Gruzie: Vztahy země s EU

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je v Gruzii zastoupena následujícím způsobem:

  • DEU: Delegace EU
  • EUSR: Úřad zvláštního představitele EU pro Jižní Kavkaz a krizi v Gruzii
  • EUMM: Monitorovací mise EU

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Klíčová ekonomická událost obchodních vztahů Gruzie s EU nastala dne 1. září 2014, kdy začala být provizorně uplatňována DCFTA (Deep and Comprehensive Freee Trade Area - v platnost oficiálně vstoupila v červenci 2016), tedy dohoda o bezcelním dovozu gruzínských produktů na trhy EU. Gruzínská produkce směřující na EU trh musí od tohoto okamžiku odpovídat evropským standardům. Adaptace místních podniků nových pravidlům stále probíhá. Or doku 2016 každoročně vzájemný obrat mezi EU a Gruzií stoupá. Pozitivní je, že roste i gruzínský vývoz do EU. Gruzie rovněž v nedávně době splnila přísné podmínky na export medu a ryb do EU.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do Gruzie proudí značná rozvojová i humanitární pomoc od Světové banky, Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, MMF, EU, USA, stejně jako bilaterálně od unijních zemí.

Evropská unie 

Asistenci Evropské unie určuje dokument "Single Support Framework for Georgia 2017-2020“, kde jsou stanovené tyto priority:

  • Ekonomický rozvoj a tržní příležitosti
  • Posílení institucí a dobré vládnutí
  • Konektivita, energetická efektivita, životní prostředí a změna klimatu

Další informace na webu Evropské unie.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: