Grenada: Očekávaný vývoj v teritoriu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Po konzultaci se ZÚ Grenady v Caracasu se v tomto roce na Grenadě neočekávají žádné významné události, které by mohly mít dopad na mezinárodní postavení země, vnitropolitický vývoj a ekonomickou sféru.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Nejsou očekávána žádná nová zákonná opatření a úpravy stávajících zákonů, regulační opatření, devizové restrikce, daňová nebo penzijní reforma, ani jiné významné zásahy vlády do ekonomiky země.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Možnosti českého exportu jsou vzhledem k malé rozloze, počtu obyvatel a monokulturní orientaci národní ekonomiky Grenady (turistika, pěstování  muškátového oříšku a koření) natolik omezené, že je nelze specifikovat, nýbrž spíš pasivně vyčkávat oslovení českých exportérů grenadskými obchodníky. Existuje možnost investičních aktivit v turistickém průmyslu a souvisejících oborech.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek