Ghana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Ghana aktuálně patří mezi pět nejdůležitějších obchodních partnerů ČR v subsaharské Africe, s nimiž ČR pojí bohatá historie politicko-ekonomických vazeb. Bilaterální spolupráce mezi oběma zeměmi v poslední době nabývá na intenzitě. Ghana má dlouhodobý zájem exportovat artikly s přidanou hodnotou namísto vývozu primárních surovin. Jelikož české strojírenské výrobky májí v Ghaně tradičně výborné jméno, je tento stabilní téměř třicetimiliónový trh dlouhodobě perspektivní pro české firmy vyvážející průmyslové technologie, infrastrukturní projekty a zemědělskou techniku. Vzhledem k nové ghanské politice industrializace, zvané “One district, one factory”, se nyní v Ghaně nabízí mnoho příležitostí pro zahraniční firmy.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  2013 2014 2015 2016 2017
 Vývoz ČR do Ghany 17,71 18,10 16,00 23,49  21,46
Dovoz Čr z Ghany 10,10   3,20   3,45   3,37    5,66
Bilance   7,60 14,85 12,55 20,12  15,80

údaje v milionech USD
Zdroj Český statistický úřad) 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Ghany v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

89

Plavidla námořní a říční

4 543

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

5 227

52

Bavlna

2 013

73

Výrobky ze železa nebo oceli

1 951

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

1 515

17

Cukr a cukrovinky

1 361

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

715

39

Plasty a výrobky z nich

709

83

Výrobky různé z kovu obecných

632

70

Sklo a výrobky skleněné

401

 zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Ghany v roce 2017 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

40

Kaučuk a výrobky z něj

2 533

8

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů

2 167

44

Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné

399

76

Hliník a výrobky z hliníku

274

18

Kakao a přípravky kakaové

241

1

Zvířata živá

18

6

Rostliny živé a výrobky květinářské

11

zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad ČR v Akkře nedisponuje informacemi o realizované výměně služeb mezi Ghanou a ČR.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 • Společnost Knights - investice do továrny na obuv v Kumasi a dovoz malotraktorů Cabrio a Agromehanika + příslušenství ze společnosti Agroservis Pavel Šálek s.r.o. a malotraktorů Global z produkce Vari a.s.
 • BIGA International Ltd. – servisní firma společnosti Knights pro údržbu a dodávky náhradních dílů k dováženým malotraktorům
 • Stallion Group – dovozce osobních automobilů Škoda, jedná se o mezinárodně operující indickou firmu
 • Ghana Heavy Equipment Ltd. – dovozce traktorů Zetor
 • Arrow Network Systems (ANS) Ltd. – česko-ghanská firma s českou majoritou. Dováží radiové modemy a vytváří sítě bezdrátového přenosu dat
 • Interplast. Ltd. – největší výrobce plastových trubek a plastových oken v západní Africe, z ČR si dováží nástroje, plnidla a další komponenty
 • Wellbeing Natural Products (Ghana) Ltd. - česko-ghanská firma, která se zaměřuje na výrobu bio a přírodních produktů. Nejnovějším investicí v Ghaně je továrna na výrobu balené pitné vody, obohacené o jód - SKYWATER
 • Česká zbrojovka Uherský Brod - dovozce malých střelných zbraní pro ozbrojené složky Ghany
 • PAMCO/LOM Trade Praha - generálka vrtulníku Mi-17 pro vzdušné síly Ghany a školení pilotů a pozemního personálu
 • Vamed Health Projects CZ s.r.o. - technické vybavení budov pro 10 poliklinik v Ghaně. Jedná se o subdodávku pro rakouskou společnost VAMED. Na zakázce se jako další subdodavatel podílí další české společnosti jako jsou Maxprogres, s.r.o., MZ Liberec a další
 • Linet s.r.o. - dodávka nemocničních lůžek pro nemocnici v Temě
 • Techo a.s. - dovoz kancelářského nábytku do několika developerských projektů
 • J4 s.r.o. - dodávka pekařské linky pro projekt nově vznikající pekárny DailyFood

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území z roku 1961
 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana z roku 1960
 • 11. dubna 2017 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojímu zdanění.
 • Pokračuje jednání o Smlouvě o ochraně a podpoře investic. Od srpna 2017 očekává MF ČR vyjádření Ghana Investment Promotion Center k otevřeným bodům Smlouvy. Další kolo jednání, plánované na říjen 2017, se neuskutečnilo.
 • Od roku 2011 byla k podpisu připravena mezirezortní Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Ghanou, nicméně v souvislosti s nástupem nové administrativy Ghany, proběhlo v září 2017 - únor 2018 další kolo připomínek. Nyní by měla vzniknout Smíšená komise jakožto implementační nástroj aktivit předjímaných Dohodou. Předpoklad MPaO ČR o podpisu Dohody je 4.Q. roku 2018, zřejmě v souvislosti s návštěvou ministra průmyslu a obchodu Ghany.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci ZRS ČR náleží Ghana do kategorie neprioritních zemí.

V minulosti zde však byly realizovány malé lokální projekty v gesci ZÚ.

 • V roce 2006 byl realizován projekt v hodnotě 500 000 Kč zaměřený na zavedení internetu do škol.
 • V roce 2009 byl realizován projekt v hodnotě 407 237 Kč zaměřený na výměnu generátoru v uprchlickém táboře Buduburam.
 • V roce 2012 tak byl uskutečněn projekt dodávky generátoru na dřevoplyn vyrábějící elektrický proud a projekt zajištění zdrojů vody a jejího čerpání ve vybraných neelektrifikovaných lokalitách (vesnicích a usedlostech) pomocí vrtů (studní) osazených čerpadly poháněnými větrem.
 • v letech 2017 - 2018 se realizoval projekt 3 vrtaných studní "Wells for Life" v Ašantském regionu v hodnotě 216 tis. Kč
 • v roce 2018 se realizuje projekt "Gift of Hearing", v hodnotě 405 tis. Kč, v rámci kterého se vyšetřují novorozenci v chudých regionech Ghany s cílem pomoci při řešení vrozené vady sluchu.  

Pro akademický rok 2018–2019 Česká republika poskytla Ghaně 4 vládní stipendia. Pro akademický rok 2017 - 2018 poskytla ČR 3 vládní stipendia.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: