Filipíny: Vztahy země s EU

17. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Manile (Filipíny)

Poslední léta znamenala pro Filipíny krok k intenzifikaci vztahů s EU. Vývoj je po letech stagnace ovlivňován prudkým ekonomickým růstem země a tedy i rostoucím zájmem tze strany států EU i Evropské komise samotné. Došlo i k sérii návštěv nejvyšších představitelů Evropské unie (Connie Hedegaard, evropská komisařka pro otázky klimatu, evropská komisařka pro obchod Cecilie Malmström,Federica Mogherini,vysoká představitelka Eu pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (srpen 2017)  nebo Donald Tusk,prezident Evropské rady (listopad 2017).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Obecný zájem Evropské unie o Filipíny prudce roste spolu s tím, jak stoupá ekonomický potenciál Filipín. To je vidět jak na znovuotevření dánského velvyslanectví v Manile v létě 2014 a otevření velvyslanectví Maďarska (2017), Švédska (2016) a Polska (2018). V polovině roku 2018 udržují v zemi svá zastoupení v Manile 15 zemí Evropské unie z celkových 28: AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FR, GR, IT, NL,PL, RO, UK, HU a SE.

Delegation of the European Union to the Philippines
30/F Tower 2, RCBC Plaza
6819 Ayala Avenue
Makati City, 1200 Philippines
Tel: (+ 632) 859.5100
Fax: (+ 632) 859.5109
E-mail: delegation-philippines@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU a Filipíny v lednu 2018 uzavřely rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci (PCA), která vstoupila v platnost 1. března 2018

Evropská unie a Filipíny aktuálně disponují dohodou o partnerství a spolupráci PCA.

Nejasná situace panuje ohledně dalšího vývoje  o dohodě o volném obchodu mezi EU a PH. Momentálně není jasné, kdy budou rozhovory budou pokračovat a v jakém rozsahu. Poslední kolo jednání o EU PH FTA se uskutečnilo na konci ledna 2017. Současná rétorika prezidenta Duterteho se rozchází se základními hodnotami EU a to především v oblasti lidských práv. Tří zásadní rozhodnutí nejsou v současné době akceptovatelným řešení pro EU a to konkrétně: mimosoudní zabíjení v rámci vládního boje proti drogám, snížení trestní odpovědnosti na devět let a znovuzavedení trestu smrti.

Evropská unie jako významný investor

Evropská unie je 4. největším obchodním partnerem Filipín po Japonsku, USA a Číně, byť se jedná o poněkud imaginární pozici, když v rámci EU je zcela dominujícím partnerem Německo (před FR a NL). V roce 2016 EU exportovala na Filipíny zboží v hodnotě 6,187 mld. euro;, zatímco dovezla 6,622 mld. euro;. Co se týče vývozu na Filipíny tak dominují především průmyslové výrobky (83,5 %), zemědělské produkty (16,4 %) následované výrobky z ryb (0,1 %).

Co se týče vývozu na Filipíny tak dominují především průmyslové výrobky (83,5 %), zemědělské produkty (16,4 %) následované výrobky z ryb (0,1 %).

Filipíny jsou pro EU šestým největším obchodním partnerem v rámci ASEAN a celkově 40. největším partnerem na světě. Evropská unie je také pro Filipíny největším zahraničním investorem, v hodnotě 6,2 mld. euro;.

Mezi největší filipínské investice v EU s přibližně 1,4 mld. euro patří nákup firmy Whyte and Mackay miliardářem Andrew Tanem a mj. také expanze skupin Ayala v podniku IMI Třemošná na výrobu mikroelektroniky v České republice.

Obchod s Evropskou unií

Evropský parlament dne 18. prosince 2014 schválil režim celních preferencí GSP+ Filipínám. Nový režim vstoupil  v platnost dne 25. prosince 2014. Přiznání GSP+ zrušilo celní zatížení u celkem 66 % filipínského exportu do Evropské unie včetně České republiky. Změny ve vývozu více než 6200 výrobků zahrnou i pro Manilu strategické položky jako jsou ryby (především tuňák), čerstvé i sušené ovoce, šťávy, džemy, kokosový olej, oděvy a obuv. Filipíny mohou počítat nejen s nárůstem svého existujícího vývozu, ale i zahájení vývozu v některých nových položkách.

Filipíny nyní využívaly obecný režim GSP, který stanovoval nulové clo pro nižší počet produktů, a pro některé bylo clo pouze sníženo. Země díky zavedení režimu očekává nové zahraniční investice, které by se zaměřily mj. přímo na export do EU a těžily by z jeho zlevnění. Pravděpodobně prvním takovým příkladem je v lednu 2015 otevřená nová továrna japonské firmy Shimano, která má produkovat cyklistické díly pro země EU a BRICS.

Země

Březen 2017 Březen 2018 roční růst v %

Import

Japonsko

1101,39 891,21 19,1

Čína

1406,92 1238,02 12

USA

697,88 624,51 10,5

EU

522,54 526,02 0,7

Export

Japonsko

809,19 774,63 4,3

Čína

697,53 676,21 3,1

USA

828,66 865,25 4,4

EU

915,12 769,90 15,9

Hodnoty v mil. USD
Statistický úřad Filipín-Zdroj

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Filipíny získávají značné množství prostředků pro realizaci svých rozvojových projektů a pro krytí schodku státního rozpočtu ze zahraničních zdrojů formou výhodných úvěrů. Filipíny patřily k významným příjemcům fondů zahraniční pomoci zemím, postiženým asijskou měnovou a finanční krizí z roku 1997. Největšími multilaterálními věřiteli / donory jsou Evropská unie, Světová banka, Asijská rozvojová banka (ADB) a MMF. Největšími bilaterálními donory jsou Japonsko v rámci tzv. Miyazawa Plan, Austrálie, Německo a Švédsko.

Rozdělováním přijímané mezinárodní rozvojové pomoci, posuzováním a schvalováním rozvojových projektů se zabývá Národní hospodářská a rozvojová agentura - National Economic and Development Agency - NEDA. Problémem Filipín je však trvající malá úspěšnost při využívání výsledků ODA ze zahraničí. Filipíny využívají asi 50% všech nabídek rozvojové pomoci, protože identifikace, výběr a realizace řady projektů se protahuje a zpožďuje. Velkým problémem je nedostatek místního kapitálu jak ze státního rozpočtu tak ze soukromých zdrojů, který potřebují donoři pro spolufinancování projektu do určité výše. Filipínský státní rozpočet se potýká s obrovským deficitem a domácí soukromé zdroje jsou omezené nebo nejsou kvůli administrativním průtahům ochotny se rozvojových projektů zúčastňovat.

Nový program rozvojové spolupráce EU s Filipínami (Multi Annual Indicative Programme for the period of 2014-2020, pdf) se zaměřuje na 2 klíčové oblasti:

  1. Právní stát (Rule of Law)
  2. Růst díky udržitelné energii a vytváření pracovních příležitostí (Inclusive growth through sustainable energy and job creation)

Evropská unie dále směruje nadproporční rozpočet na ostrov Mindanao jakožto součást svého příspěvku k tamnímu mírovému procesu s muslimskými hnutími. Nová sedmiletá strategie více než zdvojnásobila financování grantů EU z € 130 mil (PHP 7 mld) na €325 mil. (PHP 17 mld). EU tak je počítáno společně se státy unie, největším donorem na Filipínách.

Informaci o rozvojových fondech a spolupráci Evropské unie s Filipínami jsou k dispozici zde:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: