Export skotu do Turecka

2. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Export skotu do Turecka V posledních několika měsících se dle vyjádření některých chovatelů skotu výrazně snížil zájem turecké strany o dovoz českého hovězího. Vzhledem k důležitosti této země jako exportní destinace pro značné množství chovatelů, se Velvyslanectví České republiky v Ankaře rozhodlo situaci zanalyzovat.

V prvé řadě je možné poukázat na celkově klesající importy do Turecké republiky od léta tohoto roku související s vývojem v makroekonomické oblasti. Z toho vyplývá skutečnost, že čeští chovatelé nejsou jedinými chovateli, kterých se problém týká. Dle všeho lze vyloučit i existenci nových restriktivních omezení týkající se importu skotu do Turecka. Nastalá situace s sebou přináší i různé reakce ze strany exportérů z ostatních zemích.

V návaznosti na jednání na tureckém Ministerstvu zemědělství, Evropské delegaci i s kolegy z ostatních členských států EU, je možné konstatovat, že se nepodařilo zjistit existenci nových opatření omezujících import skotu do Turecka. Dle statistik, které má k dispozici Delegace Evropské Unie v Ankaře, došlo do konce července tohoto toku dokonce k nárůstu exportu unijního skotu do Turecka o 16,2 % oproti roku 2017. To i přesto, že celkové importy do Turecka za červenec tohoto roku klesly o 6,7 % v porovnání s rokem 2017. Toto číslo udávané Delegací také kontrastuje ze zkušeností některých dalších exportérů, zejména z Irska, kteří podobně jako čeští poukazují na významný pokles zájmu z turecké strany.

Dle komentářů místních farmářů je největším problémem jednoznačně cena zvířat. Díky depreciaci turecké liry, která ztratila vůči USD jen za tento rok cca 40%, se import hovězího masa značně prodražil. Turečtí farmáři totiž nenakupují jen skot, ale také krmivo a veterinární prostředky. Chov je proto násobně dražším než v minulých letech. Díky nižším nákladům a schopnosti flexibilněji reagovat na poptávku na tureckém trhu bylo velvyslanectví informováno o rostoucím zájmu turecké strany o hovězí maso pocházející z Jižní Ameriky.

Dále je také možné upozornit na kroky podniknuté některými exportéry z ostatních členských i nečlenských států EU: tedy poskytování veterinárních služeb/konzultací pro prodanou zvěř i po překročení tureckých hranic až do samotné porážky; flexibilní platební podmínky, kdy není vyžadována platba předem – to zejména při koupi skotu z Jižní Ameriky. Díky způsobu dopravy, kdy jsou zvířata z Jižní Ameriky dopravována na speciálně upravených trajektech, které jsou schopné pojmout až tisíce kusů zvěře, jsou i náklady na přepravu v tomto případě menší a především libanonské společnost starající se o přepravu dokonce od zákazníků platbu za transport nevyžadují. V neposlední řadě, je možné upozornit i na zakládání farem zahraničními společnostmi přímo v Turecku formou joint-ventures s cílem vyhnout se kurzovým rizikům i nákladům na přepravu.

Ve věci exportu skotu jsme dále připraveni napomáhat českým exportérům pomocí konzultací, prověřováním potencionálních partnerů a dalších ad hoc služeb.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ankaře (Turecko). Autor: Pavel Daněk, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek