Grenada: Finanční a daňový sektor

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet v milionech východokaribských dolarů - ECS
  2000 2001 2002 2003 2004
celkové příjmy a granty 330,5 330,5 318,8 413,2 390,7
celkové výdaje 365,7 420,6 529,8 470,8 423,4
saldo -35,2 -90,0 -211,1 -57,6 -32,7

Pramen: Ministry of Finance

 • Příjmy 175,3 mil. USD
 • Výdaje 215,9 mil. USD (2007) 

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance (mil. USD)
  2000 2001 2002 2003 2004
Běžný účet -88,1 -105,0 -130,3 -144,9 -76,0
Obch.bilance -137,4 -132,8 -139,6 -180,9 -200,6
Exporty 83,0 63,6 41,4 45,5 35,0
Importy -220,4 -196,4 -181,0 -226,4 -235,7
Služby (ntto) 63,7 48,4 38,8 47,9 53,7
z toho cesty 85,0 75,9 81,3 95,2 83,4
Důchody -34,4 -41,8 -52,9 -48,4 -53,3
Transfery 20,1 21,1 23,3 36,5 124,2
Kapitálový a finanční účet 95,9 89,8 135,1 134,9 84,0
kapitál.účet 32,1 42,5 31,8 43,2 33,3
finanční účet 63,8 47,2 103,3 91,7 50,7
z toho: - veř.dluh 25,4 17,5 113,7 41,9 51,4
přímé invest. 37,4 58,7 57,6 82,1 39,6
portfol.invest. 19,4 -0,3 107,7 27,4 23,1
ost.investice 6,9 -11,2 -62,0 -17,8 -12,0
Omyly a opomenutí -1,2 21,1 26,4 -2,8 38,6
Celk.bilance 6,6 5,8 31,2 -12,8 46,5

Pramen: Ministry of Finance, ECCB, WB (novější údaje nejsou k dispozici)

Bilance běžného účtu 2008: -146 mil. USD

Zahraniční dluh: 491 mil. USD  

Export a import zbooží
Export zboží (% HDP) 20,2 16,1 10,2 10,3 8,0
Import zboží (% HDP) -53,7 -49,8 -44,4 -51,0 53,9
Běžný účet (% HDP) -21,5 -26,6 -32,0 -32,7 -17,4
Devizové rezervy ECCB btto 383,7 446,0 504,8 539,9 632,4

Export a import v r. 2008:  

 • export: 42 mil. USD
 • import: 379 mil. USD

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh
  2000 2001 2002 2003 2004
Veřejný dluh v % HDP 35,1 45,5 83,6 80,2 95,0
Poměr veřejné externí btto amortizace v % exportů zboží a služeb 3,1 4,1 6,1 6,3 9,6
Poměr veřejných externích btto úroků v % exportů zboží a služeb 2,5 4,1 11,3 12,6 15,4

 Zahraniční dluh 2008: 491 mil. USD

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Hlavní banky:

 • Barclays Bank PLC
 • Bank of Nova Scotia
 • National Commercial Bank (NCB) of Grenada Ltd.
 • Grenada Bank of Commerce
 • Grenada Co-operative Bank. Ltd.,

Hlavní pojišťovny:

Životní pojištění

 • American Life Insurance Company Ltd.,
 • Barbados Mutual Life Assurance Society
 • British American Insurance Company Ltd.,
 • Capital Life Insurance Company Ltd.

Všeobecné pojištění

 • American Home Assurance Company
 • Caribbean General Insurance Ltd.
 • Caribbean Home Insurance Company Ltd.
 • CLICO International General Insurance Company Ltd.
 • Gulf Insurance Ltd.
 • Guyana and Trinidad Mutual Fire Insurance Company Ltd.,
 • Grenadian General Insurance Company Ltd.,
 • National Guarantee Insurance Company Ltd.
 • Netherlands Insurance Company Ltd. aj.

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Daň z přidané hodnoty (VAT – Value Added Tax) je 25 % a je stanovená na většinu zboží. Na služby je stanovena DPH ve výši 5 %. Vyňaty z DPH jsou některé zbožové položky a služby, jako základní potraviny a léky, zubařské služby a služby poskytované odborovými organizacemi, které mají buď nulovou sazbu nebo jsou úplně vyňaty. V r. 2008 se očekává snížení DPH na 15 %, u je DPH od října 2007 10 %

Daň z nemovitosti

Pro rezidenční, obchodní, průmyslové pozemky a zemědělskou půdu je stanovena daň 2 %. Na budovy na pozemku vystavěné je vyňata ¼ půdy, zbvytek je zdaňován. Na budovy je poskytována úleva 30 000 ECS, která se nezdaňuje.

Licence na pozemky pro cizince

Všechny zahraniční osoby nebo firmy kupující nemovitost na Grenadě musí zažádat grenadskou vládu o licenci podle vyhlášky Alien`s Land Holding Ordinance.

Obchodní daň

Daň z ročních netto zisků z obchodní činnosti:

 • 30 % z prvních 50 000 ECS (18 519 USD)
 • 40 % přes 50 000 ECS

Společný externí celní sazebník

Zajišťuje bezcelní obchodní výměnu mezi členy Caribbean Community and Common Market (CARICOM) a zavádí clo na zboží dovážené mimo země Caricomu. Rozsah cla je 40 % na zemědělské produkty, 35 % na širokou škálu spotřebního zboží až na 5 % na nekonkurující vstupy do sektoru průmysloé výroby, tj. kapitálové zařízení a zboží.

Daň z motorových vozidel (MVT)

Daň z prodeje dovážených vozidel po proclení, ale bez DPH.

Odletová daň

 • ECS 35,- (USD 13,-) se vybírá u osob přes 24 hodin pobytu v zemi, děti od 5ti do 9ti let platí ECS 17,50 (USD 6,50) a děti do 5ti let jsou vyjmuty ze zdanění. Daň se platí na letišti při odletu z Grenady.

Poplatky za celní služby

 • 2,5 % z hodnoty CIF dováženého zboží.

Další daně

 • V hotelích se připočítává 10 % daň za služby, v restauracích a v taxislužbě je obvyklé spropitné 10–15 %.
 • Daň z převodu majetku: 5 % při prodeji místním státním příslušníkem, 10 % cizinci při nákupu nemovitosti, práv a úrokových titulů z akcií, 15 % cizinci při prodeji realit, práv, podílu na půdě a ve společnosti
 • Daň z majetku: placení ad valorem podle druhu odvětví
 • Korporátní daň: platí se při netto ročním zisku přesahujícím 22 222 USD, pak sazba 30 %
 • Daň z osobních příjmů: přes 22 222 USD ročního zisku se platí 30 % ke konci finančního roku. Výhradní majitelé (sole proprietorships) jsou vyňaty z placení daně z osobních příjmů.
 • Zadržovací daň: 15 % z příjmů pro cizí státní příslušníky nerezidentní v zemi, repatriace příjmů - sazba z btto měsíčního výdělku
 • Národní rekonstrukční daň: platí zaměstnavatel 3 % z vyplacené mzdy
 • General Consumption Tax: všeobecná spotřební daň (GCT) - hotely podle obsazenosti pokojů a servírovaných potravin a nápojů 8 %, restaurace na jídlo a nápoje 8 %, místní průmyslově vyráběné zboží 10 %, zámořské telefonní hovory 10 %, dovážené zboží 25 %, všechny ostatní služby 5 %

Z této daně jsou vyňaty tyto položky: zelenina, zemědělské nářadí, tištěné knihy, noviny, časopisy a brožury, živá zvířata, maso a drůbež, počítače, inzeráty publikované v novinách nebo periodikách, placení pronájmu ubytování vyjma hotelů, zdravotní služby, místní výrobky certifikované Grenada Development Corporation.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek