Guatemala: Zahraniční obchod a investice

4. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017 

Vývoz

9,9787

10,0258

10,8035

10,726

10,449 

10,983 

Dovoz

16,9944

17,5179

18,2818

17,639

17,002 

18,390 

Bilance

-7,0157

-7,4921

-7,4783

-6,913

-6,553 

-7,407 

Obrat

26,9731

27,5437

29,0853

28,365

27,451 

29,373 

Zdroj: Banco de Guatemala,  mld. USD

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejdůležitějšími exportními partnery v roce 2017 byly USA (3,707 mld. USD), dále Salvador (1,217 mld. USD), Honduras (967,3 mil. USD), Nikaragua (562,2 mil. USD), Mexiko (510,4 mil. USD), Kostarika (423,2 mil. USD), Nizozemsko (354,8 mil. USD), Panama (288,5 mil. USD), Kanada (228,6 mil. USD) a Itálie (154,2 mil. USD).

Nejdůležitějšími importními partnery v roce 2016 byly USA (7,317 mld. USD), Čína (1,971 mld. USD), Mexiko (1,964 mld. USD), Salvador (972,2 mil. USD), Kostarika (610,4 mil. USD), Panama (556,9 mil. USD), Kolumbie (400,6 mil. USD), Honduras (383,9 mil. USD), Německo (298,5 mil. USD) a Korejská republika (291,2 mil. USD).

Postavení k EU

Guatemala je 83. obchodní partner EU. V roce 2017 bylo z Guatemaly do EU dovezeno zboží v hodnotě 1,034 mld. EUR a byly vyvezeny produkty v hodnotě 992 mil. EUR. V roce 2016 to bylo 889 mil. EUR u dovozů a 909 mil. EUR u vývozů. U ubou položek došlo meziroční k růstu.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitější položky vývozu v roce 2017: textil, cukr, banány, káva, rostlinné tuky, kardamom, sušené ovoce, železo a ocel, alkoholické nápoje.

Nejdůležitější položky dovozu v roce 2017: ropa a ropné produkty, dopravní prostředky, elektronika, plasty, farmaceutické produkty, textil.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Guatemale existuje v současné době několik zón volného obchodu, které slouží jako výrobní parky nebo celní prostory. První dvě zóny volného obchodu, soukromá – Grupo Z – nacházející se na 29,5 km na Pacifické silnici směrem z hlavního města k pobřeží Tichého oceánu, a státní ZOLIC umístěná v přístavu Santo Tomás de Estalla. Statut udělení titulu zóna volného obchodu v Guatemale se řídí Dekretem č. 65–89 guatemalského Kongresu republiky.

Podobně jako v ostatních zemích regionu, existují v Guatemale tzv. maquiladoras, montovny zahraničních, zejména amerických firem. Jejich vznik je ekonomicky opodstatněn využitím levnější pracovní síly a cen vstupů ve srovnání s náklady v USA a navíc částečně zabraňují ještě většímu přílivu Guatemalců do USA a zvyšují jejich pracovní návyky a schopnosti. Postavení maquiladoras upravuje Dekret č. 29–89 (Zákon o podpoře a rozvoji zpracovatelských exportních aktivit) Kongresu republiky a Dekret č. 117–97 Kongresu republiky.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2017 hodnoty 1,1467 mld. USD, což oproti předchozímu roku představuje snížení o 37,9 mil. USD.

Přímé zahraniční investice 2012 - 2017 (mld. USD)

 

2012

2013

2014

2015

2016 

 2017

Investice

1,2445

1,3089

1,3958

1,2085

1,1808 

1,1467 

Zdroj: Banco de Guatemala

V roce 2017 nejvíce investic směřovalo do výroby (240,0 mil. USD), obchodu (236,4 mil. USD), energetiky (185,9 mil. USD), bankovnictví a pojišťovnictví (140,8 mil. USD), telekomunikací (113,1 mil. USD) a zemědělství a těžby (61,3 mil. USD).

Podle původu investic převažuje USA (208,5 mil. USD), Mexiko (204,1 mil. USD), Kolumbie (160,2 mil. USD), Peru (81,6 mil. USD), Španělsko (57,0 mil. USD) a Lucembursko (55,7 mil. USD).

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Guatemalská vláda vyhlásila podporu zahraničních investic ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích, Dekret č. 9-98 a jeho doplňky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: