Grenada: Základní informace o teritoriu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

1.1. Oficiální název státu

 • Grenada

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • 344 km2
 • ostrovy Grenada, Carriacou, Petite Martinique

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel: 120 tisíc (2009)
 • pracovní síla: 40 % obyvatelstva
 • zaměstnanost:
  • 62 % ve službách,
  • 24 % v zemědělství
  • 14 % v průmyslu
 • porodnost: 17,8
 • úmrtnost: 7,9

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek obyvatelstva:  

 • 1%

Demografické složení:

 • 0–14 let: 33,9 %
 • 15–64 let: 62,7 %
 • přes 65 let: 3,4 %

Vzdělanost:

 • povinná školní docházka 10 tříd, nebo 16 let,
 • 95 % dospělé populace

Zdravotní péče:

 • dětská úmrtnost 14/1 000 obyvatel
 • délka života 72 let

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • 82 % potomci Afričanů, dále Jihoasijci, Evropané, karibští indiáni Arawakové

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • římsko-katolické 53 %,
 • anglikánské 13,8 %,
 • ostatní protestanti 33,2 %

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Správní členění:

 • 6 farností a 2 dependence (ostrovy Carriacou a Petite Martinique)

Hlavní město:

St. George`s, 33 734 obyvatel (odhad)

Další velká města:

 • Gouyave
 • Grenville

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • východokaribský dolar ECS, 100 centů

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna Nový rok
 • 7. února Den nezávislosti
 • velikonoční Pátek a Pondělí
 • 1. května Svátek práce
 • červen Svatodušní pondělí, Corpus Christi
 • 3. srpna Den emancipace
 • pondělí a úterý v srpnu Karneval
 • 25. října Den Díkůvzdání
 • 25. prosince Vánoce (Christmas Day)
 • 26. prosince II. svátek vánoční (Boxing Day)

Úřední a prodejní hodiny obecně

 • po–pá 8:00–16:00
 • so: 8:00–12:00

Poštovní úřad St. George`s

 • po–čt: 8:00–15:30
 • pá: 8:00–16:30

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Na Grenadě se jezdí vlevo, negrenadští občané musí předložit platný mezinárodní nebo národní řidičský průkaz dopravnímu oddělení a dostanou místní licenci, která stojí 30 ECS (cca 11 USD). Na Grenadě je několik agenturních půjčoven aut a místní licence může být vyřizována jejich prostřednictvím.

V hotelích jsou akceptovány kreditní platební karty, nikoliv však ve všech půjčovnách aut.

Oblečení je obecně neformální, košile s krátkým rukávem jsou akceptované i při obchodním jednání. Lehký oblek se nosí po celý rok.

Důležitou součástí obchodních jednání je projevení zájmu o rodinu partnera, životní podmínky na ostrovech a dosažené úspěchy partnerských firem na regionálním i mezinárodním trhu.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na ostrově je všeobecná nemocnice General Hospital a dvě malé nemocnice, jedna v hrabství St. Andrew`s a druhá na ostrově Carriacou a dále 3 malé soukromé nemocnice. Lékařský personal je kvalifikovaný a zkušený, cca 1 150 osob připadá na jednoho lékaře a 170 osob na nemocniční lůžko. Jsou poskytovány zdravotní služby i v bytech.

Zdravotní péče se poskytuje jak v nemocnicích, tak u soukromých lékařů, proti úhradě před úkonem, a je proto nutné si zajistit zdravotní pojištění před odjezdem na Grenadu již v ČR.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Všechny osoby vstupující do země musí mít nejméně 6 měsíců platný pas a imigrační kartu společně se zpáteční letenkou. Dovážené ovoce, léky a zelenina se deklarují na celnici před vstupem do země. Jakékoliv pokusy o pašování jsou trestány konfiskací tohoto zboží a mohou být řešeny i předběžným opatřením na Magistrátním soudu. Diplomatům je udělována zvláštní imunita.

Vyňati z vízové povinnosti jsou všichni občané zemí Commonwealthu a britských asociovaných států, všichni občané EU, občané SNS (Arménie, Kazachstán aj.), občané USA, Japonska, Izraele, Venezuely, Argentiny a Číny. Všichni investoři a obchodníci, kteří se stěhují na ostrovy, musí předložit dokumenty, jako je konkrétní business plán, schvalovací dopis od GIDC aj. s uvedením druhu obchodní aktivity.

Pro dovoz do země omezené položky: ovoce, zelenina, maso, prsť, ilegální drogy, střelné zbraně.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Grenada má nejnižší míru kriminality na západní polokouli, za ochranu a obranu civilních obyvatel je zodpovědná grenadská policie. Grenada je členem regionálního bezpečnostního systému Východního Karibiku (Regional Security System of the Eastern Caribbean). Přesto však je vhodné upozornit cestovatele do teritoria, aby tuto relativně pozitivní situaci v bezpečnosti nepodceňovali a vyhýbali se neznámým místům v hlavním městě, nenavštěvovali odlehlá místa a pláže ve večerních a nočních hodinách. Upozorňujeme také na nebezpečí kapesních krádeží a běžnou pouliční kriminalitu.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela (do 31. 1. 2011), na adrese:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Quinta Isabel, Calle Los Cedros
Country Club de Caracas
Apartado 61.981
Caracas 1060-A
Venezuela

Telefon: 058-212-2611746, 2618528
Fax: 0058-212-2663987
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz, commerce_caracas@mzv.cz

Působnost ZÚ (do 31. 1. 2011):

 • Venezuela, Surinam, Guyana, Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada, Dominika, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny a Trinidad a Tobago

V teritoriu není generální ani honorární konzulát ČR.

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Grenadě se nenachází žádná z výše uvedených českých institucí.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Volací kód země +473
 • Předvolba pro mezinárodní hovory +011
 • Pohotovost 911
 • Ambulance 434
 • Policie112

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

OFFICE OF THE PRIME MINISTER
Financial Complex
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 22 55
Fax: 473-440 41 16
e-mail: gndpm@caribsurf.com

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Financial Complex
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 26 40
Fax: 473-440 41 84
e-mail: faffgnd@caribsurf.com

MINISTRY OF FINANCE
Financial Complex
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 27 31
Fax: 473-440 41 15
e-mail: plandev@caribsurf.com

LAND DEVELOPMENT CONTROL AUTHORITY
Physical Planning Unit
Ministry of Finance, The Carenage
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 24 71
Fax: 473-440 41 15

MINISTRY OF AGRICULTURE, LANDS, FORESTRY AND FISHERIES
Mt. Weldale
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 27 08
Fax: 473-440 41 91

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION
Ross Building, The Carenage
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 03 66
Fax: 473-440 69 24

GRENADA BOARD OF TOURISM
Burns Point
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-440 22 79
Fax: 473-440 66 37
e-mail: gbt@caribsurf.com
web: www.interknowledge.com/grenada

GRENADA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (GIDC)
Frequente Industrial Park
St. George`s
Grenada
Telefon: 473-444 10 35
Fax: 473-444 48 28
e-mauil: gidc@caribsurf.com

GRENADA CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMEERCE
De Caul Building
Mt. Gay, St. George`s
Grenada
Telefon: 809-454 02 937, 44 85
Fax: 809-440 41 10

EXPORT DEVELOPMENT UNIT
Ministry of Trade
Lagoon Road
St. George`s
Grenada
Telefon: 809-440 21 01
Fax: 809-440 41 15

EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK Agency Office
Monckton Street
St. George`s
Telefon: 473-440 30 16
Fax: 473-440 67 21
e-mail: eccbgnd@caribsurf.com
web: www.eccb-centralbank.org

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek