Firma uspěla v USA, Iráku i Austrálii

28. 11. 2014 | Zdroj: Economia, a. s.

Společnost BOCO PARDUBICE machines patří technologickým zázemím a rozsahem nabízených služeb k předním firmám v oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu.

Z produkce společnosti můžeme ve zkratce jmenovat například výrobu a renovaci plastikářských a gumárenských šneků, komor, nástrojů, repasi jednošnekových a dvoušnekových (paralelních/kónických) vytlačovacích extruderů, výrobu strojů a zařízení pro odpadové hospodářství a skládky a mnoho dalšího. Společnost byla založena v roce 1994.

Nyní se zaměřuje také na zastupování významných zahraničních podniků, které taktéž působí na plastikářském trhu a díky kterým firma svým zákazníkům dodává ucelený sortiment doplňkových zařízení a komponentů pro extruzní technologické linky na plasty a gumu. Obrat společnosti za rok 2013 činil 111 milionů korun, v roce 2014 už na začátku listopadu dosáhl 137 milionů a letos celkově společnost předpokládá obrat v minimální výši 150 milionů korun.

Pravidelná školení

Zajímavostí je, že společnost pořádá pro své zákazníky pravidelná školení přímo ve firmách a také pravidelné semináře z různých tematických okruhů, například z oblasti obsluhy strojů a technologie zpracování plastů.

BOCO PARDUBICE machines je úspěšná nejen v Česku, ale dokázala se svou výrobou proniknout i na zahraniční trhy. Mezi země, kam svou produkci vyváží, patří například Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Bulharsko, Španělsko a Portugalsko. Mezi vzdálenější trhy, kde společnost získala zakázky, patří i Irák, Austrálie, USA nebo Čína.

V rámci možností by také ráda pronikla i na ruský a litevský trh. A jaké trhy považuje její obchodní ředitel Dalibor Ježek za „obtížné“? Podle Ježka je to vlivem odlišných zvyků a způsobů obchodních jednání například Irák, ale stejně tak do této skupiny spadá i Německo. Němci jsou velcí patrioti a upřednostňují vlastní firmy, proto je velmi obtížné se v tamním prostředí prosadit.

Úspěch v Německu

Při obchodování v této zemi společnost spolupracuje s agenturou CzechTrade, jmenovitě se zahraniční kanceláří v Düsseldorfu, díky níž se firmě podařilo proniknout na tamní trh. CzechTrade jí zajistil plný servis, počínaje kontaktováním potenciálních klientů, a poskytl i další podporu, aby obchodní jednání v Německu proběhla úspěšně.

BOCO a CzechTrade spolupracují také při prezentaci společnosti formou veletržních účastí. Dalibor Ježek hodnotí vzájemnou spolupráci jako přínosnou a úspěšnou a BOCO podle něj plánuje služeb agentury využít i při podpoře obchodování na dalších trzích.

Proč společnost uspěla právě v Německu? Díky kvalitní produkci a službám, které jsou s ní spojeny. K úspěchu přispěla i pružnost a flexibilita jednání, ale důležitou úlohu sehrála také rychlost dodávky. Významnou roli hraje i odbornost zaměstnanců.

A jaké jsou další plány společnosti? Patří k nim investice do nových technologií a samozřejmě úspěšný vývoz.

Foto: Společnost BOCO PARDUBICE machines (Exportér)  Foto: archiv firmy

Letecký snímek areálu společnosti BOCO PARDUBICE machines. (Foto: archiv firmy)

Převzato z časopisu Český exportér, vydávaného vydavatelstvím Economia, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autorka: Šárka Horská, marketingová specialistka, CzechTrade, sarka.horska@czechtrade.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek