Firmy se Brexitu bojí jen málo, obchodní válku nečekají

29. 8. 2016 | Zdroj: CzechTrade

Většina malých a středních českých firem, obchodujících s Británií, nevidí v samotném vystoupení Spojeného království z Evropské Unie zásadní problém. Pokud se týká nového nastavení obchodních a regulatorních vztahů mezi Británií a EU – převažuje názor, že se obě strany dohodnou na přijatelných kompromisech.

Obchodní válku si totiž nemůže nikdo z aktérů dovolit a byla by dlouhodobě zcela kontraproduktivní.

Potvrzují to i zkušenosti zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn, která se zaměřuje především na působení malých a středních firem, jež mají dobré reference ze západní Evropy a jsou schopné zvládnout vysoké nároky britského trhu jak po stránce kvality, tak i po stránce marketingu.

„Spolupracujeme jak s těmi, které své zboží do Spojeného Království dováží prostřednictvím třetí podnikatelské osoby tak i s firmami které tak činí prostřednictvím vlastních společností. Primárním zaměřením jsou různé fáze strojírenského dodavatelského řetězce, především ve vazbě na automotive, aerospace, těžařský průmysl včetně zpracování a stroje. Dalšími sektory jsou zejména zelená energetika, design/architektura, částečně tech průmysl a pivovarnictví,“ upřesňuje agentura CzechTrade.

A právě tyto firmy nevidí v Brexitu pro sebe ani pro Česko zásadní problém.

Bojí se hlavně velcí globální hráči

Obavy se projevují zejména u globálních firem, které mají sídlo nebo výraznou část svých operací v Británii. Ty se často bojí přesunu sídla nebo firemních operací do jiné země EU nebo dokonce do jiné třetí země.

CzechTrade Londýn spolupracuje například s globálním dodavatelem dílů pro automobilový průmysl Wai Global, která má v UK rozsáhlé operace. Firma aktuálně pozastavila své aktivity s agenturou, neboť vyhodnocuje pozici UK v rámci svých globálních operací.

U českých firem, které mají v Británii dceřiné společnosti nebo i hlavní sídlo, pak občas panuje obava z odchodu kvalifikovaných zaměstnanců z EU a z horší možnosti nabírat zaměstnance nové. Dotyčné firmy již nyní zaznamenaly záměry jejich EU pracovníků odejít. Obdobné náznaky potíží zaznamenaly i některé menší české firmy se sídlem v UK, které své zboží dovážejí z ČR.

Strach z recese

Hlavní obava podnikatelů však jednoznačně panuje z recese, které se očekává v krátkém období. Zřejmým problémem je výrazný pokles libry a následující tlak na růst cen.

Vzhledem k tomu, že kurz poklesl jak vzhledem k české koruně, tak i vzhledem k euru a americkému dolaru, neočekávají firmy nějaké masivní nahrazování dovozů z ČR dovozem z třetích zemí, nicméně vnímají riziko poklesu objednávek.

Přední čeští návrháři a výrobci uměleckých světelných plastik a dekorativních objektů ze skla, kteří v UK působí, například zaznamenali pokles počtu projektů, které jsou relevantní pro jejich produkty. Naopak růst britského exportu, který byl již zaznamenán, by pak české produkty ohrozit také neměl, neboť v případě Británie hrají velkou roli reexporty a pak také rozdíl v cenové úrovně v UK a ČR je stále výrazný.

Krátkodobá recese a s ní spojené utlumení hospodářské aktivity je však bezesporu reálnou hrozbu pro české vývozy. Podle Financial Times činí tzv. Purchasing Manager Index /PMI/, což je běžně používaný ukazatel hospodářské aktivity, 47,7 přičemž cokoliv pod 50 je pokládáno za kontrakci. Je to nejhorší výsledek od dubna 2009.

Podle názorů mnohých ekonomů a také některých britských firem, se kterými je CzechTrade Londýn v kontaktu, je zde však teoretický předpoklad výrazné akcelerace růstu UK v dlouhém období a to především vlivem větší flexibility nově nastaveného britského hospodářství /například flexibilnější trh práce/,rychlé uzavření velmi liberálních FTA s velkými ekonomikami jako USA, Čína, Japonsko a dalšími rychle rostoucími státy Asie a citlivým oboustranně výhodným nastavením obchodních vztahů z EU. Zde jsme však již v oblasti spekulací.

Dopady Brexitu na akce pro exportéry

Myslíte, že na organizaci akcí (hlavně networking-Sourcing Days) bude mít Brexit nějaký dopad? Kolik se jich konalo v roce 2015 a 2016, pro koho, jak je hodnoceno?

Negativní dopad by zde zajisté byl, nicméně neočekáváme dopad zásadní, zejména pak v dlouhém období. V krátkém období by se zde zřejmě projevil faktor nejistoty stran budoucího uspořádání obchodních vztahů EU-UK a také pravděpodobné zpomalení ekonomického růstu Británie.

Jaké mohou být důsledky Brexitu pro Českou republiku?

V případě důsledků u Brexitu na CZ jsou zásadní dvě věci:

Faktor nejistoty. Britští nákupčí mohou velmi pravděpodobně váhat v oblasti business development – například přiřadit dodatečný český produkt do stávajícího portfolia – neboť zde hrozí riziko recese či minimálně zpomalení růstu. Pakliže skutečně dojde k Brexitu, nejistota bude pokračovat do doby, než se uklidní emoce a nastaví se nové obchodní vztahy s EU.

Budoucí uspořádání. Zcela zásadní bude právě ono budoucí obchodní uspořádání s EU – podle všeho, co zde zaznívá, se zdá, že pokud už by k Brexitu došlo, bylo by nesmyslné pokoušet se o norský model – zůstat součástí společného trhu včetně volného pohybu osob – právě ten je totiž hlavním argumentem odpůrců členství.

Británie by se tedy zřejmě snažila vyjednat si bilaterální FTA (Free Trade Agreement) s EU. Vzhledem k tomu, že její finální podoba by zřejmě nebyla 100 procent duty free, je nepochybné, že by se to českých exportů dotklo. Česko navíc vykazuje se spojeným královstvím významnou aktivní obchodní bilanci a je to náš 3. největší exportní partner.

Je však třeba říci, že dopad by v případě Česka nebyl nijak devastující. Toto se dá říci pouze o některých státech v Evropě, kde jsou vazby na Británii velice silné – především Irsko ale také země Beneluxu či Norsko, které je součástí společného evropského prostoru. Dopad na Sourcing Days by nebyl zásadní a zničující.

Očekáváte nějaký dopad na české firmy, klienty CzechTrade a počet zakázek?

Negativní dopad v případě Brexitu, by nepochybně mělo oslabení zájmu ze strany Britů. Tedy ze strany nákupčích, distributorů, agentů a jiných B2B mezičlánků, kteří by přechodně čelily nejistotě stran budoucího uspořádání obchodních vztahů EU a UK a také pravděpodobné zpomalení ekonomického růstu Británie. Je také pravdou, že některé zakázky jsme z důvodu nejistoty odložili na 2 polovinu roku 2016. Počet zakázek by tedy mohl poklesnout, nicméně neočekáváme žádný fatální dopad. V dlouhodobém horizontu by naopak paradoxně služby ZK Londýn mohly být více vyhledávané jakožto kanceláře působící na náročnějším trhu mimo společného trhu EU.

Oborové zaměření ZK CzechTrade:

  • Sub kontraktační strojjírenství
  • Pokročilé strojírenství – automobilový, letecký
  • Obnovitelná energetika/ekologické stavebnictví
  • Design/sklo
  • Pivovarnictví

 

Zahraniční kancelář CzechTrade, Londýn

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek