Ghana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Ghana aktuálně patří mezi pět nejdůležitějších obchodních partnerů ČR v subsaharské Africe, s nimiž ČR pojí bohatá historie politicko-ekonomických vazeb. Bilaterální spolupráce mezi oběma zeměmi v poslední době nabývá na intenzitě. Ghana má dlouhodobý zájem exportovat artikly s přidanou hodnotou namísto vývozu primárních surovin. Jelikož české strojírenské výrobky májí v Ghaně tradičně výborné jméno, je tento stabilní téměř třicetimiliónový trh dlouhodobě perspektivní pro české firmy vyvážející průmyslové technologie, infrastrukturní projekty a zemědělskou techniku. Vzhledem k nové ghanské politice industrializace, zvané “One district, one factory”, se nyní v Ghaně nabízí mnoho příležitostí pro zahraniční firmy.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz ČR do Ghany 18,10 16,00 23,49  21,46 17,55
Dovoz ČR z Ghany   3,20   3,45   3,37    5,66 7,93
Bilance 14,85 12,55 20,12  15,80 9,62

údaje v milionech USD
Zdroj Český statistický úřad) 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Ghany v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

7 066

90

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap.

1 759

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

1 766

85

Přístr. el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

1 639

39

Plasty a výrobky z nich

1 590

83

Výrobky různé z kovu obecných

536

73

Výrobky ze železa nebo oceli

458

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

400

70

Sklo a výrobky skleněné

329

30

Výrobky farmaceutické

226

 zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Ghany v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

76

Hliník a výrobky z hliníku

4 338

8

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů

1 707

40

Kaučuk a výrobky z něj

773

44

Dřevo uhlí, dřevěné výrobky

391

18

Kakao a přípravky kakaové

259

16

Přípravky z masa ryb korýšů aj

227

71 Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie

131

zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad ČR v Akkře nedisponuje informacemi o realizované výměně služeb mezi Ghanou a ČR.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 • Společnost Knights - investice do továrny na obuv v Kumasi, dovoz malotraktorů Cabrio a Agromehanika + příslušenství ze společnosti Agroservis Pavel Šálek s.r.o. a malotraktorů Global z produkce Vari a.s., instalace přístroje na zpracování tropického ovoce v KNUST v Kumasi, stavba malých a středních mostů z produkce společnosti MCE Slaný s.r.o.
 • BIGA International Ltd. – servisní firma společnosti Knights pro údržbu a dodávky náhradních dílů k dováženým malotraktorům
 • Stallion Group – dovozce osobních automobilů Škoda, jedná se o mezinárodně operující indickou firmu
 • Arrow Network Systems (ANS) Ltd. – česko-ghanská firma s českou majoritou. Dováží radiové modemy a vytváří sítě bezdrátového přenosu dat
 • Interplast. Ltd. – největší výrobce plastových trubek a plastových oken v západní Africe, z ČR si dováží nástroje, plnidla a další komponenty
 • Wellbeing Natural Products (Ghana) Ltd. - česko-ghanská firma, která se zaměřuje na výrobu bio a přírodních produktů. Její investicí v Ghaně je továrna na výrobu balené pitné vody, obohacené o jód - SKYWATER
 • Česká zbrojovka Uherský Brod - dovozce malých střelných zbraní pro ozbrojené složky Ghany
 • PAMCO/LOM Trade Praha - generálka vrtulníku Mi-17 pro vzdušné síly Ghany a školení pilotů a pozemního personálu
 • Vamed Health Projects CZ s.r.o. - technické vybavení budov pro 10 poliklinik v Ghaně. Jedná se o subdodávku pro rakouskou společnost VAMED. Na zakázce se jako další subdodavatel podílí další české společnosti jako jsou Maxprogres, s.r.o., MZ Liberec a další
 • Linet s.r.o. - dodávka nemocničních lůžek pro nemocnici v Temě
 • Techo a.s. - dovoz kancelářského nábytku do několika developerských projektů
 • J4 s.r.o. - dodávka pekařské linky pro projekt nově vznikající pekárny DailyFood

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území z roku 1961
 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana z roku 1960
 • 11. dubna 2017 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojímu zdanění.
 • Pokračuje jednání o Smlouvě o ochraně a podpoře investic. V 04/19 zasláno vyjádření Ghana Investment Promotion Center na MF ČR k otevřeným bodům Smlouvy.
 • Od roku 2011 byla k podpisu připravena mezirezortní Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Ghanou, která byla v 06/18 změněna na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Ghanské republiky o hospodářské spolupráci. V 03/19 proběhlo další kolo připomínek. Pokud dojde k vzájemnému odsouhlasení připomínek, předpokládá se podpis dohody v III. - IQ. čtvrtletí 2019, zřejmě v souvislosti s návštěvou ministra průmyslu a obchodu Ghany.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci ZRS ČR náleží Ghana do kategorie neprioritních zemí.

V minulosti zde však byly realizovány malé lokální projekty v gesci ZÚ.

 • V roce 2006 byl realizován projekt v hodnotě 500 000 Kč zaměřený na zavedení internetu do škol.
 • V roce 2009 byl realizován projekt v hodnotě 407 237 Kč zaměřený na výměnu generátoru v uprchlickém táboře Buduburam.
 • V roce 2012 tak byl uskutečněn projekt dodávky generátoru na dřevoplyn vyrábějící elektrický proud a projekt zajištění zdrojů vody a jejího čerpání ve vybraných neelektrifikovaných lokalitách (vesnicích a usedlostech) pomocí vrtů (studní) osazených čerpadly poháněnými větrem.
 • v letech 2017 - 2018 se realizoval projekt 3 vrtaných studní "Wells for Life" v Ašantském regionu v hodnotě 216 tis. Kč
 • v roce 2018 se realizoval projekt "Gift of Hearing", v hodnotě 405 tis. Kč, v rámci kterého se vyšetřují novorozenci v chudých regionech Ghany s cílem pomoci při řešení vrozené vady sluchu.  
 • v roce 2019 se realizuje projekt "Education is a right", v hodnotě 480,5 tis.Kč na výstavbu školních tříd v zaostalých oblastech regionu Ashanti s cílem zlepšit přístup ke vzdělání.

Pro akademický rok 2018–2019 Česká republika poskytla Ghaně 4 vládní stipendia. Pro období 2019 - 2020 nebyla poskytnuta Ghaně žádná vládní stipendia.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: