Finanční zprostředkování – statistický přehled

19. 4. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Dokument obsahuje data o finančním zprostředkování finanční zprostředkování, pojišťovnictví, penzijní financování a další pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním.

Základní informace o podnikatelských subjektech, které svou převažující činností patří do následujících odvětví (oddílů Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)):

1) Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování (64)

2) Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (65)

3) Ostatní finanční činnosti (66).

Vývoj v roce 2017

Odvětví finančního zprostředkování (CZ-NACE 64 – 66) vykázalo 1. – 3. čtvrtletí roku 2017 nárůst průměrného počtu zaměstnanců ve fyzických osobách o 0,9 %. Průměrná mzda fyzických osob se meziročně zvýšila o 3,2 % na 51 956 Kč. Výsledek hospodaření v odvětví se od ledna do září oproti stejnému období minulého roku snížil o 29,4 %. Tento pokles způsobily především nebankovní peněžní instituce, dále pak penzijní společnosti a bankovní peněžní instituce. Bankovní peněžní instituce (CZ-NACE 64.19 – banky, spořitelny bez ČNB ) realizovaly za leden až září roku 2017 celkové výnosy ve výši 152,9 mld. Kč, z toho finanční výnosy tvořily 148,4 mld. Kč. Z celkového objemu nákladů komerčních bank a spořitelen ve výši 95,5 mld. Kč připadalo na finanční náklady 34,5 mld. Kč.

V nebankovních peněžních institucích bylo v 1. až 3. kvartále 2017 v průměru zaměstnáno celkem 17 103 pracovníků. Znamená to nárůst o 4,9 % oproti stejnému období minulého roku. Průměrná měsíční fyzických osob v těchto institucích činila 45 548 Kč, tj. o 4,6 % více než ve sledovaném období minulého roku. Spotřeba materiálu dosáhla hodnoty 29,1 mld. Kč a zaznamenala nárůst o 22,0 % oproti stejnému období minulého roku.

Finanční leasingové společnosti (CZ -NACE 64.91) v 1. až 3. kvartále 2017 dosáhly zisk před zdaněním ve výši 4,8 mld. Kč. Došlo ke zvýšení zisku o 14,4 % oproti stejnému období roku 2016. Při jaté splátky z finančního leasingu klesly o 5,5 % a dosáhly výše 20 ,0 mld. Kč.

Pojišťovny (CZ-NACE 65.1 1 a 65.12 ) a specializované zajišťovny (CZ-NACE 65.20) dosáhly za leden až září 2017 zisk před zdaněním ve výši 13, 5 mld. Kč, což je o 22,9 % více než dosáhly ve stejném období 2016.

Penzijní společnosti a fondy (CZ-NACE 66 .30 ) v 1. – 3. čtvrtletí 2017 vytvořily 3,1 mld. Kč zisku před zdaněním, tj. o 5,4 % méně než ve stejném období předchozího roku. Rezervy důchodového pojištění vzrostly během 1. – 3. čtvrtletí 2017 na úroveň 405,5 mld. Kč. Ve srovnání s koncem 3. čtvrtletí 2016 tak vzrostly o 7,6 %. Přijaté příspěvky od účastníků penzijního pojištění (bez státního příspěvku) v 1. – 3. čtvrtletí 2017 představovaly 33,8 mld. Kč, což je o 5,0 % více než ve stejném období minulého r oku. Státní příspěvky činily 4,8 mld. Kč a oproti 1. – 3. čtvrtletí 2016 se snížily o 2,3 % . Vyplaceny byly dávky penzijního pojištění ve výši 17,2 mld. Kč, což znamená meziroční zvýšení o 8,4 %. Celkový počet účastníků penzijního pojištění (měřeno počtem aktivních platných smluv) dosáhl k 30. 9. 2017 počtu 4 471 537 osob. To znamená pokles oproti konci stejného období rok u 2016 o 3,4 %

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek