Facility Management, nové výzvy v SAE

21. 12. 2017

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 20.12.2017

Nedávno provedená studie v SAE zjistila, že zavedení nových technologií a inteligentních stavebních řešení (tzv. Smart Buildings) a konvergence jednotlivých služeb energetického managementu bude v příštích třech letech především v SAE hrát značnou úlohu. I když je sektor Facility Managementu v SAE ještě v poměrně raných fázích vývoje, řada faktorů, včetně technologických inovací, rostoucího povědomí o životním prostředí, zvyšování nákladů a různých iniciativ místních a federální vlády, posílí poptávku po integrovaných řešeních a nových službách v tomto segmentu a poskytovatelé budou muset reagovat rozšířením nabídky.

Bude se jednat předně o projekty a služby zaměřené na rozsáhlé analýzy dat prostřednictvím dálkového sledování budov, které v SAE získává na značné popularitě. Analytici budou společnostem Facility Managementu proaktivně pomáhat spravovat a udržovat různá zařízení a systémy v budovách, poskytovat doporučení pro nákladově efektivnější správu budov a jejich zařízení. Řízení spotřeby energií se v SAE vyvíjí v plnohodnotnou službu, a stává se tak součástí integrovaných služeb Facility Managementu. Jedná se o různé druhy balíčků přizpůsobených na míru různým odběratelům na dodávky energií, balíčky na poskytování energetického poradenství a různé služby úspory energií.

Tento sektor tak zaznamená značný růst popularity, který bude táhnout předně soukromý sektor. Vývoj služeb a inovace v oblasti technologií by měli na trh přinést významné změny. Velké objemy dat jsou výzvou pro všechna odvětví, Facility management tak není výjimkou. Poptávány budou auditorské služby, plánování energetických strategií, sběr a analýza dat včetně monitoringu, kontroly a modernizace. Do roku 2050 má SAE snahu zvýšit podíl čisté energie na energetickém mixu na 50 %, tlak na tzv. Zelené budovy tak lze očekávat a přispějí k novému trendu. Pro společnosti Facility Managementu je tedy nezbytné, aby posílily své kapacity a dosáhly tak větších úspor energií. Růst zájmu o tyto technologie na Středním východě, v Asii a Tichomoří bude tak značný, že do roku 2025 trh Facility Managementy překoná svým významem ten v Evropě.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: Technical Review Middle East Magazine

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: