Grenada: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

Vzájemné ekonomické a obchodní vztahy mezi ČR a Grenadou nejsou upraveny žádnou smluvní formou.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměna ČR – Grenada (v tis. USD)
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vývoz 25 51 5 22 10 16 6 2 2
Dovoz 30 44 41 99 94 35 43 12 19
Obrat 55 95 46 121 104 51 49 14 21
Saldo -5 7 -36 -77 -84 -19 -37 -10 -17

Pramen: statistiky ČSÚ, 2011

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky v posledních pěti letech:

Dlaždice, obkládačky, mozaika keramická glazurovaná, přístroje telefonní pro celulární aj. bezdrátové sítě, svítidla stropní, nástěnná, ne venkovní veřejné osvětlení, malty a betony jiné než ohnivzdorné, papír pergamenový.

Hlavní dovozní položky v posledních pěti letech:

Oříšek muškátový, desky, listy, fólie apod. z plastů, neporézní aj, nekombinované, muškátový květ, amomy a kardamomy, koření (zázvor, šafrán, tymián, bobkový list, kari koření).

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Stejně jako všechny ostatní ostrovy východního Karibiku je také Grenada trhem pro české podnikatele nevýznamným a nepříliš perspektivním. Určité formy participace českých firem na trhu jsou v sektoru turistiky a v souvisejících oborech (export luxusních dárkových předmětů z broušeného skla, bižuterie, polodrahokamy a umělé perly pro movité turisty, příp. značková piva a potravinářské speciality). Další obchodní výměna se bude odvíjet převážně na bázi ad hoc bez trvalého smluvního obchodního spojení pro české exportéry. Určité možnosti jsou v dovozu některých zemědělských komodit.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Na Grenadě nejsou žádné joint ventures ve vzájemném obchodě a ani žádné jiné formy ekonomické spolupráce, mimo hladké obchodní výměny zboží na bázi běžných komerčních podmínek obvyklých pro toto teritorium.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Caracas nezaregistroval v minulých letech žádné poptávky grenadských zájemců o české zboží a služby. Vzájemný obchod se vyvíjí více méně nahodile a ad hoc.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulých letech neposkytla a ani neposkytuje rozvojovou pomoc Grenadě.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

O vzájemné výměně v oblasti služeb nejsou k dispozici žádné grenadské ani české statistiky.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek