Fidži: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 6. 2019

 

7.1. Smluvní základna

Hospodářské styky mezi ČR a Fidži nejsou upraveny žádnou dohodou a obchodní výměna nedosahuje významného objemu.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

 

 

 

 

2010

 

 

2011

 

2012

 

 

2013

 

 

1.-6./2014

 

 

 

Vývoz ČR

 

 

150

 

183

218

 

800

181

 

Dovoz ČR

 

 

148

 

207

234

 

283

91

 

Vzájemný obrat 

 

 

299

 

390

452

 

1083

272

 

Saldo ČR 

 

 

2

 

- 24

-16

 

+ 517

+90

      (Zdroj: http://www.czso.cz)

V roce 2013 převýšil vývoz na Fidži o 517tis. USD. Za první semestr roku 2014 je nadále bilance ČR v kladných číslech.

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura českého exportu:

Mezi tradiční komodity českého exportu se řadí komunikační zařízení a drobné spotřební zboží, historicky pak energetické komponenty.

Komoditní struktura českého importu:

Mezi dovážené položky se pak řadí kosmetické přípravky převážně na bázi kokosu, drobná textilní, oděvní a potravinářská produkce. V současnosti také mince.

 

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

K perspektivním odvětvím českého vývozu na Fidži patří vývoz některých průmyslových strojů a zařízení, jako například:

  • textilní stroje, šicí stroje pro oděvní průmysl
  • obuvnické stroje
  • jednoduché obráběcí stroje, tvářecí stroje
  • třtinové mlýny, zařízení pro cukrovary
  • tiskařské stroje
  • zařízení pro dřevařský průmysl, sušárny na dřevo,      pily na tvrdá dřeva
  • potravinářské stroje, balící technika.

Obecně stále platí, že průmyslové stroje a zařízení s jednodušší obsluhou a údržbou mají na Fidži větší naději na uplatnění než sofistikovanější (a tudíž i dražší) výrobky. Fidži je významným distribučním místem pro ostatní země pacifické oblasti a zboží dovezené na Fidži je často reexportováno dále.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzhledem ke značné geografické vzdálenosti a charakteru země doporučujeme českým podnikatelským subjektům sledovat možnosti spolupráce spíše ve vazbě na zakázky australských a novozélandských inženýrských firem, případně obchodovat prostřednictvím australských a novozélandských partnerů. Zajímavou příležitostí pro české subjekty mohou být i projekty financované EU v rámci rozvojové spolupráce.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek