Gruzie: Zahraniční obchod a investice

23. 8. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

 

2014

2015

2016

2017 

2018

Obrat zahraničního obchodu

11 463

9 497

9 401

10 710

12 476

Vývoz

2 861

2 205

2 113

2 728

3 354

Dovoz

8 602

7 292

7 288

7 282

9 127

Bilance

-5 741

-5 088

-5 175

-5 254

-5 766

Export mínus reexport

1 873

1 637

1 657

2 063

2 225

Údaje v mil. USD)

 

Hodnota reexportu činila v Gruzii až do roku 2014 velké číslo, neboť Gruzie díky svému liberálnímu zákonodárství figurovala jako registrační místo pro vývoz ojetých automobilů z třetích zemí do Arménie, Ázerbájdžánu a Střední Asie. Dnes již reexport automobilů skomírá, neboť Ázerbájdžán zavedl omezení dovozu aut - každé musí mít motor Euro 4 a výše a Arménie vstoupila do Euroasijské unie a zavedla tak vůči Gruzii doplňková cla.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Gruzie podle obratu zboží jsou: Turecko, Ázerbájdžán, Ukrajina, Rusko, Čína, Německo, Arménie, USA, Bulharsko, Rumunsko, přičemž jejich pořadí se pravidelně mění. Podíl vývozu do EU na celkové gruzínském vývozu je přibližně 22%.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

  • Měď, mangan, další kovy a jejich slitiny, automobily (reexport), léky, víno, potravinářské výrobky, ořechy

Hlavní dovozní komodity:

  • Ropa a zemní plyn, automobily, slitiny mědi, léky, strojírenské zařízení

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Gruzii aktuálně existují 3 zóny volného obchodu (FIZ - Free Industrial Zone) - v Kutaisi, Poti a Tbilisi

Zóna volného obchodu (FIZ) KUTAISI

Byla vytvořena v roce 2009 Gruzínským mezinárodním holdingem.

FIZ je specificky zaměřena na obchod a služby, těžký průmysl, vybavení domácností a skladování a průmyslovou výrobu. FIZ má 27 ha.

Zóna volného obchodu (FIZ) POTI

FIZ byla otevřena v roce 2008 (jako vůbec první FIZ na jižním Kavkaze) společností RAK Investment Authority (SAE). FIZ je v bezprostřední blízkosti největšího gruzínského přístavu v Poti. FIZ má rozlohu 300 ha okolo přístavu.

Zóna volného obchodu (FIZ) Tbilisi

FIZ a je situována ve vzdálenosti cca 13km od městského centra. FIZ má rozlohu 11ha a je napojena na železnici, silnici a leteckou dopravu (letiště ve vzdálenosti cca 1,2 km od FIZ).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (v mil. USD)

Rok

Celkem

2005

449,8

2006

1 190,4

2007

2 014,8

2008

1 564,0

2009

658,4

2010

814,5

2011

1 117,2

2012

911,6

2013

941,9

2014

1 758,4

2015

1 564,5

2016

1 645,4

2017

1 861,9

2018

1232,4

Pořadí zemí podle množství zahraničních investic:

  • Ázerbájdžán, Velká Británie, Nizozemsko, USA, Panama, Česko

Hlavní sektory:

  • doprava a komunikace, energetika, stavitelství, finanční sektor, výroba, hotelnictví a turistický sektor

 

     Za pozicí ČR na 6. místě stojí především investice do energetického a turistického sektoru

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Gruzínská vláda se dlouhodobě snaží nalákat zahraniční investory ne formou umělých investičních pobídek, ale liberálním a férovým investičním prostředím (rovná daň, rychlé založení firmy, rychlé řešení obchodních sporů atd). Žádná omezení pro zahraniční investory nejsou.

Ve všech mezinárodních srovnáních ekonomických podmínek se za posledních 10 let Gruzie umisťuje na předních příčkách, daleko před mnohými zeměmi EU včetně ČR. Gruzie je tak na úrovni zemí jako Singapur, Dánsko, Nový Zéland apod.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: