Exportní příležitosti v Japonsku – ekonomický zpravodaj (listopad 2017)

21. 11. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Exportní příležitosti v Japonsku – ekonomický zpravodaj (listopad 2017) Ekonomický občasník má za cíl informovat o uskutečněných či plánovaných proexportně zaměřených prezentačních akcích Velvyslanectví České republiky v Tokiu, o aktuálních trendech a novinkách na japonském trhu a také o konkrétních příležitostech a možnostech, které se na něm českým firmám naskýtají.

Oficiální návštěva Japonska předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky s doprovodnou podnikatelskou misí

Ve dnech 27. – 30. června 2017 se uskutečnila oficiální návštěva předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky v Japonsku, kterého doprovázela podnikatelská mise téměř 30 českých firem pod vedením Hospodářské komory ČR. U příležitosti této cesty byla v japonských městech Tokiu a Kjótu uspořádána dvě podnikatelská fóra, zaměřená na podporu vzájemného obchodu a investic mezi oběma zeměmi. Obě fóra byla zorganizována ve spolupráci HK ČR, Velvyslanectví ČR v Tokiu, agentury CzechInvest, Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) a japonské agentury na podporu obchodu a investic JETRO.

Podnikatelské fórum v Tokiu, kterého se zúčastnilo více než 150 osob, slavnostně zahájil a hlavní projev na něm přednesl premiér Bohuslav Sobotka, v Kjótu se této úlohy zhostil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Kjótské fórum navštívilo více než 80 účastníků. Na závěr obou akcí se uskutečnila řada bilaterálních jednání českých firem, účastnících se doprovodné podnikatelské mise premiéra, s jejich potenciálními japonskými partnery.

K dalším bodům programu podnikatelské delegace pak patřila návštěva futuristického Panasonic Center, návštěva firem IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.) a JMU (Japan Marine United Corp.) a také kulatý stůl o možnostech spolupráce se zástupci vedení podnikatelských asociací ve městě Hirošima.

Druhý ročník českého festivalu v Tokiu

Druhý ročník Českého festivalu se v prostorách budovy KITTE v centru Tokia uskutečnil ve dnech 28. září až 1. října 2017. Festival uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Tokiu ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Českým centrem Tokio a Ministerstvem zemědělství ČR za finanční podpory MZV v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie.

Jako partnerské organizace se festivalu dále zúčastnily Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, město Brno a cimbálová muzika Strážničan, která obstarala vítané hudební i taneční zpestření doprovodného programu.

Hlavním cílem této akce byla, stejně jako v případě premiérového loňského ročníku, ucelená prezentace českého dárkového i potravinářského zboží, klasické i folklórní hudby, českých tradic i lákadel cestovního ruchu.

Návštěvníci měli možnost ochutnat autentickou českou sekanou od firmy Ravy, čepovaný Budějovický Budvar, lahvové pivo Lobkowicz nebo bohatou nabídku moravských vín, sledovat program složený z prezentací firem, českých tradic, krátkých koncertů české klasické i lidové hudby, prezentací turistických destinací ČR i speciálních workshopů.

Na celkem devatenácti prodejních stáncích si také měli možnost zakoupit české sklo a porcelán, bižuterii, přírodní kosmetiku, dřevěné či plyšové hračky, české knihy, modrotiskový textil nebo módní kožené rukavice.

Zájem o festival byl mezi místní veřejností velký, kapacita vymezeného výstavního prostoru byla zejména v době představení Strážničanu více než naplněna. Festival v průběhu čtyř dnů navštívilo celkem více než 29 tisíc návštěvníků a definitivně tak byla potvrzena jeho životaschopnost.

Účast českých firem na několika významných mezinárodních veletrzích v Japonsku

Ve dnech 6. až 8. září 2017 se na výstavišti Makuhari Messe ve městě Chiba u Tokia uskutečnil veletrh vědecké a analytické techniky JASIS 2017. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 500 vystavovatelů na celkem 14 000 m2 plochy. Veletrh JASIS navštívilo celkem více než 30 000 osob, ve valné většině odborných zástupců dovozních firem, výrobních firem i finálních uživatelů. V rámci veletrhu proběhlo také 350 přednášek na seminářích a doprovodné konferenci.

Český stánek na ploše 18 m² byl finančně podpořen z prostředků MZV ČR v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie a připraven za přímé asistence Velvyslanectví ČR v Tokiu. Své výrobky a technologie na něm představily společnosti Vakuum Praha s.r.o., LeanCat s.r.o., AGICO s.r.o., SVCS Process Innovation s.r.o., ESTCOM CZ – oxidová keramika a.s., CRYTUR s.r.o., VF a.s. Černá Hora a VYTEK Ltd.

Jubilejní 40. ročník největšího japonského veletrhu cestovního ruchu JATA Tourism Expo Japan 2017 se na výstavišti Big Sight v Tokiu uskutečnil ve dnech 21. – 24. 9. 2017. Veletrh se skládal ze dvou dnů určených odborné veřejnosti, v jejichž rámci proběhly odborné semináře, B2B jednání a prezentace pro média, a z víkendových dvou dnů plně věnovaných prezentacím pro širokou veřejnost a zpestřených bohatým doprovodným programem. Česká republika se na veletrhu prezentovala expozicí na ploše 18 m², zorganizovanou tokijskou kanceláří agentury CzechTourism a Velvyslanectvím ČR v Tokiu a finančně podpořenou v rámci Projektů ekonomické diplomacie MZV ČR.

Veletrhu JATA 2017 se v rámci českého stánku zúčastnily následující partnerské organizace a firmy: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, město Brno, firma Prague Boats, firma P&M Ltd., japonský dovozce moravských vín (Znovín Znojmo, Vinařství Ludwig, Vinařství Lacina), českého piva (Pivovary Lobkowicz), dřevěných loutek a dárkového zboží, a firma Designers´ Fridge, dovozce módních kožných rukavic firmy Holík International. Hudební doprovod pak obstarali členové cimbálové muziky Strážničan.

Mezinárodní veletrh a konference v oboru biotechnologií, BIO Japan 2017, se na výstavišti Pacifico ve městě Yokohama u Tokia uskutečnil v termínu od 11. do 13. října 2017. Letošního již 19. ročníku veletrhu se zúčastnilo celkem celkem 6 českých firem (Apigenex, Enantis, Mercachem, Nafigate, PharmInvent a Quinta- Analytica) a 2 výzkumné ústavy (BIOCEV a Ústav organické chemie a biochemie), které prezentovaly své projekty a výsledky svého výzkumu nejen v rámci výstavní expozice, ale i v průběhu partneringového systému, kdy měly na základě předem daných požadavků domluvenu organizátory BIO Japan řadu jednání s potenciálními partnery v oblasti smluvního výzkumu, transferu technologií a spolupráce při výzkumu a vývoji. Na okraj veletrhu se též uskutečnil společný prezentační seminář vystavovatelů ze zemí V4.

Česká účast na tomto veletrhu byla zorganizována ve spolupráci agentury CzechInvest a Velvyslanectví ČR v Tokiu za finanční podpory Proped MZV ČR.

Rok českého businessu v Japonsku

Z důvodu každoročně se zvyšující intenzity bilaterální spolupráce v obchodní a investiční oblasti a narůstajícího počtu realizovaných projektů byl nadcházející rok 2018 vyhlášen „Rokem českého businessu v Japonsku“.

V průběhu roku 2018 bude pod hlavičkou a logem Roku českého businessu uspořádána řada prezentačních a veletržních akcí, na kterých bude představena široká řada českých výrobků, technologií a nabídek na spolupráci. Mezi připravované akce lze zařadit mezinárodní veletrhy (Nanotech, FOODEX, JATA, BIO Japan, Tokyo Game Show nebo Japan Aerospace), podnikatelské mise (Photonics Technology Mission to Japan, Japan Defense Incoming Mission to Czech Republic, podnikatelská mise k „Czech Republic-Japan Business & Investment Forum 2018“), 3. ročník semináře Doing Business in Japan na MZV v Praze, další ročník průřezového Českého festivalu v Tokiu, stejně jako individuální prezentace významných českých firem v reprezentačních prostorách Velvyslanectví ČR v Tokiu.

K Roku českého businessu v Japonsku bude také vytvořena a průběžně aktualizována samostatná webová stránka s přehledem všech realizovaných akcí, s adresářem českých firem působících v Japonsku a také s nabídkovou a poptávkovou službou týkající se podnikatelských příležitostí na obou stranách. České firmy, které mají zájem se do některé z uvedených akcí aktivně zapojit nebo které by rády pod hlavičkou Roku českého businessu uskutečnily další prezentační akce v Japonsku v roce 2018, mohou své náměty již nyní zasílat na e-mailovou adresu: commerce_tokyo@mzv.cz.

Zpravodaj vydává Velvyslanectví ČR v Tokiu (Japonsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek