Firmy mají poslední šanci získat dotaci na energetické úspory, podmínky budou výhodnější

24. 7. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Příliš složité podmínky pro získání peněz se odrazily na nižším zájmu podniků. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto pravidla zjednodušuje, společnosti tak nyní mají velkou šanci potřebné prostředky získat. Místo původních dvaceti procent nyní může dotace dosáhnout až šedesáti procent.

Překvapivě nižší zájem o dotace na opatření vedoucí k energetickým úsporám zatím projevily tuzemské podniky v rámci programu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V jeho prioritní ose 3 bylo vyčleněno přímo na úspory energie 20 miliard korun, aktuálně přijaté žádosti k červnu roku 2017 dosahovaly objemu přibližně jen 3,5 miliardy korun.

Svaz průmyslu a dopravy ČR přitom již v květnu vyzval firmy k tomu, aby o dotační prostředky, které jim do budoucna ušetří výdaje za energie, více žádaly. Stav doposud předložených žádostí v současných výzvách bohužel stále není uspokojivý. Provedli jsme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) menší průzkum, který ukazuje, že větší projekty budou teprve předloženy v druhé polovině roku, neboť jsou složitější z pohledu přípravy. I tak bychom ale rádi viděli větší zájem,“ konstatuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ministerstvo věří, že se situace postupně zlepší. „V průběhu následujících měsíců se očekává zvýšení zájmu o tyto dotace. Od května 2017 zatím uběhlo málo času na hodnocení, zda se situace v čerpání prostředků zlepšila. Ministerstvo průmyslu a obchodu ovšem podniká zásadní kroky, aby se situace během relativně krátké doby zlepšila,“ říká Lucie Švehlová z tiskového oddělení MPO.

Program se otevřel velkým podnikům

Resort přiznává, že nízký zájem ovlivnila i podoba dotací. Nastavení původních podmínek nebylo pro žadatele zcela příznivé, ovšem postupem času se podmínky, které mají žadatelé o dotaci splnit při a po podání žádosti o dotaci v mnohém vylepšily. Zcela zásadní změna přichází nyní, kdy na monitorovacím výboru OP PIK dne 7. června 2017 byla schválena změna limitu alokace prostředků pro úspory energie pro velké podniky z 20 procent až na 60 procent,“ zdůrazňuje Lucie Švehlová.

Tato změna podle ní neomezí čerpání malých a středních podniků a přitom dovolí v mnohem větší míře čerpání velkým podnikům, u kterých je výtěžnost úspor energie při realizaci energeticky úsporných projektů přibližně čtyřikrát vyšší než u malých a středních podniků.

Podle Svazu průmyslu nebyly složité podmínky dotací jediným důvodem, proč byl o program nižší zájem. Dalším důvodem jsou relativně nízké ceny energií. „Je to kombinace situace na trhu, tedy návratnost investice, tak složitosti programu. Právě při dlouhodobější návratnosti investice zvažujete mnohem více jednotlivé podmínky čerpání a komplikace spojené například s povolovacími procesy, povinnými přílohami žádosti, kritériem hospodárnosti a tak dále,“ podotýká Bohuslav Čížek.

Ke zlepšení v příštích měsících podle něj přispěje jak to, že se podmínky OP PIK v oblasti energetických úspor podařilo zjednodušit, tak to, že svaz cíleně oslovuje své členy, aby těchto dotací více využívali. „Firmy již mají větší možnosti čerpání, pokud jejich provoz spadá pod EU ETS (Evropský systém emisního obchodování – pozn. redakce), zrychlilo se hodnocení ze strany MPO a EK je ochotna odstranit limit alokace pro velké podniky. MPO také například vyhlašuje programy v oblastech spojených například s fotovoltaikou, elektromobilitou či energeticky efektivními budovami,“ upozorňuje Bohuslav Čížek.

Ale i zjednodušování dotačních podmínek má podle MPO své hranice. Není zcela jednoduché změnit podmínky pro čerpání prostředků, aby byl otevřený dotační program pro žadatele atraktivnější, protože určité podstatné náležitosti žadatel splnit musí. V případě, kdy dochází k poskytnutí evropských dotačních prostředků, lze očekávat, že je nutné splnit řadu podmínek a že nemůže jít o poskytnutí prostředků „zadarmo“. A podmínky Evropské komise pro poskytování dotačních prostředků nejsou triviální,“ upozorňuje Lucie Švehlová z MPO.

Firmy musí plnit cíle energetických úspor

Resort rovněž neovlivní to, že je někdy doba návratnosti vložených investičních prostředků do energeticky úsporných projektů delší, než je pro některé podnikatele přijatelné. Podle MPO v tomto případě dotace pouze zkracuje dobu návratnosti, ale projekt sám o sobě, i bez evropských peněz, by měl být koncipován tak, aby se úsporná opatření vyplatila.

Kromě otevření programu velkým firmám chce nyní ministerstvo aktivněji komunikovat s potenciálními žadateli. Rozeslalo podnikům více než tisíc dopisů, je připravována mediální kampaň. „MPO mnohem intenzivněji komunikuje s jednotlivými podniky, které mají významnější spotřebu energie, komunikuje s jednotlivými profesními svazy a asociacemi o možnostech v programu a připravuje mediální kampaň, která upozorní na to, že investovat do energeticky úsporných projektů se většinou vyplatí,“ konstatuje Lucie Švehlová.

Podle Svazu průmyslu jde pro podniky možná o poslední šanci, jak získat peníze na energetické úspory. „Bylo by škoda tyto prostředky nevyužít. Do budoucna již v této oblasti dotace být nemusí a navíc musíme plnit cíle energetických úspor. Pokud by firmy cíle neplnily, mohlo by jim to v budoucnu přinést další povinnosti,“ zdůrazňuje Bohuslav Čížek.

Speciální program pro Prahu

Zatímco ve zbytku republiky se program energetických úspor více otevírá velkým firmám, v Praze vznikl nový projekt zaměřený na malé a střední firmy. Podniky z Prahy, jako bohatého regionu, totiž nemohou prostředky z OP PIK čerpat. Malí a střední podnikatelé v metropoli tak mohou od poloviny června žádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) o bezúročné investiční úvěry a finanční příspěvky na financování svých projektů zaměřených na energetické úspory. ČMZRB nedávno zveřejnila výzvu k programu ENERG, na něž Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo 130 milionů korun.

Program ENERG má přispět ke snížení spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních podnicích v Praze, které nemohou být podporovány z OP PIK. „Pražští podnikatelé se ke zvýhodněným produktům a programům dostávají daleko hůře než podnikatelé mimopražští, proto jsme se rozhodli pro ně tento pilotní program připravit. Program ENERG zároveň přispěje k naplnění cíle České republiky k dosažení úspor energie v konečné spotřeba v roce 2020 dle Národního akčního plánu energetické účinnosti,“ říká Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

Podpora bude poskytována ve formě bezúročného investičního úvěru až do výše 70 procent způsobilých výdajů, v rozmezí 2 až 20 milionu korun, se splatností 10 let a odkladem splátek až dva roky. Současně se zvýhodněným úvěrem bude příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, a to ve výši až 100 tisíc korun. V případě dosažení energetické úspory podle projektového plánu do 3 let od dokončení projektu obdrží podnikatel navíc také bonusový finanční příspěvek ve výši 7 procent vyčerpané částky zvýhodněného úvěru.

Potenciál úspor 14 procent

Podle průzkumu poradenské společnosti KPMG tuzemské firmy vidí v energetických úsporách velký potenciál. Nejvyšší možnosti spatřují ve spotřebě elektrické energie, a to až 14 procent. U spotřeby zemního plynu pak odhadují potenciál úspor na 10 procent. Z pohledu „spotřebiče energie“ mají nejvyšší potenciál úspor budovy, přibližně 16 procent, provozní technologie pak 12 procent. Na spotřebě ostatních technologií dokáží společnosti ušetřit až 6 procent energie.

„Zajímavé zjištění z průzkumu bylo, že společnosti, které provedly energetický audit, vidí vyšší potenciál pro úspory v budovách. Naproti tomu firmy s energetickým managementem předpokládají, že dokáží uspořit více než u budov v provozních technologiích,“ říká Petr Lux, manažer KPMG Česká republika.

U malých firem do 50 zaměstnanců tvoří platby za energie zhruba 7 procent z celkových provozních nákladů. U středních firem se platby dostávají na 10 procent a u velkých podniků už tvoří téměř 15 procent z nákladů. Ukázal to výzkum pro společnost E.ON.  Opatření pro snížení spotřeby energií proto mohou pro firmy znamenat úsporu nákladů v řádu i statisíců korun ročně.

Například výměna starších svítidel za LED osvětlení dokáže ušetřit až 90 procent nákladů za svícení. Pozitivní zkušenost s výměnou starého osvětlení za LED technologie má například společnost Startech. „Ročně tak ušetříme zhruba 90 MWh energie, což dělá 190 tisíc korun. Úspora na rezervovaném příkonu dosáhne zhruba 20 kilowatt, tedy 26 tisíc korun. Celkem tedy za rok ušetříme 216 tisíc korun,“ počítá Miloš Šildberger, jednatel firmy Startech.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek