Firmy v tuzemsku stále méně diskriminují homosexuály

12. 7. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Postavení sexuálních menšin v českých firmách se zlepšuje. Gayové s lesbičkami se stále méně setkávají s diskriminací.

Pro zaměstnavatele v Česku rozhodně není sexuální orientace zájemců o práci překážkou pro jejich přijetí, ani pro to, aby jim nabídli stejné benefity jako ostatním. 

Za zlepšujícím se postavením menšiny na pracovním trhu jsou prý také sedmileté aktivity iniciativy Pride Business Forum. Na pořádání sedmého ročníku pražské konference Pride Business Forum, která se věnuje LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) rovnosti ve firmách, se letos podílela významná nezisková organizace z USA Out & Equal.

„Nedávno jsme oslavili 20. výročí Out & Equal, jež podporuje LGBT rovnost na pracovišti po celém světě. Vždy jsem věřila, a stále věřím, že by neměl nikdo být dohnán do situace, kdy si musí vybrat mezi kariérou, jíž miluje, a autentickým životem s integritou,“ říká zakladatelka a CEO Out & Equal Selisse Berry,

Zaklínadlem slovo diverzita

Iniciativy na prosazování diverzity se zaměřují na kultivování vztahů mezi lidmi a prosazují pochopení pro vzájemné odlišnosti. Jejich cílem je potírat skrytou i otevřenou diskriminaci – v tomto případě na pracovištích.

Podle letošního výzkumu platformy Byznys pro společnost (národní koordinátor evropské Charty diverzity v České republice), je diverzita součástí firemní strategie u 56 procent podniků, které v tuzemsku působí.

Odstranění diskriminace z trhu práce se více věnují společnosti se zahraničními vlastníky.  I české podniky se ale za poslední dva roky polepšily. Od roku 2015 významně narostl počet firem (z 10 % na 36 % v roce 2017), které nabízejí LGBT zaměstnancům stejné benefity jako ostatním pracovníkům. Slaďují se například výhody pro heterosexuální a homosexuální páry.

„Je zřejmé, že téma LGBT se daří prosazovat v souvislosti s tím, jak si obecně firmy uvědomují potřebu vyšší podpory diverzity. Současná situace na trhu práce vede zaměstnavatele k tomu, že více přemýšlejí o individuálních potřebách potenciálních i stávajících zaměstnanců,“ prozrazuje předsedkyně Byznys pro společnost Pavlína Kalousová.

Liberální prostředí

Pozitivní změnu vnímají také homosexuálové. Jako zcela liberální vnímá pracovní prostředí v tuzemských firmách téměř polovina dotázaných. Převážně pozitivní atmosféru na pracovišti oceňuje další třetina respondentů.

Od roku 2013 výrazně pokleslo procento lesbiček a gayů, označujících prostředí na pracovišti jako „převážně nepřátelské“, a to z 21 na 13 %. Ubylo rovněž lidí, kteří čelí v zaměstnání „nenávistné“ atmosféře.

„Svou sexuální orientaci nestavím na odiv, myslím, že je to osobní záležitost, ale pokud se mě na cokoli s tím spojené kolegové zeptají, rozhodně nemám problém o tom s nimi mluvit,“ říká architekt Lukáš Brynda. Zároveň souhlasí, že se postavení gayů ve společnosti i na trhu práce zlepšuje.

Na otázku, zda nemají problém hovořit o své sexuální orientaci, ostatně odpovědělo ve zmíněném průzkumu kladně 61 procent dotázaných (v roce 2013 to bylo jen 53 %).

Odpovídají firmy i zaměstnanci

Na otázky v průzkumu Byznys pro společnost odpovídají zaměstnanci i zaměstnavatelé. Tři čtvrtiny firem, které se průzkumu zúčastnily, jsou pobočkou nadnárodní korporace – tyto firmy mají častěji téma LGBT jako součást své HR politiky.

 

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek