Grenada: Investiční klima

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda Grenady poskytuje celou řadu investičních pobídek a výhod zahraničním investorům. Daňové prázdniny, zrychlené odpisy 50 % na výrobní linky a strojní zařízení, 10 % na budovy, investiční renty 100 % na celkové investice, možnost rozložení ztrát až na 5 let, 100 % osvobození od cel a daní výrobních linek, zařízení a surovin, odečitatelné výdaje na marketing, školení,  výzkum a vývoj, nulová omezení zahraničního vlastnictví, transakce v zahraniční měně, nulová omezení repatriace zisků, kapitálu a dividend, úlevy z dvojího zdanění apod. jsou hlavními investičními pobídkami Grenady, ve smyslu Fiscal Incentives Act 1974. Tento zákon umožňuje poskytovat pobídky podnikům ve zpracovatelském průmyslu, včetně oboru zpracování dat, rybolovu na hluboké vodě a chovu krevet. Zemědělství a turistika jsou z pobídek vyňaty.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic
Příliv přímých zahraničních investic podle země původu v mil. USD 2002–2006
  2002 2003 2004 2005 2006
USA 4,0 3,5 12,1 1,6 2,3
EU vč. VB - 11,9 6,3 24,9 64,4
Karibik 6,8 6,6 3,8 13,1 1,6
Čína - - 0,22 - 0,15
Ostatní - - - - -
Celkem 10,8 22,1 22,4 39,6 68,4
Příliv přímých zahraničních investic podle sektorů v mil. USD 2002–2006
turistika 10,8 14,0 22,1 38,2 66,1
průmyslová výroba - 0,1 - 1,2 0,2
služby - 8,0 0,2 0,2 2,1
Celkem 10,8 22,1 22,4 39,6 68,4

Pramen: Grenada Industrial Development Corporation

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

V teritoriu nebyly zaregistrovány žádné české investice s vědomím ZÚ Caracas.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Projekty do rozvoje turistiky a cestovního ruchu a do služeb spojených s turistikou (hotelnictví, gastronomie, luxusní spotřební zboží, potravinářské speciality) jsou spolu se službami bankovními, finančními a pojišťovnictvím trvale nejperspektivnější odvětvími pro zahraniční investice. Významné privatizační ani rozvojové projekty nejsou připravovány, přímé zahraniční investice přicházejí z tradičních trhů Velké Británie, USA a zemí Caricomu.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Běžná, odpovídající charakteru relace Karibiku a Latinské Ameriky, nejsou však na mimořádné úrovni přesahující normální rizika investování. V každém případě se však doporučuje zajistit návratnost dodávek z dodavatelsko odběratelských vztahů vyšší formou záruky (bankovní aval nebo garancie, neodvolatelný potvrzený akreditiv otevřený u české banky, příp. zástavní právo při investičních dodávkách).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek