Měl jsem možnost zhlédnout též model výstaviště a musím říci, že se má svět nač těšit. Obyvatelé Kazachstánu jsou velmi pohostinní, a proto jsem přesvědčený, že se o očekávaných 5,5 milionu návštěvníků z více než stovky států velmi dobře postarají.

Na základě toho, co jsem viděl a četl, mám řadu důvodů k tomu, abych věřil, že půjde o velmi úspěšnou akci. Konečně úspěch v jednáních o zakázkách přeji především našim firmám, které se české expozice zúčastní. Na naši účast bylo vyčleněno bezmála sto milionů korun a jsem přesvědčen, že máme světu co předvést. Velmi početná účast zemí, které se mají výstavy zúčastnit, znamená i spoustu možných obchodních příležitostí.

O tom, že se na nás v Kazachstánu těší, mě přesvědčil opět jeden moment z mé návštěvy v Astaně. Už s tak mohutným předstihem mě upoutal billboard umístěný na jedné z hlavních tříd, na němž byla avizovaná účast českého prezidenta Miloše Zemana. Ten přislíbil osobní účast na této mezinárodní výstavě. Budu tedy české misi upřímně držet pěsti, aby se podařilo dostát pověsti, která naší účasti předchází.

Autor článku: Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

O naší účasti rozhodla pořádající země a dobře vybrané téma

Česko před přijetím rozhodnutí o naší účasti na EXPO 2017 Astana pečlivě zvažovalo všechny aspekty tohoto kroku. Je nutné vnímat, že se bude jednat o historicky první účast naší země na specializovaném EXPO, dosud jsme se zúčastnili pouze obecných EXPO. Nejdůležitější argumenty pro přijetí pozitivního rozhodnutí byly dva: skutečnost, že se EXPO uskuteční právě v Kazachstánu, a velice dobře vybrané téma.

Přestože v loňském roce dosáhl obrat bilaterálního obchodu s Kazachstánem pouze 345 mil. dolarů, vnímáme potenciál, který nebyl zcela naplněn ani v roce 2014, kdy obrat činil 1189 mil. dolarů. Rozdíl ve vývozu z Česka do Kazachstánu za uvedené roky ve výši 246 mil. dolarů již není pro českou ekonomiku nezajímavý. Vzhledem k tomu, že na našem vývozu do Kazachstánu se z 80 procent podílejí stroje a jejich součástky, je EXPO 2017 Astana vítanou příležitostí k prezentaci originálních českých technologií. K té bude docházet v pavilonu Česka průběžně během celého konání výstavy, v patře bude umístěn také konferenční sál.

Očekáváme, že toto místo se stane centrem pro seznamování kazachstánské odborné veřejnosti s vývojem českých technologií. Navíc jsme přesvědčeni, že naše účast bude mít pozitivní vliv na vnímání České republiky mezi kazachstánskými obchodníky i spotřebiteli. A to se bavíme pouze o vztazích s hostitelskou zemí. Je známo, že EXPO 2017 Astana bude mít význam z hlediska celého regionu Střední Asie. V celém světě se prudce rozšiřuje
výroba a využití alternativních zdrojů energie, ty jsou ovšem často dražší. Navíc jejich využití naráží na naši neschopnost efektivního uskladnění získané energie.

Jsme proto přesvědčeni, že EXPO 2017 Astana se stane platformou pro výměnu názorů a nápadů nejen na úrovni akademické a politické, ale také podnikatelské a občanské. Technologie pro energetiku patří již tradičně k silným stránkám české ekonomiky, ročně vyvážíme specializované stroje a zařízení k výrobě elektřiny v celkové hodnotě přes čtyři miliardy dolarů. Proto nepřekvapuje, že máme signály o velikém zájmu českých firem o toto EXPO.

Autorka článku: Eliška Žigová, velvyslankyně ČR v Kazachstánu.

Převzato ze speciálu deníku E15 – Energie budoucnosti.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek