Guatemala: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Objem obchodní výměny v roce 2017 dosáhl hodnoty 17,061 mil. USD při vývozu 7,511 mil. USD a dovozu 9,551 mil. USD. Oproti roku 2016 to znamenalo pokles v obratu o 9,3 %, v případě dovozu o 16,6 % a u vývozu o 0,09 %.

Obchodní výměna ČR – Guatemala 2012 – 2017 (tis. USD)

 

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

Vývoz

5 902

12 886

13 236

7 629

7 518

7 511 

Dovoz

2 945

3 375

4 435

6 054

11 137 9 551

Obrat

8 847

16 261

17 671

13 683

18 655

17 061 

Bilance

2 957

9 511

8 801

1 575

-3 620 -2 040

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu do Guatemaly v roce 2017 byly:

 • Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů
 • Papír, aj., nenatíraný, ne k popisování, hyg. účelu
 • Zbraně, ostatní, ne zbraně sečné, bodné
 • Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla
 • Revolvery pistole, ne jiné střelné zbraně
 • Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem
 • Výrobky z cementu, betonu, kamene umělého
 • Telefonní přístoje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové
 • Ostatní střelné zbraně a podobná zařízení využívající ke střelbě výbušniny

Hlavní položky dovozu v roce 2017:

 • Ethylalkohol, nedenat. pod 80% destiláty, likéry
 • Banány, vč. plantejnů, čerstvé, sušené
 • Trička, vrchní tílka aj. nátělníky pletené
 • Oříšek a květ muškátový, amomy, kardamomy
 • Káva i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
 • Ovoce, ořechy a jiné části rostlin
 • Pepř, paprika sušené, drcené, v prášku
 • Luštěniny suché, vyluštěné i loupané, drcené
 • Listy, větve, ost. části rostlin k okras. účelům
 • Datle, fíky, ananas, avokádo, apod., čerstvé i sušené

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zatím prakticky neexistuje, výjimkou byl zájem guatemalské centrální banky o tisk bankovek, z něhož však z technických důvodů sešlo.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České přímé zahraniční investice do země nikdy nesměřovaly. V poslední době se naskýtá možnost v obnově infrastruktury, textilu, zemědělství, zalesňování a dopravy.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů sjednaná výměnou nót (Praha 17. 10. 2000, vstup v platnost 17. 11. 2000)
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (podepsána, Praha 8. 7. 2003) - Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic po procesu renegociace vstoupila v platnost 4. května 2011.
 • Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze (podepsána, Praha, 20. 8. 2009)
 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů (vstup v platnost 6. 11. 2004)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Guatemala je v souvislosti s přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitárních pomocí. Zatím poslední finanční humanitární pomoc ČR poskytla Guatemale ve výši 2 300 000 Kč v souvislosti s odstraňováním následků tropické bouře Stan, která zemi zasáhla v roce 2005.

Vláda ČR udělila tři stipendia pro školní rok 2013/2014 v českém jazyce. Stipendia byla v oboru vodní hospodářství, životní prostředí a hi-tech.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: