Fidži: Zahraniční obchod země

26. 6. 2019

 

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Fidži se dlouhodobě potýká se schodkem obchodní bilance. Import dosáhl v roce 2013 2,8 mld. USD a export hodnoty 1,1mld. USD, záporná bilance zahraničního obchodu v roce 2013 byla ve výši 1,7mld.USD. Export se meziročně snížil o 6,7%.

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Import

Hlavními položkami importu byly v roce 2013 ropné produkty (31%), z toho zejména nafta (16,6%) a letecké palivo (6%). Stroje, mechanické a elektrické zařízení tvoří 12,6% importu. Potraviny, nápoje, lihoviny a tabákové výrobky a rostlinné výrobky přispívají 10%, nejvíce se dováží pšenice. Dalších 10% dovozu tvoří živočišné produkty (nejvíce ryby, mléko a jehněčí) Vozidla tvoří 5%, chemikálie a podobné výrobky 6%.

Hlavní zdroje importu:

V roce 2013 byli hlavními fidžijskými obchodními partnery v dovozu Singapur (24,5%), Austrálie (18%), Nový Zéland (15,2%) a Čína (8,7%).

Export

Polovina celkového vykazovaného exportu je reexport. Vývoz z Fidži (bez reexportu) pak z poloviny tvoří potraviny, nápoje, lihoviny a tabákové výrobky, čtvrtinu zaujímá minerální voda. Mezi další vývozní položky se řadí zlato, kokosový olej, dřevo a korek.

Hlavní destinace exportu: 

Z Fidži se nejvíce vyváželo v roce 2013 do USA (14,8%), Austrálie (14,7%), Nový Zéland (7%) a na Tongu (6,6%).

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek