Fidži: Ekonomická charakteristika země

26. 6. 2019

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika ostrovů v roce 2013 rostla o 3,6%. Vládní výdaje se zaměřují na obnovu a modernizaci silničních sítí v zemi po ničivém cyklónu Evan. Podnikatelská důvěra v zemi i nadále posiluje, to by mělo vést k udržení zvýšené domácí poptávky a investic soukromého sektoru. Vlády zvýšila výdaje o 12% v roce 2013. Daňové škrty a vyšší daňové prahy poháněly růst spotřeby. Vyšší spotřební výdaje se odrazily ve vyšším příjmu daně z přidané hodnoty, které se zvýšily o 11,1%.

Rok 2014 by měl přinést další růst ekonomiky o 3,3%, v prvních pěti měsících se daří cestovnímu ruchu (meziroční nárůst turistů o 4%), dochází k nárůstu emitencí (meziročně o 13%) a tudíž domácí spotřebě. Díky modernizaci cukrovarů se zvýšila produkce cukru, naopak dochází k poklesu těžby zlata.
Vyhlídky pro rok 2015 jsou pozitivní, nadále by měla ekonomika růst o 3% vyplývající z větší politické stability. Jedním z rizik je velký veřejný dluh, který v roce 2013 dosahoval 48% HDP. Mezinárodní měnový fond upozorňuje na potřebu dalších strukturálních reforem ke zlepšení růstového potenciálu země.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

Reálné   HDP (v mil. USD)

2501

2495

2503

3404

3996

4000

 

Roční   růst HDP (v %)

1,0

-1,3

-0,2

2,1

2,5

3,6

 

Reálné   HDP na obyvatele

(v USD / 1obyv.)

3020

2964

2952

3805

4900

5085

 

Index   spotřebitelských cen (CPI) roční průměr (v %)

6,6

6,8

5,0

7,7

 

4,3

2,9

 

 

Oficiální   úroková míra (v %)

7,72

7,52

7,42

7,42

6,05

 

 

Zdroj: Fiji Bureau of Statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Vývoj inflace

Inflace se od roku 2011, kdy byla na úrovni 7,7%, postupně snižuje. V roce 2013 byla meziroční míra inflace podle Fidžijské centrální banky na úrovni 2,9%. Největší nárůst cen je zaznamenán u léků a alkoholu a tabáku.

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Na ostrovech Viti Levu a Vanua Levu se nacházejí ložiska zlata, na jiných místech země jsou ložiska stříbra a měděných rud. Nejrozvinutějším odvětvím je vedle těžby průmysl potravinářský a to cukrovarnický a na zpracování ryb. Dále se zde vyrábí cement, barvy, laky a oděvy.  Během období 2012-13 však těžba zlata klesla o čtvrtinu a ani rybolovu se nedaří. Fidžijské rybolovné zóny se potýkají s úbytkem ryb.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Zemědělství v ekonomice Fidži ztrácí na důležitosti, na HDP se podílí asi 10% a je zaměřeno především na pěstování cukrové třtiny. Záplavy na počátku roku 2012 způsobily tomuto odvětví škody na infrastruktuře a na úrodě za 16,7 mil. FJD (asi 8mil.USD). Pro vývoz se pěstuje zázvor, tabák, kakao, kaučuk, káva a dále se vyváží kokosový olej a kopra (rozemleté sušené jádro kokosového ořechu). V roce 2014 se díky investicím do technologií zvyšuje produkce cukru. Pro potřeby místních se pěstují banány, citrusy, rýže a hlízovité rostliny. Chovají se prasata, skot, drůbež a kozy. Na významu získává dřevařství – vyváží se zejména mahagonové dřevo.

zpět na začátek

4.6. Služby

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek