Grenada: Zahraniční obchod země

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Obchodní bilance v mil. USD
Rok 2000 2001 2002 2003 2004
Vývoz 78,1 59,5 39,1 41,8 31,0
Dovoz 246,0 219,2 202,0 254,4 263,1
Saldo -167,9 -159,7 -162,9 -212,6 -232,1

Pramen: Central Statistical Office (CSO), Ministry of Finance, novější data nejsou k dispozici

 • Vývoz 2009: 53 mil. USD
 • Dovoz 2009: 413 mil. USD

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři:

Import

 • USA – přes 40 %
 • CARICOM – St. Vincent, Dominika, St. Lucie, dále Jamajka, Guyana, Barbados, Bahamy, Trinidad a Tobago – cca 24 %
 • EU – Velká Británie, Německo, Dánsko, Francie, Irsko, Holandsko, Itálie – cca 17 %
 • Střední Amerika, Japonsko, Kanada, Jižní Amerika (Venezuela)

Export

 • USA – 35 %
 • EU – Velká Británie, Německo, Francie, Holandsko, Itálie – cca 32 %
 • CARICOM – Trinidad a Tobago, St. Lucia, Antigua a Barbuda, St. Kitts a Nevis, Dominika – 25 %
 • Kanada, Střední a Jižní Amerika

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Hlavní exportní položky

 • muškátový oříšek a květ, kakao, čerstvé ovoce a zelenina, ryby, mouka, pšeničné otruby, barvy a laky, papírenské výrobky, slad, krmivo pro zvířata, nápoje

Hlavní importní položky

 • potraviny a živá zvířata, nápoje a tabák, suroviny, paliva a mazadla, zelenina, oleje, chemikálie, stroje, dopravní zařízení, průmyslový materiál

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Celní režim

Je upraven statutárními pravidly Statutory Rules and Orders č. 37 z r. 1999 a celním zákonem z r. 1960.

Obecné celní formality:

Všichni importéři nebo jejich agenti musí předložit deklaraci dovozu (Import Declaration) a následující doklady:

 • faktury s cenou, druhem a množstvím dováženého zboží
 • lodní konosamenty
 • pojišťovací certifikát
 • importní licenci
 • povolení a certifikát o původu zboží (tam, kde se výslovně vyžaduje)
 • formulář deklarace zboží přes 188 USD

Do 48 hodin se schvaluje žádost o dovoz a stanoví se celkové clo k úhradě. Pokud není přiložena faktura, zboží je ohodnoceno na místě celním úředníkem a clo musí být zaplaceno před uvolněním zboží.

Přechodné (temporální) dovozy:

Identifikovatelné zboží, jako jsou stroje a nářadí aj. může být dovezeno bezcelně pouze po zaplacení servisních poplatků spojených s formalitami na celnici, veškeré daně a clo musí být zajištěny vratnou bankovní zárukou nebo depozitem v hotovosti.

Re-import zboží:

Dovážené zboží za účelem opravy nebo renovace či zušlechtění podléhá zaplacení cla a celních poplatků, zboží v záruce jen po zaplacení celních servisních poplatků z hodnoty dopravného.

Refundace reklamací:

Dočasně dovezené zboží se zálohovým proplacením cla a celních poplatků je refundováno do 1 roku od data zaplacení cla.

Inspekce zboží:

Dovozce nebo jeho agent zodpovídá za rozbalení a zabalení zásilky pro kontrolu celním inspektorem.

Falešné deklarace předložené celnici podléhají pokutě ve výši pětinásobku hodnoty zboží a nebo pokutě 100 000 ECS, podle toho, co je vyšší.

Udělování licencí

 • musí být ověřené celním správou, všechny vstupy vyjma motorových vozidel, individuálních počítačů, osobních svršků a léků a licence musí být uloženy na ústřední celní správě.

Procedury pro dovoz zboží s licencí:

 • investor nebo jeho reprezentant předloží dopis o vydání licence vystavený příslušným úřadem vč. kompletní a podepsané celní deklarace, 4 kopie každého druhu dokumentu, celní inspektor ověří vstupy a porovná je s udělenou licencí, opatří kolky a doklady jsou předány supervisorovi pro další verifikaci, dovozce nebo jeho broker obdrží avizo o požadovaném placení cla a daní a po zaplacení je zboží uvolněno do oběhu. Doba trvání procesu odbavení dovozních zásilek jsou 2 pracovní dny.

Zakázané nebo omezené dovozy:

Seznam zakázaných dovozů:

Padělky mincí jakékoliv země, potravinářské zboží pro lidskou spotřebu deklarované zdravotními autoritami jako nevhodné pro takovéto účely, pornografické knihy, filmy, časopisy a materiál, infikovaný dobytek, ovce a jiná zvířata nebo jejich zdechliny vč. kůží, rohů, aj., zápalky obsahující bílý nebo žlutý fosfor, veškeré zkonfiskované zboží, opium a dýmky nebo další nářadí potřebné pro kouření opia a opiové kuřácké preparáty, zboží nesoucí název Royal Arms of Great Britain, holící štětky vyrobené a exportované z Japonska, falešné známky nebo razidla a nástroje umožňující výrobu falešných známek aj.

Seznam omezených dovozů:

Zbraně a munice bez povolení policejního náčelníka, surové opium nebo kokové listy, drogy, imitace bankovek nebo mincí, lihoviny, víno, tabák, doutníky, cigarety, tabákové extrakty a esence nebo koncentráty tabáku, aj.

Zakázané exporty:

Hotové opium, seté konopí, nefermentované kakao.

Omezené exporty:

Kakao bez písemného souhlasu Superintendent of Agriculture, muškátový oříšek, surové opium a kokové listy, vybrané léky aj.

Pro rychlé odbavení importovaných zásilek se doporučuje využít služeb celního brokera, který je obeznámen s místními celními předpisy, regulacemi, poplatky a všemi procedurami nutnými pro uvolnění zásilky do volného oběhu. Veškeré daně a poplatky z dovozů jsou stanoveny v Government Document SRO 37 z r. 1999.

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Jak již výše uvedeno, dovozy se řídí Společným externím celním sazebníkem CET (Common External Tariff), který umožňuje dovážet zboží ze zemí CARICOMu bezcelně. Veškeré zboží zakoupené mimo oblast zemí CARICOMu je zatížené clem 5–40 % z hodnoty CIF nebo CandF, pokud není zboží pojišťováno.

GCT (General Consumption Tax) je všeobecná spotřební daň kalkulovaná ve výši 25 % z ceny CIF plus CET a její výše je stanovována podle speciálních zbožových seznamů.

Dále se vybírají Costums Service Charge (celní poplatky za služby) ve výši 5 % z ceny CIF dováženého zboží a vztahují se na veškeré zboží do země dovážené.

Dále je domácí trh chráněn tzv. daní z životního prostředí (Environment Levy), která se platí za veškeré zboží dovážené do země, a to ve výši 1 % z ceny. Na dovoz vozidel a jízdních kol se aplikuje celní poplatek za služby ve výši 2 %.

Další informace viz bod 6.4.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

Na Grenadě nejsou žádné zóny volného obchodu, pouze 2 průmyslové parky. The Frequente Industrial Park v St. George’s 2 míle od mezinárodního letiště Point Salines a 5 mil od kontejnerového přístavu a přístavu pro lodě s hlubokým ponorem v St. George’s, který má rozlohu 198 000 čtverečních stop průmyslového a skladovacího prostoru, středisko pro informační technologie, mezinárodní digitální technologii a výstavní halu.

Druhým průmyslovým parkem je The Seamoon Industrial Park v St. Andrew na severu země v blízkosti zemědělských nemovitostí ostrova, a má rozlohu 18 000 čtverečních stop s technologickým zázemím a digitální telekomunikační technologií.

Bližší informace je možno získat na webových stránkách: www.grenadaworld.com nebo na:

THE GRENADA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (GIDC)
Telefon: 473-4441035 - 39
fax: 473-4444828
e-mail: gidc@caribsurg.com

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek